Ändra den förinställda webbläsaren eller det förinställda e-postprogrammet på din Mac

Välj vilken app som öppnas när du klickar på en webbplatslänk eller e-postadress.

Så här ändrar du din förinställda webbläsare

  1. Se till att den andra webbläsaren är installerad.
  2. Klicka på Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Allmänt.
  3. Välj en webbläsare från menyn Förvald webbläsare.

Så här ändrar du ditt förvalda e-postprogram

  1. Se till att det andra e-postprogrammet är installerat. Även om du kanske kan använda en webbläsare för e-post (webbmail) är en webbläsare inte detsamma som ett e-postprogram.
  2. Öppna appen Mail.
  3. Klicka på Mail > Inställningar och sedan på Allmänt.
  4. Välj ett e-postprogram från menyn Förvalt e-postprogram.

Du ombes kanske att lägga till ett e-postkonto innan du kan ändra inställningen i Mail. Om du inte vill göra det kontrollerar du inställningarna för det andra e-postprogrammet. Du kan kanske ställa in ett förinställt e-postprogram därifrån.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: