Bärbara Mac-datorer: Minska kabelpåfrestningen på din MagSafe-strömadapter

Läs om hur du minskar kabelpåfrestningen på MagSafe-strömadaptern till din bärbara Mac.

Om du använder och underhåller MagSafe-strömadaptern på rätt sätt kan det väsentligt öka dess livslängd.

MagSafe-strömadaptern har utformats för att användas tillsammans med en Mac-dator, men viss användning kan göra att kabeln slits eller går av. MagSafe-adaptern kan, liksom andra liknande produkter, försvagas eller bli skör om den hela tiden böjs vid samma punkt. Minska risken att adaptern förstörs genom att följa nedanstående rekommendationer.

Inspektion

Det viktigaste vad gäller adaptern är att du regelbundet kontrollerar kablar, kontakter och själva adaptern och ser till att det inte finns några knutar, brytpunkter, böjningar eller andra skador. Om du hittar sådana skador ska du inte använda adaptern mer.

Ta fram och använda adaptern

När du lindar upp kabeln från adaptern måste du hålla i adaptern (bild 1). Om du håller i kontakterna och använder adapterns vikt för att reda ut kabeln (bild 2) kan både kabeln och adaptern bli skadade.


Bild 1 Linda upp kabeln medan du håller i adaptern


Bild 2 Linda upp kabeln genom att låta adaptern falla

Om du böjer kabeln för mycket skadas den så småningom. De punkter där risken för att kabeln böjs är störst vid adaptern (bild 3), eller vid själva MagSafe-kontakten (bild 4 och bild 5). Om du ser till att kabeln inte är sträckt vid dessa punkter (bild 6) håller adaptern längre. Försök använda mjuka böjar istället för vinklar. Om du använder den korrekt ökar dess livstid.


Bild 3 Böjning vid adaptern


Bild 4 Påfrestning vid MagSafe-kontakten på T-formad adapter


Bild 5 Påfrestning vid MagSafe-kontakten på L-formad adapter


Bild 6 Utan sträckning vid MagSafe-kontakten på T-formad adapter

Använda en elkontakt med två stift (”Duckhead”) eller kabeln med trestiftskontakt

Om du använder en kontakt med två stift, även kallad ”Duckhead”, för MagSafe-adaptern och märker att kabeln knappt når fram, byter du till en jordad kabel med trestiftskontakt. Detta förlänger kabelns räckvidd och minskar påfrestningen. Bild 7 visar längden för adaptern med tvåstiftskontakt och bild 8 visar längden på den mycket längre jordade kabeln med tre stift.


Bild 7 Kontakt med två stift


Bild 8 Jordad kontakt med tre stift

Dragning av adapterkabeln

På bärbara Mac-datorer finns MagSafe-kontakten på vänster sida av datorn. När du använder den T-formade adaptern och behöver ha kabeln för adaptern på höger sida av datorn, lägger du kabeln runt baksidan, (bild 9) istället för under datorn (bild 10). När du använder en L-formad adapter, lägger du aldrig kabeln längs portarna med kontakten inkopplad åt fel håll. Detta gör det mycket svårt att koppla från. Se till att det finns gott om extralängd på den sida där kontakten finns och att den inte är sträckt (bild 14).


Bild 9 T-formad adapterkabel som löper runt baksidan av datorn


Bild 10 T-formad adapterkabel som löper under datorn

 

Bild 11 Kabeln till den L-formade adaptern som löper längs med I/O-portarna

 

Håll alltid området runt adaptern och kablarna fritt. Vissa objekt som kommer i kontakt med kabeln kan orsaka stor skada. Kabeln som visas på bild 10 löper stor risk att köras över av stolens hjul vilket kan orsaka ett brott inuti kabeln.


Bild 12 Kabeln riskerar med stor sannolikhet att skadas av föremål på arbetsytan

 

Koppla ur och förvara adaptern

Om du drar ut MagSafe-kontakten på rätt sätt från datorn kan det förlänga livslängden för adaptern. Du kan läsa mer om hur du använder själva kontakten i Bärbara Mac-datorer: Använda och underhålla Apple MagSafe-adaptrar.

”Vingarna” (bild 13) gör att kabeln kan förvaras med adaptern och tar mindre plats. Observera att om kabeln lindas felaktigt kan ”vingarna” orsaka liknande skador som om du böjer kabeln. När du lindar upp kabeln ska du se till att den inte sträcks i onödan på den plats där den ansluter till adaptern. Bild 14 visar ett exempel på stor påfrestning och bild 15 visar korrekt upplindning. Linda kabeln löst så undviker du att skapa onödig påfrestning eller skarpa vinklar vid adaptern.


Bild 13 Öppna vingar för att ta emot kabeln


Bild 14 Allt för stark påfrestning på kabeln när den lindas upp


Bild 15 Korrekt upplindad kabel

Om du använder datorn regelbundet på samma platser kan du överväga att skaffa en adapter för varje plats. Om du har en fast strömkälla på varje plats behöver du inte ta fram och lägga undan adaptern så ofta, vilket gör att du undviker påfrestningar på kabeln.

Läs mer

Oavsett om garantin för produkten fortfarande gäller kan du ta med adaptern (du behöver inte ta med datorn, men däremot datorns serienummer) till en Apple-auktoriserad servicepartner eller en Apple Store-butik för utvärdering och eventuell ersättning. Gör en bokning i Genius Bar innan du besöker din lokala Apple Store-butik. Du gör en bokning genom att gå till http://www.apple.com/se/retail/geniusbar/ (endast tillgängligt i vissa länder).

Information om hur du kopplar bort MagSafe-adaptern på rätt sätt finns i Använda och underhålla Apple MagSafe-adaptrar.

Publiceringsdatum: