Minska slitaget på kabeln till MagSafe-strömadaptern

Läs om hur du får MagSafe-strömadaptern till din bärbara Mac-dator att räcka längre genom att minska slitaget på kabeln.

Om du använder och underhåller MagSafe-strömadaptern på rätt sätt kan det väsentligt öka adapterns livslängd.

MagSafe-strömadaptern har utformats för att användas tillsammans med en Mac-dator, men viss användning kan göra att kabeln slits eller går av. MagSafe-adaptern kan, liksom andra liknande produkter, försvagas eller bli skör om den hela tiden böjs vid samma punkt. Minska risken att adaptern förstörs genom att följa nedanstående rekommendationer.

Kontrollera strömadaptern

Det viktigaste när det gäller adaptern är att du regelbundet kontrollerar kablar, kontakter och själva adaptern och ser till att det inte finns några knutar, brytpunkter, böjningar eller andra skador. Sluta använda adaptern om du upptäcker några sådana skador.

Linda upp och hantera kabeln korrekt

När du lindar upp kabeln från adaptern måste du hålla i adaptern. Om du håller i kontakterna och använder adapterns vikt för att reda ut kabeln kan både kabeln och adaptern bli skadade.

Om du böjer kabeln för mycket skadas den så småningom. De punkter där risken för att kabeln böjs är störst vid adaptern eller vid själva MagSafe-kontakten. Låt kabeln vara slak vid dessa punkter för att förhindra slitage på adaptern. Dra kabeln i mjuka kurvor och inte skarpa vinklar.

Använd kabeln med trestiftskontakt för att förlänga räckvidden

Om du använder en kontakt med två stift, även kallad ”Duckhead”, för MagSafe-adaptern och märker att kabeln knappt når fram byter du till en jordad kabel med trestiftskontakt. Detta förlänger kabelns räckvidd och minskar påfrestningen.
 

      

Dragning av adapterkabeln

På bärbara Mac-datorer finns MagSafe-kontakten på vänster sida av datorn. När du använder den T-formade adaptern och behöver ha kabeln för adaptern på höger sida av datorn, lägger du kabeln runt baksidan istället för under datorn.

När du använder en L-formad adapter ska du aldrig lägga kabeln längs portarna med kontakten inkopplad åt fel håll. Detta gör det svårt att koppla från. Se till att det finns gott om slak kabel på kontaktsidan och att anslutningen inte är spänd.
 

Håll alltid området runt adaptern och kablarna fritt. Vissa objekt som kommer i kontakt med kabeln kan orsaka skada.

Koppla från och förvara adaptern

Om du drar ut MagSafe-kontakten på rätt sätt från datorn kan det förlänga livslängden för adaptern. Håll i kontakten när du drar ut den och inte i sladden enligt beskrivningen i artikeln om att använda och underhålla Apple MagSafe-adaptrar.

”Vingarna” på adaptern gör att kabeln kan förvaras med adaptern och tar mindre plats. Observera att om kabeln lindas felaktigt kan ”vingarna” orsaka liknande skador som om du böjer kabeln. När du lindar upp kabeln ska du se till att den inte sträcks i onödan på den plats där den ansluter till adaptern. Linda kabeln löst så undviker du att skapa onödig påfrestning eller skarpa vinklar vid adaptern.

Om du använder din Mac regelbundet på samma platser kan det vara bra att ha en adapter för varje plats. Om du har ett separat nätaggregat på varje plats minskar behovet av att koppla in och packa ner adaptern ofta och det minskar risken för skador.

Läs mer

Oavsett om adaptern fortfarande täcks av garantin eller inte kan du ta den till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik för att få skadan bedömd. Du behöver inte ta med din Mac, men ta med serienumret.

Den auktoriserade Apple-servicepartnern eller Apple Store-butiken ger dig servicealternativ efter att skadan har bedömts. Gör en bokning i Genius Bar innan du besöker din lokala Apple Store-butik. (Finns inte i alla länder och regioner.)

Mer information om hur du kopplar bort MagSafe-strömadaptern på rätt sätt finns i Använda och underhålla Apple MagSafe-strömadaptrar.

Publiceringsdatum: