Om det inte går att tömma papperskorgen på din Mac

Pröva med de här lösningarna om det inte går att tömma papperskorgen eller flytta en fil till papperskorgen.

Om Mac-datorn meddelar att filen används

  1. Avsluta alla program du använde för filen och töm sedan papperskorgen.
  2. Om det inte fungerar kanske programmet kör en eller flera bakgrundsprocesser som använder filen. Starta om din Mac och töm sedan papperskorgen.
  3. Om det inte fungerar kanske ett startobjekt eller inloggningsobjekt använder filen. För att tillfälligt förhindra att sådana objekt öppnas automatiskt startar du i säkert läge genom att hålla ned skifttangenten när Mac-datorn startar. Töm sedan papperskorgen och starta om din Mac på vanligt sätt.

Om det är andra orsaker till att du inte kan ta bort filen

  1. Starta Mac-datorn från macOS Återställning genom att trycka ned Kommando- och R-tangenterna när Mac-datorn startar.
  2. När fönstret Verktygsprogram i macOS visas väljer du Skivverktyg och klickar sedan på Fortsätt.
  3. I Skivverktyg väljer du den skiva som innehåller filen du vill ta bort. Använd sedan funktionen Första hjälpen i Skivverktyg för att reparera den skivan.
  4. Stäng Skivverktyg och starta sedan om din Mac och töm papperskorgen.
Publiceringsdatum: