Hitta Mac-datorns serienummer i Om den här datorn eller Systeminformation

Du hittar Mac-datorns serienummer i fönstret Om den här datorn och i Systeminformation.

Så här hittar du serienumret

Följ de här anvisningarna när du vill hitta serienumret på din Mac.

OS X Yosemite

  1. Välj Om den här datorn från Apple-menyn.
  2. Titta i fältet Serienummer ovanför knappen Systemrapport.

    Fönstret Om den här datorn i Yosemite

OS X Mavericks eller tidigare

  1. Välj Om den här datorn från Apple-menyn.
  2. Dubbelklicka på versionsnumret när du vill se datorns serienummer.

    Fönstret Om den här datorn i Mavericks

Med Systeminformation

Datorns serienummer finns också i avsnittet Maskinvara i Systeminformation.

Panelen Maskinvara i Systeminformation

Om du inte hittar serienumret

Om du använder OS X Snow Leopard 10.6 eller senare och inte ser Mac-datorns serienummer i listan i OS X, tar du kontakt med en lokal Genius Bar eller ett Apple-auktoriserat serviceställe.

Du kan också hitta Mac-datorns serienummer på originalförpackningen eller kvittot.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?
48% av användarna tyckte att detta var till hjälp.

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)