Hitta Mac-datorns serienummer i Om den här datorn eller Systeminformation

Du hittar Mac-datorns serienummer i fönstret Om den här datorn och i Systeminformation.

Så här hittar du serienumret

Följ de här anvisningarna när du vill hitta serienumret på din Mac.

OS X Yosemite

 1. Välj Om den här datorn från Apple-menyn.
 2. Serienumret visas ovanför knappen Systemrapport.

  Fönstret Om den här datorn i Yosemite

OS X Mavericks eller tidigare

 1. Välj Om den här datorn från Apple-menyn.
 2. Dubbelklicka på versionsnumret när du vill visa datorns serienummer.

  Fönstret Om den här datorn i Mavericks

Med Systeminformation

Datorns serienummer finns också i avsnittet Maskinvara i Systeminformation. Om du vill höra ditt serienummer öppnar du Systeminformation och trycker på Kommando-4.

Panelen Maskinvara i Systeminformation

Om du inte kan hitta ditt serienummer

Om din Mac inte startar provar du att använda säkert läge. Du kan visa Mac-datorns serienummer i Om den här datorn eller Systeminformation även när du har startat datorn i säkert läge. Du hittar även Mac-datorns serienummer här:

 • På Mac-datorns hölje
 • På originalförpackningen som din Mac levererades i
 • På originalkvittot (eller -fakturan)

Om du använder OS X Snow Leopard 10.6 eller senare och inte ser Mac-datorns serienummer i listan i Om den här datorn kontaktar du en lokal Genius Bar eller ett Apple-auktoriserat serviceställe.

Senast ändrad: