Har min Mac-dator en Intel- eller PowerPC-processor?

Är du osäker på om din Mac-dator har en Intel- eller PowerPC-processor? 

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Öppna rutan Om den här datorn

Detta är det snabbaste sättet att få veta vilken processor som används i Mac-datorn:

  1. Välj Om den här datorn från Apple-menyn i Finder.
  2. Processortypen visas på processorraden.

 

 

Publiceringsdatum: