Så här använder du iPod som lagringsenhet

Du kan använda din iPod som en lagringsenhet (hårddisk eller flash-disk beroende på iPod-modell) och spara och överföra datafiler med den (kallas även för hårddiskläge).

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Tips! Använd iTunes för att synkronisera musik till iPod-enheten. Du kan inte spela upp låtar på iPod-enheten som du överfört med Finder från en Mac-dator eller med Min Dator/Den här datorn eller Explorer på en PC. Om du överför låtar på detta sätt till iPod-enheten läses dem som datafiler.

Så här använder du iPod som hårddisk

  1. Anslut iPod-enheten till datorn.
  2. Öppna iTunes om det inte öppnas automatiskt.
  3. Markera symbolen för iPod i källpanelen.
  4. Klicka på fliken Sammanfattning.
  5. Markera alternativet Använd som extern enhet eller Hantera musik och videor manuellt. Båda alternativen ger dig möjlighet att använda iPod-enheten som en hårddisk. Om du väljer alternativet Hantera musik och videor manuellt uppdaterar iTunes inte iPod-enheten automatiskt med innehållet i iTunes-biblioteket. Om du vill att iTunes uppdaterar iPod-enheten automatiskt kan du välja Använd som extern enhet istället.

  6. iPod-skivsymbolen visas på skrivbordet och i Finder-fönster samt i Min dator/Dator i Windows. Dubbelklicka på symbolen och dra filer till eller från iPod-fönstret för att kopiera dem.
  7. Mata ut iPod-enheten innan du kopplar från den från datorn. Tips! Meddelandet Koppla inte från visas på iPod-displayen när den används som extern enhet (statuslampan i iPod shuffle blinkar med orange sken tills den har matats ut). På detta sätt påminns du om att mata ut iPod-enheten först.


Så här kopierar du musik från iPod till datorn

iTunes-biblioteket i datorn innehåller alla media (musik, videor, podcaster osv.) som du har överfört från dina CD-skivor eller köpt i iTunes Store. Med standardinställningarna kopierar iTunes automatiskt alla media i biblioteket till iPod-enheten. När du använder iPod-enheten som extern enhet kan du inte använda Finder eller Min dator för att se de media iTunes kopierar till iPod-enheten. Detta är normalt. Du kan inte heller använda Finder eller Min dator för att kopiera tillbaka dessa mediafiler från din iPod till iTunes eller till någon annan dator. Synkroniseringen mellan din iPod och datorn är enkelriktad från iTunes till iPod. Undantaget är Funktionen överför köp som gör att du kan återställa köpt iTunes-innehåll till datorn från iPod-enheten.

Om du har tagit bort iTunes-biblioteket från datorn finns det inget sätt att använda Finder eller Min dator för att kopiera mediafilerna från iPod-enheten och återuppbygga biblioteket i datorn. En lösning är att överföra musiken från dina CD-skivor igen och sedan synkronisera det nya biblioteket med iPod-enheten. När det gäller innehåll som du köpt från iTunes Store, är det möjligt att du kan använda iTunes i molnet för att hämta om det. Läs den här artikeln om du vill få mer information om när den här funktionen är tillgänglig.

Det bästa är om du har säkerhetskopierat dina iTunes- och iTunes mediemappar så att du kan återställa dina spellistor samt innehåll som du köpt eller inte köpt.

Hur gör du om du har en del låtar i en dator och vill kopiera dem (lagligt) till en annan dator? Kan du använda hårddisken i iPod för det syftet? Det här är ett av alternativen som diskuteras i iTunes: Så här flyttar du din musik till en ny dator. Du kan också följa stegen i Så här använder du iPod-enheten till att flytta din musik till en ny dator.

Felsökning

Om du tänker ansluta iPod-enheten till en annan dator måste du se till att du inte synkroniserar den med iTunes-biblioteket i den andra datorn. Detta inträffar endast om du har aktiverat alternativet Använd som extern enhet istället för Hantera musik och videor manuellt.

Varningsmeddelande: iPod-enheten är synkroniserad med ett annat iTunes-bibliotek. En iPod kan bara synkroniseras med ett iTunes-bibliotek åt gången. Vad vill du göra? ...

Obs! Om du ansluter iPod shuffle (eller en iPod-enhet där du aktiverade Använd som extern enhet) till en annan dator måste du mata ut den ur Finder eller Min dator/Dator, eftersom den inte kommer att synas i iTunes.

Högerklicka (eller kontrollklicka i Mac) på iPod-enheten och välj Mata ut i snabbmenyn.

Om du använder iPod-enheten som en hårddisk med en Windows PC måste du tänka på att filsystemet FAT32 endast kan hantera filer som är mindre än 4 GB. Du kan inte kopiera större filer, oavsett hur mycket ledigt utrymme du har i iPod-enheten.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: