Reparera skivbehörigheter med Skivverktyg

I OS X Yosemite och tidigare kan du använda Skivverktyg för att reparera filbehörigheter på en startskiva.

Behörigheter är inställningar som påverkar hur en fil kan läsas, skrivas eller exekveras (öppnas eller köras). Om behörigheterna för en fil inte längre är korrekta, kan programvaran som använder filen kanske sluta fungera som avsett. Du kan kontrollera behörigheterna för en fil i avsnittet Delning och behörigheter i Visa info-fönstret

Från och med OS X El Capitan skyddas systemfilbehörigheterna automatiskt. Därför behöver du inte längre verifiera eller reparera behörigheterna med Skivverktyg.

Följ dessa steg i OS X Yosemite eller senare:

  1. Öppna Skivverktyg, som finns i mappen Verktygsprogram i mappen Program.
  2. Välj startskivan från listan med volymer.
  3. Klicka på fliken Skivkontroll.
  4. Klicka på Kontrollera skivbehörigheter om du vill kontrollera behörigheterna. Klicka på Reparera skivbehörigheter om du vill reparera behörigheterna.

Skivverktyg kontrollerar bara filbehörigheterna om filen har ett motsvarande kvitto i /var/db/receipts. Kvittot anger för Skivverktyg vilka behörigheter filen bör ha. Alla installationsprogram innehåller inte kvitton för filerna som de installerar.

 

Publiceringsdatum: