Synkronisera kontakter och kalendrar till iPod med iTunes för Windows

Med iTunes kan du synkronisera dina kontakter och kalendrar från Microsoft Outlook och kontakter från Windows Address Book eller Windows Contacts till alla typer av iPod med skärm (Outlook 2003 eller senare krävs för att kunna synkronisera kontakter och kalendrar från Outlook).

Hämta den senaste versionen av iTunes innan du börjar.

Så här konfigurerar du iTunes till att synkronisera kontakter till iPod-enheten:

 1. Öppna iTunes och anslut iPod.
 2. Klicka på knappen Enheter i det övre högra hörnet. (Om du visar iTunes Store klickar du på knappen Bibliotek först.) Om din enhet inte visas kan du behöva dölja sidofältet. 
 3. Klicka på fliken Info.
 4. Välj Synkronisera kontakter från.
 5. I menyn väljer du det program (Outlook, Windows Address Book eller Windows Contacts) som innehåller kontakterna du vill synkronisera till din iPod.
 6. Klicka på Utför.

Få hjälp med att synkronisera kontakter och kalendrar till iPod touch.

Så här konfigurerar du iTunes till att synkronisera kalendrar till din iPod:

 1. Öppna iTunes och anslut iPod.
 2. Klicka på knappen Enheter i det övre högra hörnet. (Om du visar iTunes Store klickar du på knappen Bibliotek först.) Om din enhet inte visas kan du behöva dölja sidofältet.  
 3. Klicka på fliken Info.
 4. Välj Synkronisera kalendrar.
 5. Klicka på Utför.

Om du har problem med att synkronisera kalendern med iPod, läser du om hur du kan lösa problem med synkronisering av kontakter och kalender till iPod. Det maximala antalet kontakter som stöds beror på iPod-modellen. iPod nano (6:e generationen) har inte stöd för synkronisering av kontakter och kalendrar.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: