Ändra namnet på ditt macOS-användarkonto och hemmapp

Du kan byta namn på ditt macOS-användarkonto och hemmapp som namngavs när kontot skapades.

Namnet på ditt macOS-användarkonto och hemmapp måste vara identiska. Att ändra de namnen ändrar inte eller nollställer inte lösenordet för ditt användarkonto.

Du bör säkerhetskopiera dina viktiga data innan du går vidare eftersom ditt konto kan skadas så du inte kan logga in om du genomför det felaktigt.

Följ de här stegen i OS X Yosemite eller senare.

Först byter du namn på hemmappen

 1. Logga ut från kontot vars namn du vill ändra och logga sedan in på ett annat administratörskonto. (Om du inte har ett annat administratörskonto kan du skapa ett i inställningarna för Användare och grupper.)
 2. Öppna mappen Användare på startenheten. Den innehåller hemmappen för varje användare. Öppna mappen genom att välja Gå > Gå till mapp i menyfältet i och sedan ange /Users.
 3. Byt namn på användarens hemmapp utan att lägga till blanksteg i det nya namnet. Du uppmanas att ange det administratörsnamn och -lösenord som du använde för att logga in. Om du använder fildelning för att dela hemmappen kan du inte byta namn på den förrän du inte delar mappen längre. 

Byt sedan namn på kontot

Medan du är utloggad från kontot du byter namn på följer du de här extra stegen:

 1. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och klicka sedan på Användare och grupper.
 2. Klicka på låset och ange det administratörsnamn och -lösenord som du använde för att logga in. 
 3. Kontrollklicka på den användare du vill byta namn på i listan med användare till vänster, och välj sedan Avancerade alternativ.
 4. Ändra fältet Kontonamn så att det stämmer överens med det nya namnet på hemmappen. Det ska inte finnas några blanksteg.
 5. Kontonamnet visas också i fältet för Hemkatalogen efter /Users/. Ändra det kontonamnet så att det stämmer överens med det nya namnet på hemmappen.
 6. Om du vill ändra det fullständiga namn som är associerat med ditt konto uppdaterar du även fältet Fullständigt namn. Det kan vara vilket namn som helst och du kan antingen använda det fullständiga namnet eller kontonamnet för att logga in på din Mac eller göra ändringar som kräver ditt namn och lösenord.
 7. Klicka på OK och starta sedan om din Mac.
 8. Logga in på kontot som du ändrat namn på och kontrollera att de gamla filerna och mapparna visas och att kontot fungerar som det ska.

Avancerade alternativ i inställningarna för Användare och grupper

Publiceringsdatum: