Ändra namnet på ditt macOS-användarkonto och hemmapp

Ditt namn på användarkontot och namnet på hemmappen skapades när du ställde in ett macOS-användarkonto på din Mac. Du kan ändra namn på dem.

Varje användarkonto på Mac-datorn har ett fullständigt namn och ett kort namn (kontonamn). Du kan visa dessa namn i inställningspanelen Användare och grupper och du kan använda antingen det fullständiga eller korta namnet för att logga in i din Mac.

Ändra det fullständiga namnet på ett användarkonto

Det fullständiga namnet på en användare kan ändras av användaren själv och av en kontoadministratör. Det behöver inte vara samma namn som kontonamnet eller namnet på hemmappen.

macOS Sierra, El Capitan, Yosemite

 1. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och klicka sedan på Användare och grupper.
 2. Klicka på låset och ange administratörsnamn och -lösenord. 
 3. I listan med användare kontrollklickar eller högerklickar du på den användare som du vill byta namn på. Välj Avancerade alternativ från snabbmenyn.
 4. Ändra namnet i fältet Fullständigt namn och klicka sedan på OK.

OS X Mavericks eller tidigare

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på Användare och grupper (eller Konton).
 2. Markera en användare i listan.
 3. Ändra namnet i fältet Fullständigt namn.

Ändra kontonamn och namn på hemmappen

Eftersom kontonamnet (kortnamnet) används till att skapa användarens hemmapp måste kontonamnet och namnet på hemmappen stämma överens. Innan du följer de här stegen bör du säkerhetskopiera viktiga data.

macOS Sierra, El Capitan, Yosemite, Mavericks, Mountain Lion, Lion

 1. Logga ut från kontot vars namn du vill ändra och logga sedan in på ett administratörskonto.
  Administratörskontot måste vara ett annat än det som du byter namn på. Om det är nödvändigt skapar du ett annat administratörskonto och tar sedan bort det när du är klar.
 2. Gå till mappen Användare på startenheten. Mappen Användare innehåller hemmappen till kontot vars namn du vill ändra. Byt namn på kontots hemmapp och anteckna både det gamla och nya namnet. När du byter namn på mappen uppmanas du att ange det administratörsnamn och -lösenord som du använde för att logga in.
 3. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på Användare och grupper.
 4. Klicka på låset och ange det administratörsnamn och -lösenord som du använde för att logga in. 
 5. I listan med användare kontrollklickar eller högerklickar du på den användare som du vill byta namn på. Välj Avancerade alternativ från snabbmenyn.
 6. Ändra fältet Kontonamn så att det stämmer överens med det nya namn som du gav hemmappen i mappen Användare.
  När du ändrar kontonamnet (kortnamnet) eller hemmappens namn bör det inte ha några mellanslag. Om det nuvarande namnet redan har ett mellanslag kommer du inte att kunna redigera fältet innan mellanslaget har tagits bort. Klicka precis efter mellanslaget, eller använd den vänstra piltangenten för att flytta textinsättningspunkten precis efter mellanslaget och tryck sedan på raderingstangenten för att ta bort mellanslaget.
 7. Ändra fältet Hemmapp så att det stämmer överens med det nya namn som du gav hemmappen i mappen Användare.
 8. Klicka på OK och avsluta Systeminställningar.
 9. Starta om Mac-datorn.
 10. Logga in på kontot som du ändrat namn på och kontrollera att de gamla filerna och mapparna visas och att kontot fungerar som det ska.

OS X Snow Leopard

 1. Logga ut från kontot vars namn du vill ändra och logga sedan in på ett administratörskonto.
  Administratörskontot måste vara ett annat än det som du byter namn på. Om det är nödvändigt skapar du ett annat administratörskonto och tar sedan bort det när du är klar.
 2. Anteckna det nuvarande namnet för kontot som du vill ändra. Det ska stämma överens med namnet på hemmappen för detta konto, som finns i mappen Användare för startenheten.
 3. Öppna Terminal-programmet, som finns i mappen Verktygsprogram i mappen Program.
 4. Ange följande kommando i Terminal:

  sudo mv /Users/oldname /Users/newname

  Ersättn oldname med det ursprungliga namnet på användarkontot och ersätt newname med det namn som du vill byta till. Ett exempel: Om den gamla användaren hade kortnamnet ”johnappleseed” och den nya användaren ska få kortnamnet ”john”, skriver du:

  sudo mv /Users/johnappleseed /Users/john

 5. Ange administratörslösenordet till det aktuella kontot när du ombeds göra det och tryck sedan på returtangenten.
 6. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka sedan på Användare och grupper och därefter på Konton.
 7. Klicka på låset och ange administratörsnamnet och -lösenordet som du använde för att logga in.
 8. Från listan med konton kontrollklickar du på kontot du vill byta namn på och väljer sedan Avancerade alternativ från snabbmenyn.
 9. Ändra fältet Kontonamn så att det stämmer överens med det nya namnet. I ovanstående exempel skulle du ändra från ”johnappleseed” till ”john”.
 10. Ändra fältet Hemmapp så att det stämmer överens med det nya namnet. I ovanstående exempel skulle du ändra från ”/Users/johnappleseed” till ”/Users/john”.
 11. Klicka på OK och avsluta Systeminställningar.
 12. Starta om Mac-datorn.
 13. Logga in på kontot som du ändrat namn på och kontrollera att de gamla filerna och mapparna visas och att kontot fungerar som det ska.
Publiceringsdatum: