Ansluta till internet via kabel, DSL eller lokalt nätverk (LAN) i Mac OS X 10.5 eller tidigare

Läs om hur du ansluter till internet via ett kabelmodem, en digital abonnentanslutning (DSL) eller ett lokalt Ethernet-nätverk (LAN) i Mac OS X 10.5 eller tidigare.

Anslut till internet via ett kabelmodem, DSL (Digital Subscriber Line – digital abonnentanslutning) eller ett lokalt Ethernet-nätverk (LAN) genom att ställa in nätverksinställningarna för den inbyggda Ethernet-porten. Om din internetleverantör (ISP) kräver PPPoE läser du först Mac OS X: Ansluta till internet med PPPoE.

 

Om du använder en AirPort-basstation följer du stegen nedan innan du placerar den i nätverket. Läs sedan avsnittet om AirPort i slutet av dokumentet.

För Mac OS X 10.6 och senare går du till Mac OS X: Ansluta till internet via kabel, DSL eller lokalt nätverk (LAN) i Mac OS X 10.6 eller senare.

 

Ansluta via kabelmodem, DSL eller LAN

 1. Skaffa den här informationen från internetleverantören eller nätverksadministratören:
  • DNS-adresser (Domain Name Server).
  • Om du ska välja DHCP eller manuell IP-adresskonfigurering i steg 6 nedan.

  Endast för manuell konfiguration:
  • IP-adress
  • Routeradress
  • Delnätsmask

  Tips! Din internetleverantör eller det lokala nätverket kan eventuellt tillhandahålla DNS-adresser automatiskt.
 2. Välj Systeminställningar från Apple-menyn.
 3. Välj Nätverk från menyn Innehåll.
 4. Välj Ethernet (inbyggt) i popupmenyn Visa (popupmenyn Ställ in före Mac OS X 10.1).
 5. Klicka på fliken TCP/IP, om så är nödvändigt.
 6. Välj antingen Manuellt eller Med DHCP från popupmenyn Konfigurera enligt instruktionerna som du fick från din internetleverantör i steg 1.
 7. Ange den övriga informationen som du samlade in i steg 1 i motsvarande fält. Du kan hoppa över fälten för DHCP-klient-ID och sökdomäner, om inte internetleverantören har lämnat andra anvisningar.
 8. Klicka på Utför nu.
 9. Öppna en webbläsare eller ett annat TCP/IP-program för att testa anslutningen till internet.

  Ytterligare steg för AirPort
 1. Öppna en webbläsare och kontrollera att datorn är ansluten till internet.
 2. När datorn har anslutits till internet kopplar du basstationen till nätverket med lämpliga kablar.
 3. Koppla bort nätsladden till DSL- eller kabelmodemet i några sekunder och koppla sedan in den igen.
 4. Kopiera datorns inställningar till basstationen med hjälp av inställningsassistenten i AirPort-verktyg (finns i /Program/​​Verktygsprogram/​​).
Publiceringsdatum: