Använda Aktivitetskontroll till att läsa systemminnet och avgöra hur mycket RAM som används (OS X Mountain Lion och tidigare)

Läs om att använda Aktivitetskontroll till att läsa systemminnet och avgöra hur mycket RAM som används.

Använd den här artikeln om du använder OS X 10.8 Mountain Lion eller tidigare. Om du använder OS X 10.9 Mavericks eller senare läser du istället Så här använder du Aktivitetskontroll.

OS X har väldigt effektiv minneshantering. Minne tilldelas automatiskt och innehållet i minnet justeras efter behov. Systemminnestyperna är: ledigt, resident, aktivt och inaktivt minne. I denna artikel innefattar termen minne höghastighets-RAM, virtuellt minne och växelfiler på Mac-datorns hårddisk.

Panelen Systemminne i Aktivitetskontroll

Det finns fyra typer av minne i diagrammet för systemminne i Aktivitetskontroll: ledigt, resident, aktivt och inaktivt. Summan av de fyra bitarna i cirkeldiagrammet motsvarar det totala minnet (RAM) som är installerat på Mac-datorn. RAM-minnet är det höghastighetsminne som används till att lagra information som används just nu eller som nyligen använts. Informationen i RAM läses in från hårddisken vid start och när program och dokument öppnas.

Ett exempel på fönstret Aktivitetskontroll med fliken Systemminne markerad:

  • Ledigt: Mängden RAM som inte används.
  • Resident: Information i RAM som inte går att flytta till hårddisken. Mängden resident minne beror på de program du använder.
  • Aktivt: Den här information finns för närvarande i RAM-minnet och har nyligen använts.
  • Inaktivt: Den här informationen finns i RAM-minnet, men används inte aktivt (det användes dock nyligen). Om du exempelvis har använt Mail och sedan avslutat det, är den delen av RAM som Mail använt markerad som Inaktivt. Det inaktiva minnet kan precis som det lediga minnet användas av andra program. Om du däremot startar Mail på nytt innan dess inaktiva minne har använts av ett annat program startar Mail snabbare, eftersom det inaktiva minnet konverteras till aktivt minne istället för att Mail läses in från den långsammare hårddisken.
  • Använt: Den totala storleken på det RAM-minne som används.
  • Virtuellt minne: Detta är den totala storleken på det virtuella minne som finns för alla processer på din Mac.
  • Sidor in/ut: Det här är mängden information som flyttas mellan RAM-minnet och hårddisken på Mac-datorn. Värdet är den ackumulerade datamängd som OS X har flyttat mellan RAM-minnet och hårddisken. Värdet inom parentes visar den senaste sidaktiviteten. Sidor ut äger rum när Mac-datorn måste skriva information från RAM-minnet till hårddisken eftersom RAM-minnet är fullt. Du kan minska värdet för sidor ut genom att lägga till mer RAM-minne.
  • Växelfil: Detta är mängden information som kopierats till växelfilen på hårddisken.

Läs mer

Om du vill ha mer information om minneshantering i OS X, till exempel om virtuellt minne, kan du gå till Apples utvecklarwebbplats.

Senast ändrad: