Använd en SIM-PIN för din iPhone eller iPad

Lås ditt SIM-kort med en PIN-kod (Personal Identification Number) för att få en identifieringskod för telefonsamtal och mobildataanvändning.

Du kan använda en SIM-PIN för att förhindra att andra personer använder ditt SIM-kort för telefonsamtal och mobildata. Varje gång du startar om din enhet eller tar ut SIM-kortet låses ditt SIM-kort automatiskt och Låst SIM visas i statusfältet. 

Prova inte att gissa din SIM-PIN. Felaktig gissning kan låsa ditt SIM-kort permanent, vilket innebär att du behöver ett nytt SIM-kort.

Slå på och stänga av din SIM-PIN

  1. Gå till Inställningar > Mobilnät > SIM-PIN om du har en iPhone. Gå till Inställningar > Mobildata > SIM-PIN om du har en iPad.
  2. Slå på din SIM-PIN eller stäng av den.
  3. Om du uppmanas till det anger du din SIM-PIN. Om du aldrig använt en SIM-PIN anger du SIM-PIN-standardkoden från din operatör. Prova inte att gissa SIM-PIN-standardkoden om du inte känner till den. Gå till din operatörs kundtjänstsida eller dokumentationen som följde med ditt trådlösa abonnemang. Eller kontakta din operatör.
  4. Tryck på Klar.

Om du glömt eller inte känner till din SIM-PIN

Prova aldrig att gissa din SIM-PIN eller PUK-kod.* Felaktig gissning kan låsa ditt SIM-kort permanent, vilket innebär att du behöver ett nytt SIM-kort. Så här gör du om din enhet ber dig ange en PIN eller kod som du inte känner till:

  1. Kontakta operatören som gav dig SIM-kortet. Om du inte vet vilken operatör du ska ringa tar du bort SIM-kortet och letar efter operatörens namn eller logotyp på kortet.
  2. Be din operatör hjälpa dig att låsa upp ditt SIM-kort med SIM-PIN-standardkoden eller PUK-koden. 
  3. Be om att få ett nytt SIM-kort om du inte kan låsa upp ditt SIM-kort med SIM-PIN eller PUK-koden eller om meddelandet PUK förbrukad visas.

*Om du anger felaktig SIM-PIN för många gånger så kanske din mobiloperatör kan ge dig en PUK-kod (Personal Unlocking Key).

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: