Använda SIM-PIN till din iPhone eller iPad

Du kan låsa ditt SIM-kort med en PIN-kod om du vill att det ska krävas en identifieringskod för telefonsamtal och mobildataanvändning.

Du kan skydda ditt SIM-kort från användning av andra för telefonsamtal eller mobildata med hjälp av SIM-PIN. Varje gång som du därefter startar om enheten eller tar bort SIM-kortet låser sig SIM-kortet automatiskt och Låst SIM anges i statusfältet. 

Försök inte gissa ditt SIM-PIN. Om du gissar fel kan det leda till att SIM-kortet låses permanent, vilket innebär att du i sådana behöver skaffa ett nytt SIM-kort.

Stänga av eller slå på SIM-PIN

  1. Om du har en iPhone kan du gå till Inställningar > Telefon > SIM-PIN. Om du har en iPad kan du gå till Inställningar > Mobildata > SIM-PIN.
  2. Slå på eller stäng av SIM-PIN.
  3. Om du uppmanas till det anger du ditt SIM-PIN. Om du aldrig har använt ett anger du ditt standard-SIM-PIN från operatören. Om du inte kan ditt standard-SIM-PIN ska du inte försöka gissa det. Kontrollera operatörens sida för kundservice eller dokumentationen som medföljde ditt mobilabonnemang. Du kan även kontakta operatören.
  4. Tryck på Klar.

Om du glömmer bort eller inte kan din SIM-PIN-kod

Undvik att försöka gissa ditt SIM-PIN eller din PUK-kod.*Om du gissar fel kan det leda till att SIM-kortet låses permanent, vilket innebär att du behöver skaffa ett nytt SIM-kort. Om enheten uppmanar dig att ange en PIN-kod eller en kod som du inte kan, gör du så här:

  1. Kontakta operatören som du fick SIM-kortet av. Om du inte vet vilken operatör du ska ringa tar du bort SIM-kortet och kontrollerar operatörens namn eller logotyp på kortet.
  2. Be operatören om hjälp med att låsa upp ditt SIM-kort med hjälp av standard-SIM-PIN-koden eller PUK-koden. 
  3. Om du inte kan låsa upp SIM-kortet med hjälp av SIM-PIN-koden eller PUK-koden eller om en varning anger ”PUK förbrukad” ber du om ett nytt SIM-kort.

*Om du anger fel SIM-PIN-kod för många gånger kan din mobiloperatör kanske ge dig en PUK-kod.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: