Flytta Bilder-bibliotek för att spara utrymme på din Mac

Om du vill spara lagringsutrymme på din Mac kan du flytta Bilder-biblioteket till en annan lagringsenhet.

Förbered lagringsenheten

Se till att din externa lagringsenhet, till exempel ett usb-minne eller en Thunderbolt-enhet, är formaterad för Mac: antingen i formatet APFS eller i formatet Mac OS Extended (journalförd).

Du kan inte lagra ditt bibliotek på en lagringsenhet som används för Time Machine-säkerhetskopior. Och för att undvika eventuell dataförlust bör du inte lagra ditt bibliotek på en flyttbar lagringsenhet som ett sd-kort eller ett usb-minne, eller på en enhet som delas via ditt nätverk eller internet, bland annat via en molnbaserad lagringstjänst.

Flytta Bilder-biblioteket till lagringsenheten

 1. Avsluta Bilder.
 2. Öppna mappen med Bilder-biblioteket i Finder. Som standard lagras Bilder-bibliotek i mappen Bilder i din hemmapp. Du kan öppna din hemmapp genom att välja Gå > Hem från menyraden i Finder.
 3. Dra Bilder-biblioteket till en plats på din externa lagringsenhet. Läs om vad du ska göra om ett felmeddelande visas.
 4. När flytten är klar dubbelklickar du på Bilder-biblioteket på den nya platsen för att öppna det.
 5. Om du använder iCloud-bilder tilldelar du biblioteket rollen Systembildbibliotek.

Om du vill ta bort det ursprungliga Bilder-biblioteket för att spara lagringsutrymme på din Mac kan du dra det från dess ursprungliga plats (mappen Bilder i din hemmapp) till papperskorgen. Töm sedan papperskorgen.

Se alltid till att din lagringsenhet är på och tillgänglig innan du öppnar Bilder. Om Bilder inte kan hitta enheten slutar den använda det Bilder-bibliotek som lagras där.


Om du vill öppna ett annat Bilder-bibliotek

 1. Avsluta Bilder.
 2. Tryck och håll ned alternativtangenten medan du öppnar Bilder.
 3. Välj vilket bibliotek du vill öppna och klicka på Välj bibliotek. Bilder använder detta bibliotek tills du öppnar ett annat.

Fönstret Välj bibliotek i Bilder-appen i macOS


Om ett felmeddelande visas när du flyttar Bilder-bibliotek

 1. Välj den externa lagringsenheten i Finder och välj sedan Arkiv > Visa info. 
 2. Om informationen under Delning och behörigheter inte syns klickar du på triangeln  för att visa mer.
  Fönstret med information om extern enhet med Bortse från ägarskap på den här volymen markerat
 3. Se till att kryssrutan Bortse från ägarskap på den här volymen är avmarkerad. För att ändra det måste du först klicka på låsknappen  för att låsa upp inställningen. Om lagringsenheten inte är korrekt formaterad för Mac, eller om den användes för Time Machine-säkerhetskopior men inte har raderats, kommer den här kryssrutan inte att finnas eller kan inte väljas efter upplåsning. I så fall måste du radera lagringsenheten först.

Om du har ett behörighetsproblem med ditt bibliotek kan du eventuellt lösa det genom att använda reparationsverktyget i Bilder-biblioteket.

Publiceringsdatum: