Säkerhetskopiera med AirPort Time Capsule för första gången

Storleken på din första Time Machine-säkerhetskopia kommer att bli flera gigabyte, eftersom du kopierar hela datorn. Detta kan ta hela natten eller längre tid, beroende på hur mycket data du har.

När den första säkerhetskopieringen är klar blir alla efterföljande säkerhetskopieringar inkrementella. Det innebär att Time Machine endast kopierar filer som har ändrats sedan den föregående säkerhetskopieringen. Allt görs automatiskt i bakgrunden så länge du är ansluten till skivan för säkerhetskopiering.

Tips för din första säkerhetskopiering

 • Du bör låta den initiala säkerhetskopieringen slutföras utan att avbrytas.
 • Om du använder en bärbar Mac bör du lämna den i samma rum som AirPort Time Capsule för bästa prestanda (och se till att datorn är inkopplad i ett nätuttag). Om säkerhetskopieringen ska kunna initieras automatiskt i en bärbar Mac måste dess nätsladd vara inkopplad i ett nätuttag.
 • AirPort Time Capsule fungerar också som en komplett Wi-Fi-basstation. Om du lägger till AirPort Time Capsule i ett befintligt trådlöst nätverk, bör du ställa in den som primär basstation snarare än som nätverksklient. På så sätt drar du nytta av dess snabbare prestanda.
 • Om du har en Ethernet-kabel kan du utföra den initiala säkerhetskopieringen via Ethernet för snabbaste prestanda. Du behöver bara koppla in Ethernet-kabelns ena ände i en av Ethernet-portarna på AirPort Time Capsule och den andra änden i Ethernet-porten på din Mac.
 • I inställningspanelen Delning i Systeminställningar ser du till att det finns ett namn angivet i fältet Datorns namn.

Konfigurera Time Machine för att använda AirPort Time Capsule

 1. Välj Systeminställningar från Apple-menyn.
 2. Välj Innehåll > Time Machine.
 3. Slå på Time Machine om programmet är avstängt.
 4. Markera din AirPort Time Capsule som destination för säkerhetskopiering. (Om du inte får en automatisk uppmaning, till exempel om du använde en annan skiva för säkerhetskopiering, bör du klicka på Välj hårddisk för säkerhetskopiering, markera den önskade AirPort Time Capsule-enheten och sedan klicka på Använd skiva.)
 5. Ange lösenordet för AirPort Time Capsule-enheten i det popupfönster som visas.
 6. Klicka på Anslut.

Time Machine startar din inledande säkerhetskopiering enligt en nedräkningstimer. Låt säkerhetskopieringen slutföras utan avbrott.

Publiceringsdatum: