Ställa in Time Capsule för första gången

Läs om hur du ställer in din Time Capsule som en trådlös basstation.

Time Capsule fungerar även som en komplett AirPort Extreme 802.11n. Om du lägger till Time Capsule i ett befintligt trådlöst nätverk, bör du ställa in den som primär basstation snarare än som nätverksklient. På så vis kan du dra nytta av dess snabbare prestanda och säkerställa att dina säkerhetskopieringar görs utan hastighetsfall.

Använd AirPort-verktyg 5.3 eller senare, som medföljer Time Capsule eller kan hämtas via Apple Software Updates eller från Apple Support Downloads, för att ställa in din Time Capsule.

Obs! Den här artikeln beskriver ett konfigurationsalternativ som är tillgängligt för dig. Det finns fler tillgängliga alternativ, till exempel att lägga till din Time Capsule i ett befintligt AirPort-nätverk. Se Installationsguiden för mer information.

  1. Anslut ditt kabel/DSL-modem (bredband) till WAN-porten på din Time Capsule via en Ethernet-kabel.
  2. Anslut Time Capsules strömkabel till ett eluttag.
  3. Starta AirPort-verktyget. som ligger i mappen Verktyg, i mappen Program (/Program/Verktygsprogram).
  4. Time Capsule har ett förinställt namn, till exempel ”Time Capsule fea88c”. Gå vidare genom att klicka på Fortsätt.
  5. Välj ”Skapa ett nytt trådlöst nätverk” och klicka på Fortsätt.
  6. Följ resten av instruktionerna som visas på skärmen. När du är klar startar Time Capsule om och inställningarna träder i kraft.
Publiceringsdatum: