Konfigurera Time Capsule för första gången

Lär dig hur du konfigurerar Time Capsule som en trådlös basstation.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Time Capsule fungerar även som en AirPort Extreme 802.11n med samtliga funktioner. Så om du lägger till Time Capsule i ett befintligt trådlöst nätverk bör du ställa in den som en primär basstation, snarare än som en nätverksklient. På så sätt kan du utnyttja dess snabba prestanda och se till att dina säkerhetskopieringar kan genomföras utan några farthinder.

Använd AirPort Utility 5.3 eller senare, som medföljer Time Capsule eller är tillgängligt via Apple Software Updates eller från Apple-supportens hämtningsbara filer, för att konfigurera Time Capsule.

Obs! I den artikeln beskriver vi ett konfigurationsalternativ som du kan använda. Det finns även andra alternativ, som att lägga till Time Capsule i ett befintligt AirPort-nätverk. Mer information finns i installationshandboken.

  1. Anslut ditt kabel-/DSL-modem (bredband) till WAN-porten på Time Capsule via en Ethernet-kabel.
  2. Anslut Time Capsules strömkabel till ett nätuttag.
  3. Öppna AirPort Utility. Det finns i mappen Verktygsprogram i mappen Program (/Program/Verktygsprogram).
  4. Time Capsule har ett namn redan från början, som ”Time Capsule fea88c”. Klicka på Fortsätt för att gå vidare.
  5. Välj ”Skapa ett trådlöst nätverk” och klicka på Fortsätt.
  6. Följ de resterande anvisningarna på skärmen. När konfigurationen är klar startar Time Capsule om och inställningarna tillämpas.
Publiceringsdatum: