MacBook Air och MacBook Pro (tidigt 2008): Tips om tangentbord och styrplattor samt genvägar

Få användbara tips och genvägar för tangentbord och styrplattor till MacBook Air och MacBook Pro (tidigt 2008).

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Använd styrplattan till att flytta pekaren och till att rulla, knacka, dubbelknacka och dra. Hur snabbt pekaren rör sig på skärmen beror på hur snabbt du rör ditt finger över styrplattan. Du flyttar pekaren korta avstånd genom att flytta ditt finger långsamt över styrplattan. Ju snabbare du rör fingret, desto längre rör sig pekaren.

Du kan finjustera accelerationen och ställa in andra alternativ för styrplattan genom att välja Apple > Systeminställningar och sedan klicka på Tangentbord och mus och Styrplatta.

Om du vill få en demonstration av gesterna går du till Systeminställningar > Tangentbord och mus.

Borttagning framåt tar bort tecken till höger om insättningspunkten. När du trycker på backstegstangenten raderas tecken till vänster om insättningspunkten.

Aktivera borttagning framåt genom att hålla ned funktionstangenten (fn) medan du trycker på Delete.

Genom att sekundärklicka eller högerklicka kommer du åt kommandon i snabbmenyer.

Du sekundärklickar genom att lägga två fingrar på styrplattan samtidigt som du klickar på styrplattans knapp. Om Knacka för klickning är aktiverat behöver du bara knacka med två fingrar på styrplattan.

Du kan också sekundärklicka genom att hålla ner kontrolltangenten när du klickar.

Rullning
Med tvåfingersrullning kan du dra och snabbt rulla uppåt, nedåt eller i sidled i det aktiva fönstret. Det här alternativet är normalt aktiverat.

Följande gester för styrplattan fungerar i vissa program, till exempel Förhandsgranskning och iPhoto. Om du vill ha mer information väljer du Hjälp > Mac Hjälp och söker efter ”styrplatta”.

Nypning
Tvåfingerknipning gör att du kan zooma in eller ut i PDF-filer, bilder och andra objekt.

Rotera
Rotera med två fingrar om du vill rotera bilder, sidor och andra objekt.

Svep
Dra med tre fingrar om du snabbt vill bläddra genom dokument, gå till föregående eller nästa bild och mycket annat. Gå framåt och bakåt i Safari genom att svepa.

Publiceringsdatum: