AirPort: Ansluta till ett krypterat WEP eller WPA Wi-Fi-nätverk

Läs om hur det går till att ansluta till ett krypterat Wi-Fi-nätverk.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Innan du börjar

Det finns två vanliga typer av Wi-Fi-lösenordsskydd (även kallat kryptering) som går att använda till trådlösa Wi-Fi-basstationer. Den vanligaste metoden kallas Wi-Fi Protected Access och visas som WPA2 Personal eller WPA/WPA2 Personal i AirPort-verktyg.  

Den andra metoden är äldre och mindre säker och kallas WEP (Wired Equivalent Privacy). Den visas som WEP (Transitional Security Network) i AirPort-verktyg. Använd inte WEP såvida det är den enda säkerhetstypen som enheten har stöd för, och observera att den är nu mycket osäker. Om du måste använda WEP är det bra om du kan ställa in WEP Wi-Fi-nätverket på ett separat, isolerat nätverkssegment som bara innehåller de enheter som kräver WEP. Använd sedan en nätverksrouter till att förena det isolerade WEP-nätverket med det övriga nätverket.

Logga in

Klicka på AirPort-symbolen på menyraden och välj det önskade nätverket.  Ett inloggningsfönster meddelar att nätverket ”kräver ett WPA-lösenord”. för ett WPA-nätverk eller ”kräver ett WEP-lösenord” för ett WPA-nätverk.

Ange lösenordet och klicka på OK. Om du inte kan ditt lösenord kontaktar du din nätverksadministratör.

För trådlösa WEP-nätverk som inte är från Apple

Om du vill ansluta till ett krypterat trådlöst som inte är från Apple från en dator med ett AirPort-kort, måste du använda en av två metoder för inmatning av lösenord (vilken metod bestäms av nätverksadministratören). Avsnitten är:

ASCII-lösenord

Om du har ett lösenord i vanlig ASCII-text anger du dubbla citattecken (”) före och efter lösenordet. Lösenorden är skiftlägeskänsliga och minst fem tecken långa för 40 bitars krypterade nätverk och minst 13 tecken för 128 bitars krypterade nätverk.

  • Exempel på lösenord till ett 40 bitars nätverk: ”pw123”
  • Exempel på lösenord till ett 128 bitars nätverk: ”password12345”

Hexadecimalt lösenord

Om du har ett lösenord som anges med hexadecimala tal (abcdef0123456789) lägger du till ett dollartecken ($) före lösenordet. Lösenorden är minst tio tecken långa för 40-bitars krypterade nätverk och minst 26 tecken för 128-bitars krypterade nätverk.

Obs! I ett hexadecimalt lösenord kallas dollartecknet ”hex escape”. Tecknet talar om för programmet att de efterföljande tecknen ska hanteras som ett hexadecimalt tal. Andra möjliga hex escape-tecken är ”0x” och ”0X” (nolla-x) där ”x” kan skrivas både med versala och gemena bokstäver.

Exempel på lösenord i ett 40-bitars nätverk: $1234abcdef

Exempel på lösenord i ett 40-bitars nätverk: 0x1234abcdef

Exempel på lösenord i ett 128-bitars nätverk: $12345678901234567890abcdef

Exempel på lösenord i ett 128-bitars nätverk: 0x12345678901234567890abcdef

Obs! Om du inte är säker på vilken typ av lösenord du har provar du båda metoderna, eller också kontaktar du nätverksadministratören.

Läs mer

När du har loggat in visar AirPort-symbolen den ungefärliga styrkan på den trådlösa nätverkssignalen. När alla fyra fälten är mörka är signalstyrkan mycket bra.  Om den här symbolen inte visas i menyraden ska du aktivera den i AirPort-inställningarna.

Terminologi: Avvikelse för 40 och 128 bitar

Krypterade trådlösa nätverk använder antingen 40- eller 128-bitars nycklar. Nyckeln förmedlas antingen med åtta bitars (ASCII) eller fyra bitars (hexadecimal) kodning.

Med hexadecimalkryptering blir varje tecken i den slutliga krypteringen fyra bitar långt när det omvandlas till binärt format. De 26 tecknen i en 128-bitars nyckel blir tillsammans 104 bitar. 104-bitarslösenordet kombineras med en 24-bitars slumpmässig siffra som kallas initieringsvektor till att skapa en 128-bitars krypteringsnyckel. Initieringsvektorn medföljer varje paket med information som skickas och är en del av algoritmen för WEP (Wired Equivalent Privacy) och 802.11b-standarden. Med 40-bitars kryptering är de tio hexadecimala tecknen lika med 40 bitar, som kombineras med initieringsvektorn för att skapa 64-bitars krypteringsnyckeln. I det här fallet är 40 bitar en felaktig benämning; det är i själva verket en 64-bitars krypteringsnyckel. Följaktligen kan ett 40-bitars nätverk i vissa referenser visas som 64-bitars.

Om du använder ASCII-kodning är varje nyckel i den slutgiltiga krypteringen 8-bitars. Fem tecken motsvarar då 40 bitar och 13 tecken 104 bitar. Samma initieringsvektor läggs då till för summorna för 64 och 128 bitar. 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: