Förhandsvisa ett trycksaksprojekt i Bilder eller iPhoto för att undvika problem

Apple rekommenderar att du förhandsgranskar beställningar av böcker, kort och kalendrar innan du skickar dem för tryck.

Det är viktigt att du förhandsgranskar projekt innan du gör din beställning. Apple kan inte ändra dina bilder efter att vi har fått dem. Du har 30 minuter på dig att avbryta beställningen efter att du har skickat den.

Om du gör en beställning i Japan, Singapore, Australien, Nya Zeeland och Hongkong har du 90 minuter på dig att avbryta den.

Förhandsgranska en beställning genom att följa dessa steg:

  1. Välj fliken Projekt längst upp och dubbelklicka på projektet som du vill förhandsvisa. Eller välj projektet i sidofältet om det syns.
  2. Kontrollklicka eller högerklicka inuti området som omger projektet.

  3. Välj Spara bok som PDF från genvägsmenyn som visas. Om du väljer ett kort eller en kalender i steg två kommer det att stå Spara kort eller Spara kalender i menyalternativet.
  4. I dialogrutan Spara som ger du filen ett namn och väljer en plats där den ska sparas. Klicka sedan på Spara.
  5. Leta reda på PDF-filen som du sparade och dubbelklicka på den. När filerna öppnas i Förhandsvisning kontrollerar du att allt ser ut som du vill. Du kommer inte att se bokryggen.*
  6. När du är klar med granskningen av PDF-filen av projektet återgår du till Bilder eller iPhoto. Klicka på knappen Köp om du vill skicka beställningen.

*När du förhandsvisar ett präglat kort visas bilder och text som du har lagt till, men inte grafiken som hämtas från kortets tema. Du behöver bara se till att bilder och text ser bra ut. Temats element tas med i det slutliga kortet när det framställs.

Publiceringsdatum: