Ange att din Mac ska logga in automatiskt vid start

Om du aktiverar automatiskt inloggning för ett macOS-användarkonto loggas din Mac in automatiskt på kontot vid start.

Välja ett konto för automatisk inloggning

  1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Användare och grupper.
  2. Klicka på låset  och ange sedan lösenordet för kontot.
    Om du inte är inloggad som administratör blir du ombedd att ange namn och lösenord för en administratör.
  3. Klicka på Inloggningsalternativ i det nedre vänstra hörnet.
  4. Välj ett konto i menyn Automatisk inloggning och ange sedan lösenordet för kontot.

Kontot är nu konfigurerat för att logga in automatiskt när du startar din Mac. Du kanske blir ombedd att logga in manuellt när du loggat ut, växla tillbaka från ett annat användarkonto eller låsa din skärm.

Om automatisk inloggning inte är tillgängligt

Menyn Automatisk inloggning är nedtonad eller visar inte kontonamnet om manuell inloggning krävs. Till exempel:

  • Om FileVault är aktiverat krävs manuell inloggning för alla konton. Du kan inaktivera FileVault.
  • Manuell inloggning krävs för konton som använder ett iCloud-lösenord för att logga in. Meddelandet ”En användare med en krypterad hemmapp kan inte logga in automatiskt” kanske också visas. Du kan välja att inte använda iCloud-lösenordet när du ändrar kontots lösenord.


Logga in efter viloläge eller aktiverad skärmsläckare

Du kan ändå behöva ange ditt lösenord när du väcker din Mac från viloläge eller inaktiverar skärmsläckaren. Du kan ändra hur detta fungerar:

  1. Öppna Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Säkerhet och integritet.
  2. På panelen Allmänt avmarkerar du Kräv lösenord efter att viloläge eller skärmsläckare aktiveras. Du kan även låta det vara markerat och välja ett tidsintervall i popup-menyn:
Publiceringsdatum: