Använda Made for iPhone-märkta hörapparater

Made for iPhone-märkta hörapparater ansluter till iPhone, iPad eller iPod touch så att du kan streama ljud, svara på telefonsamtal, anpassa inställningar och mycket mer.

Om du vill använda Made for iPhone-märkta hörapparater behöver du en av dessa enheter:

Parkoppla och ansluta

När du parkopplar en Made for iPhone-märkt hörapparat med din Apple-enhet skickas ljudet från Apple-enheten till din hörapparat. Om du stänger av din hörapparat måste du återansluta den när du vill använda den med Apple-enheten igen.

Följ dessa steg för att parkoppla din hörapparat:

 1. Kontrollera att Bluetooth är på. Gå till Inställningar och välj Bluetooth.
 2. Öppna batteriluckan på din hörapparat.
 3. Gå till Inställningar > Hjälpmedel > Hörsel på Apple-enheten och välj Hörapparater.
 4. Stäng batteriluckan på din hörapparat. Din Apple-enhet kommer att söka efter hörapparaten.
 5. Tryck på namnet på din hörapparat under MFi-hörapparater.
 6. Tryck på Parkoppla när förfrågan om parkoppling visas på skärmen. Om du har två hörapparater visas två förfrågningar. Parkopplingen kan ta upp till en minut.

Du kan börja använda din hörapparat när den visas med en bockmarkering under MFi-hörapparater. Kontrollen på låsskärmen aktiveras. Låt den vara på för att styra din hörapparat från låsskärmen (med hjälp av hjälpmedelsgenvägen) och från Kontrollcenter på din iPhone eller iPod touch eller Kontrollcenter på din iPad.

     

Parkoppla med flera enheter

Om du parkopplar din hörapparat med fler än en Apple-enhet byter hörapparaten anslutning beroende på vilken enhet du spelar från. Anslutningen byts även när du får ett samtal på din iPhone. Om du ändrar hörapparatens inställningar på en enhet skickas de till dina andra enheter. 

Följ dessa steg för att parkoppla med en annan iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Kontrollera att samtliga enheter är anslutna till samma wifi-nätverk, och att samma Apple-ID har använts vid inloggningen till iCloud.
 2. Följ stegen för hur du parkopplar din hörapparat.

Ansluta när du slår på din hörapparat

När du stänger av din hörapparat kopplas den bort från din enhet. När du slår på din hörapparat öppnar och stänger du batteriluckan på din hörapparat för att ansluta igen.


Styra din MFi-hörapparat

Med hjälp av din Apple-enhet kan du välja miljöförinställningar, justera volymen, slå på Hör allt och mycket mer. Styr din hörapparat med hjälp av Inställningar eller hjälpmedelsgenvägen.

Gör inställningar för funktionerna som du kontrollerar med din Apple-enhet genom att gå till Inställningar > Hjälpmedel > Hörapparater. Tryck sedan på Hörapparater.

Spela upp ringsignaler
Du kan spela upp ringsignaler i anslutna hörapparater.

Ljudkoppling
Välj den förvalda enheten för ljuduppspelning.

Styra enheter i närheten
Använd din Apple-enhet till att ändra hörapparaternas inställningar. Apparaterna måste vara anslutna till samma wifi-nätverk och iCloud-konto.

Handoff för ljud
Fortsätt lyssna på media i din hörapparat när du byter mellan dina Apple-enheter. Om din hörapparat till exempel är ansluten till din iPhone och du börjar se en film på din iPad ansluts hörapparaten automatiskt till iPad-enheten.

Reglera från låst skärm
Gör snabbt förinställningar och justera volymen på din hörapparat från låsskärmen med hjälp av hjälpmedelsgenvägen eller hörselknappen i Kontrollcenter.

Du kan även trycka på hörapparatens namn i Inställningar för att föra följande:

 • Visa anslutningsstatus
 • Justera volymnivåer för en av eller båda hörapparaterna
 • Välja en förinställning för ljud
 • Slå på Hör allt
 • Ta bort parkoppling för din hörapparat

Läs om hur du använder hjälpmedelsgenvägen för att styra dina hörapparater.


Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: