Använda Made for iPhone-märkta hörapparater

Hörapparater som är märkta Made for iPhone gör det lättare att höra på iPhone, iPad och iPod touch. Läs om hur du parkopplar och styr din Made for iPhone-hörapparat med din iOS-enhet och mer.

Om du vill använda hörapparater märkta Made for iPhone behöver du en av dessa enheter med iOS 7 eller senare:

Ta reda på vilka hörapparater som är kompatibla med din iOS-enhet.

Parkoppla och ansluta

När du parkopplar en Made for iPhone-hörapparat med din iOS-enhet skickas ljudet från enheten till din hörapparat. Om du stänger av din hörapparat måste du återansluta den när du vill använda den med iOS-enheten igen.

Du kan parkoppla din hörapparat genom att följa dessa steg:

 1. Öppna batteriluckorna på din hörapparat.
 2. Tryck på Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Hörsel > MFi-hörapparater på din iOS-enhet.
 3. Om Bluetooth är avstängt slår du på det under Enheter.
 4. Stäng batteriluckorna till din hörapparat. Din iOS-enhet söker efter hörapparaten.
  Skärmen MFi-hörapparater på iPhone
 5. Under Enheter trycker du på namnet på din hörapparat.
 6. Tryck på Parkoppla när förfrågan om parkoppling visas på skärmen. Om du har två hörapparater visas två förfrågningar. Parkopplingen kan ta upp till en minut.
  Parkopplingsförfrågan Bluetooth

Du kan börja använda din hörapparat när den visas med en bockmarkering under Enheter. Kontrollen på låsskärmen aktiveras. Låt den vara på så att du kan justera din hörapparat från låsskärmen (med hjälp av hjälpmedelsgenvägen) och från Kontrollcenter.

     Skärmen MFi-hörapparater på iPhone

Parkoppla med flera enheter

Om du parkopplar din hörapparat med fler än en iOS-enhet, byter hörapparaten anslutning beroende på vilken enhet du spelar ifrån. Anslutningen byts även när du får ett samtal på din iPhone. Om du ändrar hörapparatens inställningar på en enhet, skickas de till dina andra iOS-enheter. 

Om du vill parkoppla med en annan iOS-enhet följer du dessa steg:

 1. Se till att alla iOS-enheter är anslutna till samma wifi-nätverk och till iCloud med samma Apple-ID.
 2. Följ stegen för hur du parkopplar din hörapparat.

Ansluta när du slår på din hörapparat

När du stänger av din hörapparat kopplas den bort från din iOS-enhet. När du slår på din hörapparat öppnar och stänger du batteriluckorna på din hörapparat för att ansluta igen.

Styra din MFi-hörapparat

Med hjälp av din iOS-enhet kan du bland annat se batteritiden för din hörapparat, justera volymen och slå på Hör allt. Du styr din hörapparat med hjälp av Inställningar eller hjälpmedelsgenvägen.

Gör inställningar för funktionerna som du kontrollerar med din iOS-enhet genom att gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Hörsel. Tryck sedan på MFi-hörapparater.

Spela upp ringsignaler
Du kan spela upp ringsignaler i anslutna hörapparater.

Ljudkoppling
Välj den förvalda enheten för ljuduppspelning.

Styra enheter i närheten
Använd din iOS-enhet till att ändra hörapparaternas inställningar. Apparaterna måste vara anslutna till samma wifi-nätverk och iCloud-konto.

Handoff för ljud
Fortsätt att lyssna på media i dina hörapparater när du byter mellan dina iOS-enheter. Om din hörapparat till exempel är ansluten till din iPhone och du börjar se en film på din iPad, ansluts hörapparaten automatiskt till iPad-enheten.

Reglera från låst skärm
Gör snabbt en förinställning eller justera volymen på din hörapparat direkt från låsskärmen på iOS-enheten. Trippelklicka bara på hemknappen.

     Skärmen med kontroller för MFi-hörapparater på iPhone

Du kan även trycka på hörapparatens namn i inställningarna för att:

 • Visa batteritiden
 • Justera volymnivåer för en av eller båda hörapparaterna
 • Välja en förinställning för ljud
 • Slå på Hör allt
 • Ta bort parkoppling för din hörapparat

Läs om hur du använder hjälpmedelsgenvägen för att styra dina hörapparater.

Kompatibla hörapparater

AGXO

 • GX00 S
 • GX00 SC

 

Amplifon

 • Ampli-connect
 • Ampli-connect VS
 • Ampli-energy
 • Ampli-energy VS
 • Ampli-mini

 

Aquitis

 • AF2 B
 • AF2 E

 

Audibel

 • A3i
 • A4i
 • A4i iQ
 • Via AI
 • Via

 

Audigy

 • AGXsp 
 • AGXsp 2
 • AGXsp iQ
 • AGXsliv
 • AGXsliv AI 
 • AGXwE-F2
 • B-F2

 

Audika

 • First
 • GX00 S
 • GX00 SC
 • Legend

 

Audio Service

 • Duo G5
 • Ida BT G5
 • Mood G5
 • P G5
 • Sun G5

 

Auris

 • Øre

 

Beltone

 • Amaze
 • Beltone Boost
 • Beltone First
 • Beltone Legend
 • Beltone Boost Plus
 • Beltone Silk
 • Beltone Trust
 • Boost Max

 

Bernafon

 • Capto
 • Coral
 • Viron
 • Zerena

 

Cochlear

 • Baha 5
 • Baha 5 Power
 • Baha 5 SuperPower
 • Nucleus 7 Sound Processor

 

Concept

 • Klart

 

Danavox

 • Danavox Aio
 • Danavox Gala
 • Danavox Logar

EarLens

 • EarLens Processor

 

EarQ

 • EarQ
 • GX0 S


Emerald

 • Emerald S 8C
 • Emerald M 8C


eMeritus

 • eMeritus

 

Grand Audition

 • GF2 B
 • GF2 E

 

Hearbuy

 • Vogue E

 

HearFocus

 • HearFocus

 

HHM

 • GX00 S
 • GX00 SC

 

Intela-Hear

 • Atom

 

Interton

 • Centro
 • Ready

 

Kind

 • KINDnido
 • KINDduro XD10
 • KINDakira XD10

 

Kirkland Signature

 • KS 6.0
 • KS 8.0

 

Maico

 • Capto
 • Coral

 

MicroTech

 • Kinnect
 • Kinnect 2
 • Kinnect iQ
 • Esentia AI
 • Esentia

 

Mosaic 

 • Mosaic M 8C
 • Mosaic P 8C

 

NuEar

 • iSDS
 • iNOW
 • iNOW iQ
 • Circa AI
 • Circa

 

Optima

 • Deuce

 

Oticon

 • Opn
 • Opn S
 • Opn Play
 • Siya 

 

Philips

 • HearLink

 

ReSound

 • LiNX Quattro
 • ReSound Cala
 • ReSound ENZO
 • ReSound ENZO2
 • ReSound ENZO 3D
 • ReSound Forte
 • ReSound Lancio
 • ReSound LiNX
 • ReSound LiNX TS
 • ReSound LiNX2
 • ReSound LiNX 3D
 • ReSound Sola
 • ReSound SOUSA Fine
 • ReSound Up Smart
 • Vida 

 

Rexton

 • Emerald 8C
 • Mosaic 8C

 

Signia

 • Insio ITC Nx
 • Insio ITE Nx
 • Pure 13 BT primax
 • Pure 312 Nx
 • Pure 13 Nx
 • Pure Charge&Go Nx
 • Motion 13 Nx
 • Motion 13P Nx

 

Sonic

 • Captivate
 • Enchant

 

Starkey

 • Halo
 • Halo 2
 • Halo iQ
 • Livio AI
 • Livio

 

Stellar

 • Stellar RIC 8C

 

Sterling 

 • Sterling ITC 8C
 • Sterling ITE 8C

 

TruHearing

 • Flyte
 • Flyte 770
 • Flyte 990

 

Udisens

 • Udisens

 

Udio Finissimo

 • Udito Finissimo

 

Widex

 • Aquitis
 • Beyond
 • EarQ
 • Grand Audition

 

Widex A/S

 • Beyond Fusion 2
 • Evoke Fusion 2
 • EarQ Beyond Fusion 2

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: