OS X Mavericks: Apple Remote Desktop 3 slutar svara

Läs mer om vad du kan göra om Apple Remote Desktop 3 slutar svara.

När du har installerat Apple Remote Desktop 3.3 eller tidigare från en skiva slutar programmet svara under eller efter konfiguration i OS X Mavericks.  Använd följande steg för felsökning.

  1. Om Apple Remote Desktop 3 är igång avslutar eller tvångsavslutar du det.
  2. Använd fliken Uppdateringar i Mac App Store för att uppdatera programmet Apple Remote Desktop.
  3. Efter uppdatering öppnar du programmet Apple Remote Desktop.
  4. Ange det serienummer som medföljde i skivans förpackning när du uppmanas till det.
Publiceringsdatum: