Få hjälp med trådlösa iOS-uppdateringar (OTA)

Du kanske inte kan uppdatera din iPhone, iPad eller iPod touch trådlöst (OTA) på grund av dessa skäl.

  • För lite ledigt lagringsutrymme på din enhet
  • Det tar för lång tid att hämta uppdateringen
  • Det går inte att nå uppdateringsservern
  • Uppdateringen slutförs inte

Om det inte finns tillräckligt med utrymme att uppdatera

Om det inte finns tillräckligt med utrymme för att hämta och installera en uppdatering försöker iOS att ordna mer utrymme. Endast appdata som kan hämtas igen tas bort, och inga av dina data tas bort eller flyttas. Om enheten fortfarande inte har tillräckligt med utrymme kan du uppdatera din enhet med iTunes.

Om du inte kan ansluta till iTunes kan du frigöra utrymme för uppdateringen genom att radera innehåll och appar på enheten som du inte använder. Gå till Inställningar > Allmänt > [enhetens namn] lagring.

Läs mer om utrymmet som används av appar och innehåll.


Om hämtningen tar lång tid

Du behöver en internetanslutning för att uppdatera iOS. Hämtningstiden varierar beroende på storleken på uppdateringen och hastigheten på din internetanslutning. Du kan använda enheten som vanligt när iOS-uppdateringen hämtas. Du får ett meddelande när du kan installera uppdateringen. Hämtningen går snabbare om du inte hämtar annat innehåll samtidigt eller använder ett wifi-nätverk om du kan.


Om du inte kan nå uppdateringsservern eller inte kan verifiera uppdateringen

Om du försöker uppdatera iOS i enheten kan du få något av följande meddelanden:

Varning på iPhone som säger Kan inte söka efter uppdatering

”Kan inte söka efter uppdatering. Ett fel inträffade under kontrollen.”
 

Varning på iPhone som säger Uppdateringen kan inte verifieras

”Uppdateringen kan inte verifieras. Verifieringen av iOS misslyckades eftersom du inte längre är ansluten till internet.”
 

Försök uppdatera enheten igen med samma nätverk. Om dessa meddelanden fortfarande visas kan du försöka uppdatera enheten genom att använda ett annat nätverk eller uppdatera enheten med iTunes. Om problemet uppstår igen efter att du har provat att uppdatera med flera nätverk tar du bort uppdateringen.

Läs mer om iOS-uppdateringar.


iPhone-skärm som visar pågående uppdatering

Om uppdateringen inte slutförs

Om du installerar uppdateringen kanske förloppsindikatorn rör sig långsamt. Hur lång tid uppdateringen tar beror på hur stor den är och antalet filer som finns på din enhet.

Anslut enheten till en strömkälla när du uppdaterar trådlöst. Om batteriet tar slut ansluter du enheten till en strömkälla och slutför uppdateringen eller återskapningen.

Om uppdateringen inte slutförs och förloppsindikatorn inte har rört sig under en längre tid försöker du starta om enheten. Läs vad du gör om enheten har låst sig eller inte startar.


Ta bort och hämta iOS-uppdateringen igen

Om du fortfarande inte kan installera den senaste versionen av iOS försöker du hämta uppdateringen igen:

  1. Gå till Inställningar > Allmänt > [enhetens namn] lagring.
  2. Hitta iOS-uppdateringen i listan över appar.
  3. Tryck på iOS-uppdateringen och tryck sedan på Radera uppdatering.
  4. Gå till Inställningar > Allmänt > Programuppdatering och hämta den senaste iOS-uppdateringen.

Om uppdateringen inte visas i listan över appar eller om problemet uppstår igen måste du uppdatera enheten med hjälp av iTunes.

Publiceringsdatum: