Om din iPhone eller iPad inte uppdateras

För att uppdatera din iPhone eller iPad behöver du en kompatibel enhet, en internetanslutning och tillräckligt med lagringsutrymme. Det hjälper också att hålla din enhet ansluten till en strömkälla.

Om du inte kan installera iOS 16 eller iPadOS 16.1 på din iPhone eller iPad


Om din enhet inte stöder ny mjukvara

Om du inte ser alternativet att uppdatera till ny mjukvara som iOS 16 eller iPadOS 16 när den blir tillgänglig kanske din enhet inte stöder den senaste versionen.

  1. Identifiera din iPhone- eller iPad-modell.
  2. Kontrollera om din iPhone- eller iPad-modell är med på listan med kompatibla enheter för den senaste versionen av iOS eller iPadOS.
  3. Uppdatera till den senaste versionen av iOS eller iPadOS som är tillgänglig för dig.

Om du har en kompatibel enhet men din iPhone eller iPad inte uppdateras provar du stegen nedan.


Om det inte finns tillräckligt med utrymme att uppdatera

Om det inte finns tillräckligt med utrymme för att hämta och installera en uppdatering försöker mjukvaran på enheten att ordna mer utrymme. Endast appdata som kan hämtas igen tas bort, och inga av dina data tas bort eller flyttas. Om enheten fortfarande inte har tillräckligt med utrymme kan du använda din dator för att uppdatera enheten.

Om du inte kan ansluta enheten till din dator kan du frigöra utrymme för uppdateringen genom att radera innehåll och appar på enheten som du inte använder. Gå till Inställningar > Allmänt > [enhetens namn] lagring.

Läs mer om utrymmet som används av appar och innehåll.


Om hämtningen tar lång tid

Du behöver en internetanslutning för att uppdatera enheten. Hämtningstiden varierar beroende på storleken på uppdateringen och internetanslutningens hastighet. Du kan använda enheten som vanligt när uppdateringen hämtas. Du får ett meddelande när du kan installera uppdateringen. Hämtningen går snabbare om du inte hämtar annat innehåll samtidigt eller om du använder ett wifi-nätverk.


Om du inte når uppdateringsservern eller inte kan verifiera uppdateringen

Om du försöker uppdatera enheten kan du få något av följande meddelanden:

En iPhone som visar varningen

”Kan inte söka efter uppdatering. Ett fel inträffade under kontrollen.”
 

En iPhone som visar felmeddelandet Kunde inte installera uppdatering.

”Kunde inte installera uppdatering. Programuppdatering kräver en nätverksanslutning.”
 

Försök uppdatera enheten igen med samma nätverk. Om du fortfarande ser ett av dessa meddelanden försöker du att uppdatera enheten på ett annat nätverk eller uppdaterar enheten med datorn:

Om problemet uppstår igen efter att du har provat att uppdatera på flera nätverk tar du bort uppdateringen.


En iPhone som visar Apples logotyp och statusfält.

Om uppdateringen inte slutförs

Om du installerar uppdateringen kan det hända att förloppsindikatorn rör sig sakta. Hur lång tid uppdateringen tar beror på hur stor den är och antalet filer som finns på din enhet.

Anslut enheten till en strömkälla när du uppdaterar trådlöst. Anslut enheten till en strömkälla om batteriet tar slut, starta enheten och slutför uppdateringen eller återskapningen.

Läs om vad du gör om din iPhone eller iPad har låst sig eller inte startar.


Ta bort och hämta uppdateringen igen

Om du fortfarande inte kan installera den senaste versionen av iOS eller iPadOS försöker du hämta uppdateringen igen:

  1. Gå till Inställningar > Allmänt > [enhetens namn] lagring.
  2. Hitta uppdateringen i listan över appar.
  3. Tryck på uppdateringen och tryck sedan på Radera uppdatering.
  4. Gå till Inställningar > Allmänt > Programuppdatering och hämta den senaste uppdateringen.

Om du inte ser uppdateringen i listan med appar eller om problemet uppstår igen måste du uppdatera enheten genom datorn:

Läs om hur du använder återställningsläge om datorn inte känner igen enheten eller om en skärm med Apple-logotypen visas i flera minuter utan förloppsindikator.

Publiceringsdatum: