Lösa problem med AirPlay och AirPlay-skärmdubblering från iPhone, iPad och iPod touch

Följ dessa anvisningar i följande fall:

 • AirPlay-symbolen syns inte på din iPhone, iPad eller iPod touch.
 • Det uppstår prestandaproblem när du använder AirPlay eller AirPlay-skärmdubblering.

Försök först med det här

 • Kontrollera att iOS-enhetens programvara är uppdaterad.
 • Kontrollera att Apple TV:s programvara är uppdaterad.
 • Kontrollera att Wi-Fi är aktiverat på iOS-enheten. Gå till Inställningar > Wi-Fi på din iOS-enhet och slå på Wi-Fi.
 • Anslut alla AirPlay-aktiverade enheter till samma Wi-Fi-nätverk.
  Gå till Inställningar > Allmänt > Nätverk på din Apple TV så att du kan se vilka Wi-Fi-nätverk den är ansluten till. På din iOS-enhet trycker du på Inställningar > Wi-Fi och bekräftar att den är i samma nätverk som din Apple TV.
 • Med peer-to-peer för AirPlay kan en iOS-enhet strömma till Apple TV utan att först ansluta till samma Wi-Fi-nätverk. Ta reda på om din iOS-enhet kan använda peer-to-peer för AirPlay.

Om AirPlay-symbolen inte visas

Kontrollera att du har följt anvisningarna i Använda AirPlay och AirPlay-skärmdubblering.

Om AirPlay-symbolen  fortfarande inte visas kan du prova med något av följande steg:

 • Om du försöker använda AirPlay eller AirPlay-skärmdubblering på Apple TV, kontrollerar du att AirPlay även är aktiverat på Apple TV. Du kan aktivera eller inaktivera AirPlay på Apple TV via AirPlay-menyn: Inställningar > AirPlay.
 • Kontrollera anslutningen till internet eller nätverk på alla berörda enheter.
  • En del typer av innehåll kräver att du har en internetanslutning för att det ska gå att spela upp innehållet. AirPlay-funktionerna kan begränsas om ditt nätverk inte är anslutet till internet.
 • Om du försöker använda AirPlay med ett program från tredje part eller från en webbplats med Safari på iOS-enheten, kontrollerar du att programmet eller webbplatsen är AirPlay-kompatibla (ta kontakt med utvecklaren av programmet eller webbplatsen för mer information).

Lösa prestandaproblem med AirPlay eller AirPlay-skärmdubblering

Om du upplever hackig uppspelning eller märkbara fördröjningar i nätverket med AirPlay eller AirPlay-skärmdubblering, kan det bero på en svag Wi-Fi-anslutning, störningar eller avståndet mellan Wi-Fi-routern, iOS-enheten, Apple TV eller AirPort Express.

Prova med dessa förslag:

 • Kontrollera att inte andra enheter strömmar till samma Apple TV samtidigt.
 • Kontrollera att Wi-Fi-routern är konfigurerad med de rekommenderade inställningarna för bästa prestanda.
 • Vissa enheter, som mikrovågsugnar och babymonitorer kan störa ett Wi-Fi-nätverk. Prova att flytta eller stänga av dessa enheter.
 • Om det är möjligt kan du försöka att placera Wi-Fi-routern i samma rum som iOS-enheten och Apple TV.
 • Om ditt trådlösa och kabelanslutna nätverk är detsamma kan du prova att ansluta Apple TV till routern via Ethernet i stället för Wi-Fi.
 • Om Wi-Fi-routern har en extern antenn kontrollerar du att den är ordentligt ansluten och att den är i gott skick.
 • Använd felsökningsguiden för Wi-Fi-nätverk om du har problem med störningar och annat.

 

Om du använder iTunes bör du läsa dessa felsökningsanvisningar.

Publiceringsdatum: