Om du inte kan skicka eller ta emot e-post på din iPhone, iPad eller iPod touch

Läs vad du gör om du inte kan skicka eller ta emot e-postmeddelanden i appen Mail i din iOS-enhet.

Försök först med det här

Kontrollera om du behöver hjälp efter varje steg.

Kontrollera att enheten är ansluten till internet

Kontrollera att enheten är ansluten till internet via mobildata eller wifi. Gå till Safari och öppna en webbsida som www.apple.com/se för att se om enheten är ansluten till internet.

Kontrollera om det finns e-postmeddelanden i utkorgen som inte har skickats

Om du får ett meddelande om att dina e-postmeddelanden inte har skickats finns det e-postmeddelandet i utkorgen. Kontrollera om det finns meddelanden i utkorgen som inte har skickats och försök att skicka dem igen.

Kontrollera om det finns meddelanden i utkorgen som inte har skickats:

 1. I Mail trycker du på brevlådor i det övre vänstra hörnet. Rulla sedan ned till Konton.
 2. Tryck på ditt konto och tryck sedan på Utkorg. Om du inte ser en utkorg har dina e-postmeddelanden skickats.
 3. Tryck på ett e-postmeddelande i utkorgen. Kontrollera att du skrivit in mottagarens e-postadress rätt.
 4. Tryck på Skicka för att skicka e-postmeddelandet igen.

Kontrollera att uppgifterna om e-postkontot och inställningarna är korrekta

Om Mail kräver att du anger ett lösenord för ditt e-postkonto kontrollerar du att du skriver in ett korrekt lösenord. Logga in på din e-postleverantörs webbsida och kontrollera att du har rätt e-postadress och lösenord.

När du konfigurerar e-postkontot på enheten använder iOS automatiskt de korrekta kontoinställningarna för många e-postleverantörer. Du kan använda verktyget för att granska Mail-inställningar för att se dessa inställningar eller få inställningarna direkt av din e-postleverantör ellersystemadministratör. Sedan jämför du dem med vad du har angett för ditt e-postkonto.

Kontrollera inställningarna för ditt e-postkonto:

 1. Gå till Inställningar > E-post > Konton och tryck på ditt e-postkonto.
 2. Tryck på din e-postadress bredvid Konto så visas kontoinformationen, till exempel ingående och utgående e-postservrar.
 3. Kontrollera de rekommenderade e-postinställningarna för ditt e-postkonto i verktyget för att granska e-postinställningar och kontrollera att de är desamma som du ser på skärmen. Om du inte ser inställningarna för ditt e-postkonto kontaktar du e-postleverantören.

Om du har ett POP3-e-postkonto kan du bara kontrollera e-post på en enhet i taget. Stäng andra e-postprogram och logga ut från webbmejlplatser som du har öppna. Om du vill kontrollera om du har ett POP3-konto går du till Inställningar > E-post > Konto, trycker på ditt konto och tittar efter etiketten Information om POP-konto. Du kan också kontrollera de rekommenderade e-postinställningarna för ditt POP3-e-postkonto i verktyget för att granska e-postinställningar.

Om din e-postleverantör kräver att ditt konto använder port 25 kan du bara skicka e-postmeddelanden när du är ansluten till e-postleverantörens nätverk. Kontakta e-postleverantören för frågor om inställningar och tillgänglighet.

Om du behöver mer hjälp

Om du ändå inte kan skicka eller ta emot e-post kontaktar du din e-postleverantör eller tar bort ditt e-postkonto och konfigurerar det igen.

Kontakta din e-postleverantör eller systemadministratör

 • Kontakta din e-postleverantör eller kontrollera deras webbsidestatus för att se om de har leveransproblem. 
 • Fråga din e-postleverantör eller systemadministratör om du har några säkerhetsfunktioner eller begränsningar, som tvåstegsverifiering, aktiverat för ditt e-postkonto. Du kan behöva ett särskilt lösenord eller begära auktorisering från din e-postleverantör för att skicka och ta emot e-post på din enhet.
 • Kontrollera dina inställningar för e-postkontot med din e-postleverantör eller systemadministratör för att säkerställa att de är korrekta.

Ta bort ditt e-postkonto och konfigurera det igen

Om du fortfarande har problem med att skicka och ta emot e-post provar du att ta bort ditt e-postkonto från enheten och sedan lägga till det igen:*

 1. Logga in på din e-postleverantörs webbplats från din dator för att verifiera att alla meddelanden finns där eller kontrollera om de har sparats någon annanstans än på din iOS-enhet.
 2. På din iOS-enhet går du till Inställningar > E-post > Konton.
 3. Tryck på e-postkontot som du vill ta bort.
 4. Tryck på Radera konto.
 5. Lägg till kontot igen.

*iOS-säkerhetskopieringar gjorda i iCloud och iTunes omfattar en säkerhetskopiering av dina e-postinställningar men inte av dina e-postmeddelanden. E-postmeddelanden som tas bort från din iOS-enhet går inte att återskapa från en iCloud- eller iTunes-säkerhetskopiering. Läs mer om säkerhetskopior i iCloud och iTunes.

Läs mer

Publiceringsdatum: