Få hjälp med Mail på iPhone, iPad och iPod touch

Om du inte kan skicka eller ta emot e-postmeddelanden med Mail på iPhone, iPad eller iPod touch, eller om du inte kan flytta meddelanden kan du lära dig vad du kan göra.

Försök först med det här

 1. Se till att du är ansluten till internet
 2. Verifiera ditt användarnamn eller lösenord. Logga in på din e-postleverantörs webbplats och kontrollera att kontot är aktivt.
 3. Kontrollera dina e-postinställningar. Om inställningarna inte är tillgängliga kontaktar du din e-postleverantör.
 4. Stäng och öppna Mail.
 5. Starta om iOS-enheten.

Om du kan lägga till ett e-postkonto till iPhone tar du bort det påverkade e-postkontot från enheten:

 1. Tryck på Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar.
 2. Tryck på e-postkontot.
 3. Tryck på Radera konto.
 4. Lägg till kontot igen.

Om du har ett POP-e-postkonto kontrollerar du att dina e-postinställningar är samma som på enheten. 

 1. Tryck på Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar.
 2. Tryck på e-postkontot.
 3. Kontrollera att informationen är samma som på enheten.

Pröva dessa steg om du får ett felmeddelande

Om du ser ett av följande felmeddelanden kan du lära dig vad du kan göra. 

”Kan inte hämta e-post”

Kontrollera att du har en internetanslutning och att du har angett rätt lösenord. En del e-postleverantörer kan begränsa antal enheter du kan hämta e-post på, så stäng andra e-postprogram på andra enheter. Om du har slagit på tvåstegsverifiering via din e-postleverantör ska du kontakta dem och fråga om du behöver ett särskilt lösenord för din iOS-enhet.

”Kunde inte flytta brev”

 1. Tryck på Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar. Välj sedan ditt e-postkonto.
 2. Tryck på Konto > Avancerat.
 3. Tryck på Brevlådan Raderat och kontrollera att den är kopplad till Papperskorgen.
 4. Tryck på Avancerat, Konto och sedan på Klar.

Försök nu att flytta ett brev. Om du ser felmeddelandet igen följer du dessa steg:

 1. Tryck på Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar. Välj sedan ditt e-postkonto.
 2. Tryck på Konto > Avancerat.
 3. Tryck på Prefix för IMAP-sökväg och skriv sedan INBOX/.
 4. Tryck på Konto och sedan på Klar.

”Användarnamn eller lösenord är felaktigt” med POP3-konto

Innan du kontrollerar din e-post på iOS-enheten ska du stänga alla andra e-postprogram och webbplatser för e-posttjänster som du har öppnat på andra datorer. POP3-konton kommunicerar med en e-postleverantör åt gången. Om mer än en e-postklient försöker ansluta samtidigt kan ett fel för användarnamn eller lösenord visas.

Använd verktyget Granska Mail-inställningar eller följ dessa steg på iOS-enheten för att se om kontot är ett POP3-konto:

 1. Gå till Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar och välj kontot.
 2. Leta efter etiketten Information om POP-konto.

”Vidarebefordring nekades” eller ”E-postadressen accepterades inte av servern”

Om du får något av dessa meddelanden när du försöker skicka ett e-postmeddelande är antingen e-postadressen felaktig eller så är serveranslutningen felinställd.

Kontrollera e-postadresserna för meddelandena i utkorgen:

 1. Bläddra ned till Konton på skärmen Brevlådor i Mail.
 2. Tryck på ditt konto och tryck sedan på Utkorg. Om du inte ser någon utkorg har Mail skickat dina brev.
 3. Välj ett brev i utkorgen och kontrollera att e-postadresserna är rätt angivna.

Om din e-postleverantör anger att du ska använda port 25 kan du kanske bara skicka e-post medan du är ansluten till den e-postleverantörens nätverk. Kontakta e-postleverantören för frågor om inställningar och tillgänglighet.

Läs mer

Om du fortfarande inte kan skicka eller ta emot e-postmeddelanden kontaktar du Apple-supporten.

Få hjälp med din @icloud.com-e-postadress om du inte kan skicka eller ta emot meddelanden. 

 

Senast ändrad: