Få hjälp med Mail på iPhone, iPad och iPod touch

Du kanske inte kan skicka e-postmeddelanden med Mail på iPhone, iPad eller iPod touch. Eller också kanske du inte kan ta emot e-postmeddelanden eller flytta ett brev. I den här artikeln kan du få hjälp med att lösa dessa och andra problem med Mail på din iOS-enhet.

Få hjälp med iCloud Mail.

Första stegen

Följ dessa steg först:

 1. Kontrollera att du är ansluten till internet genom att öppna Safari och gå till www.apple.com/se.
 2. Logga in på din e-postleverantörs webbplats och kontrollera att kontot är aktivt och att du använder rätt lösenord.
 3. Kontrollera dina e-postinställningar.
 4. Starta om iOS-enheten.
 5. Ta bort det berörda e-postkontot från enheten genom att följa dessa steg:
  1. Tryck på Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar.
  2. Tryck på e-postkontot.
  3. Tryck på Radera konto.
  4. Lägg till kontot på nytt.

Om du fortfarande behöver hjälp och får ett felmeddelande

Leta reda på felmeddelandet nedan och följ anvisningarna.

”Kan inte hämta e-post”

Kontrollera att du anger rätt lösenord. Om du har slagit på tvåstegsverifiering via din e-postleverantör ska du kontakta dem och fråga om du behöver ett särskilt lösenord för din iOS-enhet.

”Kunde inte flytta brev”

 1. Tryck på Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar. Tryck sedan på ditt e-postkonto.
 2. Tryck på Konto > Avancerat.
 3. Tryck på Brevlådan Raderat och kontrollera att den är kopplad till Papperskorgen.
 4. Tryck på Avancerat och därefter på Konto och Klar.

Försök nu att flytta ett brev. Om du ser felmeddelandet igen följer du dessa steg:

 1. Tryck på Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar. Tryck sedan på ditt e-postkonto.
 2. Tryck på Konto > Avancerat.
 3. Tryck på Prefix för IMAP-sökväg och skriv sedan INBOX. 
 4. Tryck på Konto och sedan på Klar.

”Användarnamn eller lösenord är felaktigt” med POP3-konto

Innan du kontrollerar din e-post på iOS-enheten ska du stänga alla andra e-postprogram och alla webbplatser för e-posttjänster som du har öppnat på andra datorer.

Du kan kontrollera om ditt konto är ett POP3-konto genom att använda verktyget Granska Mail-inställningar eller genom att följa dessa steg:

 1. Gå till Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar och tryck på kontot.
 2. Leta efter etiketten Information om POP-konto.

Om din e-postleverantör erbjuder IMAP tar du bort POP3-kontot och lägger sedan till kontot med leverantörens IMAP-inställningar.

POP3 kommunicerar med en e-postleverantör åt gången. Om fler än en e-postklient försöker ansluta samtidigt kan ett fel för användarnamn eller lösenord visas.

”Vidarebefordring nekades” eller ”E-postadressen accepterades inte av servern”

Om du får något av dessa meddelanden när du försöker skicka ett e-postmeddelande beror det antingen på att du har skrivit fel e-postadress eller också har du inte rätt inställningar för anslutningen.

Kontrollera e-postadresserna för eventuella brev i utkorgen genom att följa dessa anvisningar:

 1. Bläddra ned till Konton på skärmen Brevlådor i Mail.
 2. Tryck på ditt konto.
 3. Tryck på Utkorg.
  Om du inte ser någon utkorg har Mail skickat dina brev.
 4. Tryck på ett brev i utkorgen och kontrollera att e-postadresserna är rätt angivna.

Om din e-postleverantör anger att du ska använda port 25 kan du kanske bara skicka e-post medan du är ansluten till den e-postleverantörens nätverk. Kontakta e-postleverantören för frågor om inställningar och tillgänglighet.

Om du fortfarande inte kan skicka e-postmeddelanden kan du konfigurera en alternativ SMTP-server.

Senast ändrad: