Om du inte kan skicka eller ta emot e-post på din iPhone, iPad eller iPod touch

Läs om vad du ska göra om du inte kan skicka eller ta emot e-post i appen Mail på din iOS-enhet.

Innan du börjar

iOS-säkerhetskopior skapade i iCloud och iTunes säkerhetskopierar dina e-postinställningar, men inte din e-post. Om du tar bort eller ändrar inställningarna för ditt e-postkonto kan de redan hämtade meddelandena tas bort från iOS-enheten. 

Testa stegen nedan när du är klar. Kontrollera om du behöver hjälp efter varje steg.

Se till att enheten kan ansluta till internet

Kontrollera om enheten har en internetanslutning via mobildata eller wifi genom att gå till Safari och öppna en webbsida, till exempel www.apple.com/se.

Kontrollera om det finns e-postmeddelanden i utkorgen som inte har skickats

Om du får ett meddelande om att dina e-postmeddelanden inte har skickats finns dessa e-postmeddelanden i utkorgen. Titta i utkorgen och försök skicka meddelandena igen:

 1. I Mail trycker du på Brevlådor i det övre vänstra hörnet.
 2. Tryck på Utkorg. Om du inte ser en utkorg har dina e-postmeddelanden skickats.
  brevlådor
 3. Tryck på ett e-postmeddelande i utkorgen. Se till att mottagarens e-postadress är korrekt.
 4. Tryck på Skicka.    

Kontrollera din e-postadress och ditt lösenord

Om Mail kräver att du anger ett lösenord för ditt e-postkonto ska du se till att lösenordet har skrivits in rätt. Kontrollera din e-postadress och ditt lösenord genom att logga in på e-postleverantörens webbplats.

Om det fortfarande står att du har fel användarnamn eller lösenord kontaktar du e-postleverantören eller systemadministratören. 

Kontrollera dina inställningar

När du konfigurerar e-postkontot på enheten använder iOS automatiskt de korrekta kontoinställningarna för många e-postleverantörer.

Kontrollera att kontoinställningarna är rätt genom att jämföra inställningarna i appen Mail med inställningarna för e-postkontot:

 1. Gå till Inställningar > Lösenord och konton och tryck på ditt e-postkonto.
 2. Tryck på din e-postadress bredvid Konto så visas kontoinformationen, till exempel ingående och utgående e-postservrar.
 3. Kontrollera de rekommenderade e-postinställningarna för ditt e-postkonto i verktyget Granska Mail-inställningar och kontrollera att de är desamma som du ser på skärmen. Om det inte visas några inställningar för e-postkontot kontaktar du din e-postleverantör eller systemadministratör.

Om du har ett e-postkonto av typen POP3 kan du bara kontrollera e-post på en enhet i taget. Stäng andra e-postprogram och logga ut från webbaserad e-post som du har öppen. Om du vill kontrollera om du har ett POP3-konto går du till Inställningar > Lösenord och konton, trycker på ditt konto och på Konto och tittar efter etiketten Information om POP-konto. Du kan också kontrollera de rekommenderade e-postinställningarna för ditt POP3-konto i verktyget Granska Mail-inställningar.

Om din e-postleverantör kräver att ditt konto använder port 25 kan du bara skicka e-postmeddelanden när du är ansluten till e-postleverantörens nätverk. Kontakta e-postleverantören om du har frågor om inställningar och tillgänglighet.


Om du behöver mer hjälp

Kontakta din e-postleverantör. Du kan också ta bort e-postkontot och lägga till det igen.

Kontakta din e-postleverantör eller systemadministratör

 1. Kontakta din e-postleverantör eller kontrollera deras statussida för att se om de har problem med tjänsten. 
 2. Fråga din e-postleverantör eller systemadministratör om du har aktiverat några säkerhetsfunktioner eller begränsningar, såsom tvåstegsverifiering, för ditt e-postkonto. Du kan behöva ett särskilt lösenord eller begära auktorisering från din e-postleverantör för att få skicka och ta emot e-post på din enhet.
 3. Kontrollera med din e-postleverantör eller systemadministratör att inställningarna för ditt e-postkonto är korrekta.

Ta bort ditt e-postkonto och ställ in det igen

 1. Logga in på e-postleverantörens webbplats med datorn. Kontrollera att all din e-post finns där eller spara din e-post någon annanstans än på din iOS-enhet.
 2. På din iOS-enhet går du till Inställningar > Lösenord och konton.
 3. Tryck på e-postkontot som du vill ta bort.
 4. Tryck på Radera konto.
 5. Lägg till kontot igen.


Publiceringsdatum: