Om du inte kan skicka eller ta emot e-post på din iPhone, iPad eller iPod touch

Läs vad du gör om du inte kan skicka eller ta emot e-postmeddelanden i appen Mail i din iOS-enhet.

Innan du börjar

iOS-säkerhetskopior som skapats i iCloud och iTunes säkerhetskopierar dina e-postinställningar, men inte din e-post. Om du tar bort eller ändrar inställningarna för ditt e-postkonto kan tidigare hämtade meddelanden tas bort från iOS-enheten. 

Testa stegen nedan när du är klar. Kontrollera om du behöver hjälp efter varje steg.

Kontrollera att enheten är ansluten till internet

Kontrollera om enheten har en internetanslutning via mobildata eller wifi genom att gå till Safari och öppna en webbsida, till exempel www.apple.com/se.

Kontrollera om det finns e-postmeddelanden i utkorgen som inte har skickats

Om du får ett meddelande om att dina e-postmeddelanden inte har skickats finns dessa e-postmeddelanden i utkorgen. Titta i utkorgen och försök skicka meddelandena igen:

 1. I Mail trycker du på brevlådor i det övre vänstra hörnet.
 2. Tryck på Utkorg. Om du inte ser en utkorg har dina e-postmeddelanden skickats.
  Skärmen E-postlådor på iPhone
 3. Tryck på ett e-postmeddelande i utkorgen. Kontrollera att mottagarens e-postadress är korrekt.
 4. Tryck på Skicka.    

Kontrollera din e-postadress och ditt lösenord

Om Mail kräver att du anger ett lösenord för ditt e-postkonto kontrollerar du att ditt lösenord är korrekt. Kontrollera din e-postadress och ditt lösenord genom att logga in på e-postleverantörens webbplats.

Om det fortfarande står att du har fel användarnamn eller lösenord kontaktar du e-postleverantören eller systemadministratören. 

Kontrollera dina inställningar

När du konfigurerar e-postkontot på enheten använder iOS automatiskt de korrekta kontoinställningarna för många e-postleverantörer.

Kontrollera att kontoinställningarna är rätt genom att jämföra inställningarna i appen Mail med inställningarna för e-postkontot:

 1. Gå till Inställningar > E-post > Konton och tryck på ditt e-postkonto.
 2. Tryck på din e-postadress bredvid Konto så visas kontoinformationen, till exempel ingående och utgående e-postservrar.
 3. Kontrollera de rekommenderade e-postinställningarna för ditt e-postkonto i verktyget för att granska e-postinställningar och kontrollera att de är desamma som du ser på skärmen. Om det inte visas några inställningar för e-postkontot kontaktar du e-postleverantören eller systemadministratören.

Om du har ett POP3-e-postkonto kan du bara kontrollera e-post på en enhet i taget. Stäng andra e-postprogram och logga ut från webbmejlplatser som du har öppna. Om du vill kontrollera om du har ett POP3-konto går du till Inställningar > E-post > Konto, trycker på ditt konto och tittar efter etiketten Information om POP-konto. Du kan också kontrollera de rekommenderade e-postinställningarna för ditt POP3-e-postkonto i verktyget för att granska e-postinställningar.

Om din e-postleverantör kräver att ditt konto använder port 25 kan du bara skicka e-postmeddelanden när du är ansluten till e-postleverantörens nätverk. Kontakta e-postleverantören för frågor om inställningar och tillgänglighet.

Om du behöver mer hjälp

Kontakta din e-postleverantör. Du kan också ta bort e-postkontot och lägga till det igen.

Kontakta din e-postleverantör eller systemadministratör

 1. Kontakta din e-postleverantör eller kontrollera deras webbsidestatus för att se om de har leveransproblem. 
 2. Fråga din e-postleverantör eller systemadministratör om du har aktiverat några säkerhetsfunktioner eller begränsningar, som tvåstegsverifiering, aktiverat för ditt e-postkonto. Du kan behöva ett särskilt lösenord eller begära auktorisation från din e-postleverantör för att skicka och ta emot e-post på din enhet.
 3. Kontrollera dina inställningar för e-postkontot med din e-postleverantör eller systemadministratör för att säkerställa att de är korrekta.

Ta bort ditt e-postkonto och konfigurera det igen

 1. Logga in på e-postleverantörens webbplats på datorn. Kontrollera att all din e-post finns där eller spara din e-post någon annanstans än i din iOS-enhet.
 2. På din iOS-enhet går du till Inställningar > E-post > Konton.
 3. Tryck på e-postkontot som du vill ta bort.
 4. Tryck på Radera konto.
 5. Lägg till kontot igen.

Läs mer

Publiceringsdatum: