AirPort: Långsam 802.11n-överföringstakt vid anslutning med den äldre WEP- eller WPA-säkerhetsmekanismen

Läs om vad du kan göra om du har anslutit en dator eller annan enhet som kan använda 802.11n trådlöst till din 802.11n-router eller Wi-Fi-basstation och märker att dataöverföringstakten inte kommer över 54 Mbit/s.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Om du har anslutit en dator eller någon annan enhet som kan använda 802.11n trådlöst till din 802.11n-router eller Wi-Fi-basstation kan det hända att du märker att dataöverföringstakten inte går över 54 Mbit/s trots att du verkar ha en stark signal.  Detta bör bara inträffa om routern eller Wi-Fi-basstationens lösenordsautentiseringstyp är WEP eller WPA.

Detta är normalt beteende. Det inträffar på grund av att den maximala överföringstakten för 802.11n med WEP- eller WPA-autentisering (TKIP) är 54 Mbit/s, enligt specifikationen i IEEE 802.11n-standarden.

Om du vill använda den maximala 802.11n-takten måste du ställa in routern eller Wi-Fi-basstationen på att använda WPA2 eller inget lösenord alls. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du väljer WPA2 Personal när du konfigurerar Wi-Fi-basstationen.

Obs! Med AirPort-verktyget kan du inte välja WEP eller WPA som 802.11n-alternativ. Du kan bara välja WPA/WPA2 Personal eller WPA2 Personal för allmänt hemmabruk.

  • WPA/WPA2 Personal ger den högsta 802.11n-takten för unicast-data (riktad till en enhet, t.ex. en dator), även om multicast-data (flera enheter) levereras i 54 Mbit/s.
  • WPA2 Personal har den högsta 802.11n-takten och rekommenderas.

Viktigt! Verifiera att konfigurationen är korrekt med andra leverantörers routrar. Vissa enheter från tredje man kanske inte stöder WPA2. Hör med tillverkaren för ytterligare information. Om du har ett nätverk som är konfigurerat att inte använda någon säkerhet eller WPA2 och du fortfarande får den maximala överföringstakten 54 Mbit/s kan problemet ha med konfigurationen eller externa faktorer att göra, t.ex. dålig signalstyrka eller radiofrekventa störningar. Mer information och support för din Wi-Fi-basstation sinns i Support för AirPort och Time Capsule.

Publiceringsdatum: