Om säkerhetsuppdatering 2007-009 v1.1

Detta dokument beskriver säkerhetsuppdatering 2007-009 v1.1, som kan hämtas och installeras via inställningspanelen Programuppdatering eller från Apples hämtningssida.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har utförts och alla nödvändiga patchar eller utgåvor är tillgängliga. Gå till webbplatsen Apple Product Security för mer om information om Apples produktsäkerhet.

Information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns tillgänglig på sidan Hur man använder PGP-nyckeln från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE ID:n som referenser till ytterligare information om sårbarheterna.

Gå till sidan Apple Security Updates för information om andra säkerhetsuppdateringar.

Säkerhetsuppdatering 2007-009 v1.1

Säkerhetsuppdatering 2007-009 v1.1 åtgärdar ett problem som introducerades med säkerhetsuppdatering 2007-009 och som kan leda till att Safari avslutas oväntat när man går till vissa webbplatser.

Säkerhetsinnehållet som ingick i säkerhetsuppdatering 2007-009 har inte ändrats. Säkerhetsinnehållet i säkerhetsuppdatering 2007-009 och säkerhetsuppdatering 2007-009 v1.1 beskrivs här.

Säkerhetsuppdatering 2007-009 v1.1 installeras över säkerhetsuppdatering 2007-009 och vi rekommenderar att den installeras för att lösa problemet i Safari.

System som inte har installerat säkerhetsuppdatering 2007-009 behöver endast installera säkerhetsuppdatering 2007-009 v1.1.

Publiceringsdatum: