Om en app avslutas oväntat, slutar svara eller inte går att öppna

Om en app på din iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch eller Apple TV slutar svara följer du dessa steg för att få hjälp.

Tvångsavsluta appen och öppna den sedan igen

 • iPhone, iPad, iPod touch: Tvångsavsluta en app.
 • Apple Watch: När appen är öppen trycker du och håller ned sidoknappen för att visa strömalternativen. Sedan trycker du och håller ned Digital Crown för att avsluta appen.
 • Apple TV: Dubbeltryck på TV-/hemknappen och svep åt vänster eller höger för att hitta appen som har problem. Svep sedan uppåt för att stänga appen. Du kan inte tvångsavsluta appar på Apple TV (3:e generationen).
   

Starta om enheten

Starta om din iPhone, iPad, iPod touchApple Watch eller Apple TV. Öppna sedan appen och se om den fungerar som förväntat.
 

Leta efter uppdateringar

Kontrollera att din enhet har den senaste versionen av iOS eller iPadOS, watchOS eller tvOS. Kontrollera sedan om det finns uppdateringar till dina appar.

 • iPhone, iPad, iPod touch eller Apple Watch: Du kan uppdatera dina appar manuellt. Du kan behöva en wifi-anslutning för att uppdatera vissa appar på din iPhone, iPad eller iPod touch.
 • Apple TV: Gå till Inställningar > Appar och aktivera Uppdatera appar automatiskt. Om du inte har aktiverat automatiska uppdateringar kan du öppna App Store, gå till fliken Köpt och sedan öppna en apps produktsida för att se om någon uppdatering är tillgänglig.
   

Installera om appen

 • iPhone, iPad, iPod touch: Öppna appen Inställningar. Tryck på Allmänt och sedan på iPhone-lagringsutrymme (eller iPad-lagringsutrymme). Tryck på appen i fråga och sedan på Avlasta app. Tryck på Avlasta app igen. Vänta lite på att appen avlastas och tryck sedan på Installera om app.
 • Apple TV: Markera appen på hemskärmen och tryck och håll sedan ned Touch-ytan tills appen börjar vibrera. Tryck på Spela upp/pausa och välj sedan Radera. Öppna App Store och hämta om appen. Vissa appar kräver abonnemang eller aktivering. Om du inte kan aktivera appen eller inte kommer ihåg din inloggningsinformation, kontaktar du apputvecklaren.
 • Apple Watch: Öppna appen Watch på din iPhone och tryck på fliken Min klocka. Rulla till appen som du vill ta bort och tryck på den. Inaktivera Visa app på Apple Watch och vänta tills den försvinner från klockans hemskärm. Om du vill installera om appen rullar du ned till Tillgängliga appar på fliken Min klocka och trycker på Installera.
   

Kontakta apputvecklaren

Om du har problem med en Apple-app kontaktar du Apple-supporten. Om det gäller en tredjepartsapp kontaktar du apputvecklaren.

 

Läs mer

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: