Ställa in och använda iCloud för Windows

Med iCloud för Windows uppdateras automatiskt bilder, dokument och bokmärken på din pc till dina Apple-enheter.

Det här behöver du

Innan du hämtar iCloud för Windows måste du ställa in iCloud på alla dina Apple-enheter. Du kan logga in på iCloud med ditt Apple-ID. Du behöver bara följa instruktionerna för att ställa in din iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 5 eller senare eller Mac med OS X Lion 10.7.4 eller senare.

Vill du komma åt de senaste iCloud-funktionerna? Se rekommenderade systemkrav. Om du inte är säker på vilket Windows-system du använder kan du ta reda på det. iCloud kräver en internetanslutning. iCloud kanske inte är tillgängligt i alla områden och funktionerna kan variera. Om du använder ett hanterat Apple-ID finns det inte stöd för iCloud för Windows.

Ställa in iCloud för Windows

 1. Hämta iCloud för Windows. Om det inte installeras automatiskt går du till Utforskaren och öppnar Ställ in iCloud.
 2. Starta om datorn.
 3. Se till att iCloud för Windows är öppet. Om det inte öppnas automatiskt klickar du på Start, öppnar Appar eller Program och öppnar iCloud för Windows.
 4. Ange ditt Apple-ID för att logga in på iCloud.
 5. Välj funktionerna och innehållet som du vill hålla uppdaterade på dina enheter.
 6. Klicka på Verkställ.

Hämta dina bilder och dela dem med vänner

När du slår på Bilder skapar iCloud för Windows en bildmapp i Utforskaren som kallas iCloud-bilder. iCloud-bilder hämtar nya bilder och videor som du lägger till i överföringsmappen för iCloud-bilder på din pc, så att du kan visa dem i appen Bilder på iPhone, iPad, iPod touch och Mac och på iCloud.com. Nya bilder och videor hämtas automatiskt från iCloud-bilder och du kan välja att hämta hela din samling årsvis. Med Delade album kan du visa, dela och kommentera bilder och videor som du delar med andra.

Du kan också använda de här stegen för att söka efter bilder på din pc:

 • Windows 10: Klicka på uppåtpilen i det nedre högra hörnet i aktivitetsfältet. Klicka på molnsymbolen (för iCloud) och klicka sedan på Hämta bilder.
 • Windows 8.1: Gå till Startskärmen, klicka på nedpilen i nedre vänstra hörnet och sedan på programmet iCloud Bilder.
 • Windows 8: Välj iCloud-bilder från startskärmen.
 • Windows 7: Klicka på startknappen och sedan på Bilder. Klicka på iCloud-bilder eller Bildström under Favoriter i panelen till vänster. Dubbelklicka på Min bildström för att visa bilderna. Detta visas också som en mapp i det fönster som öppnas.

Min bildström är inte tillgängligt på iCloud för Windows 10 och senare.

Se dina filer med iCloud Drive

iCloud för Windows skapar en iCloud Drive-mapp i Filutforskaren när du slår på iCloud Drive. Alla dokument som du sparat i iCloud hämtas automatiskt till iCloud Drive-mappen i Filutforskaren. Filer som du skapar på din pc och sparar i den här mappen visas automatiskt på dina andra enheter.

Du kan också komma åt dina iCloud Drive-filer på iCloud.com.

Håll dina appar uppdaterade

För att hålla Mail, Kontakter, Kalendrar och Uppgifter* uppdaterade på dina enheter ska du se till att iCloud-appar är inställda på alla dina enheter:

 • Öppna iCloud för Windows, välj Mail, Kontakter, Kalendrar och Uppgifter* och klicka på Använd. Nu visas ditt iCloud Mail-konto i mappfönstret till vänster i Microsoft Outlook 2007 till och med Outlook 2016.
 • Tryck på Inställningar > [ditt namn] > iCloud och aktivera Mail, Kontakter, Kalendrar och Påminnelser på din iPhone, iPad eller iPod touch.
 • På Mac väljer du Apple-menyn  > Systeminställningar > Apple-ID >, klicka på iCloud och välj sedan Mail, Kontakter, Kalendrar och Påminnelser.

*På en Mac eller iOS-enhet visas Påminnelser istället för Uppgifter.

Hantera din iCloud-lagring och kontoinformation

Du kan hantera din iCloud-lagring genom att uppgradera din lagringsplan eller minska lagringsmängden du använder. Om du vill göra ändringar i ditt Apple-ID kan du uppdatera din e-postadress, postadress eller annan kontoinformation.

 • Om du vill se ditt tillgängliga lagringsutrymme öppnar du iCloud för Windows.
 • Om du vill hantera ditt lagringsutrymme klickar du på Lagring. Välj ett program för att se hur mycket lagringsutrymme du använder eller klicka på Köp mer lagring för att uppgradera.
 • Om du vill hantera ditt Apple-ID öppnar du iCloud för Windows och klickar på Kontoinformation. Klicka på Hantera Apple-ID.

Om du använder iCloud för Windows 10 eller senare kan du fästa filer för att ha dem lokalt på din enhet. När du tar bort dem överförs de till iCloud istället.

Uppdatera din version av iCloud för Windows

Om du vill söka efter uppdateringar öppnar du Apple Software Update på din PC. Välj Redigera > Inställningar och ange när du vill söka efter uppdateringar om du vill bli aviserad när en uppdatering är tillgänglig via Apple Software Update. Du kan välja att söka varje dag, vecka, månad eller aldrig. 

Logga ut från iCloud på din pc innan du uppgraderar och installerar iCloud för Windows.

Stänga av eller avinstallera iCloud för Windows

Om du stänger av en tjänst i iCloud för Windows hålls inte dina data automatiskt uppdaterade i iCloud och inga uppdateringar görs på dina andra enheter. Följ dessa steg för att stänga av en tjänst eller iCloud:

 • Om du vill stänga av en tjänst på din pc öppnar du iCloud för Windows och markerar eller avmarkerar sedan den tjänsten. Klicka på Utför när du vill spara ändringarna. 
 • Om du vill stänga av iCloud för Windows öppnar du iCloud för Windows och loggar sedan ut. 

Om du vill avinstallera iCloud för Windows måste du komma ihåg att göra en kopia av dina iCloud-data och spara dem på din pc. Logga sedan ut från iCloud för Windows på din pc och följ dessa steg:

Windows 8 eller senare:

 1. Gå till Start-skärmen, högerklicka längst ned till vänster och välj sedan Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Avinstallera ett program.
 3. Klicka på iCloud > Avinstallera.
 4. Välj Ja när du uppmanas att bekräfta åtgärden.

Windows 7:

 1. Klicka på Start-menyn > Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Program > Program och funktioner.
 3. Välj iCloud > Avinstallera.
 4. Klicka på OK om du vill fortsätta.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: