Skriva ut från iPhone, iPad eller iPod touch med hjälp av AirPrint

Läs mer om hur du skriver ut från iPhone, iPad eller iPod touch på en AirPrint-aktiverad skrivare.

Innan du börjar

  • Bekräfta att din skrivare stöder AirPrint.
  • Kontrollera att din iOS-enhet och din skrivare är anslutna till samma wifi-nätverk och att du är inom räckvidden.


Skriva ut med AirPrint

  1. Öppna appen som du vill skriva ut från.
  2. Utskriftsalternativet hittar du om du trycker på appens delningssymbol, svarssymbol eller delasymbol, eller trycker på .
  3. Tryck på utskriftssymbol eller Skriv ut. Om du inte kan hitta utskriftsalternativet går du till appens användarhandbok eller hjälpavsnitt. Det finns inte stöd för AirPrint i alla appar.
  4. Tryck på Välj skrivare och välj en AirPrint-skrivare
    Välj en AirPrint-aktiverad skrivare
  5. Välj antal kopior och andra alternativ, exempelvis vilka sidor du vill skriva ut.
  6. Tryck på Skriv ut i det övre högra hörnet.


Visa eller avbryta utskriftsjobbet

Medan utskriften pågår kan du visa utskriftsjobben eller avbryta dem med hjälp av appväxlaren.

Visa ett utskriftsjobb

Visa ett utskriftsjobb i Utskrifter

Visa ett utskriftsjobb genom att öppna appväxlaren och därefter trycka på Utskrifter.

Avbryta ett utskriftsjobb

Avbryta ett utskriftsjobb

Avbryt ett utskriftsjobb genom att öppna appväxlaren, trycka på Utskrifter och sedan trycka på Avbryt utskrift.


Om du behöver hjälp med AirPrint läser du om vad du kan göra.

* AirPrint fungerar med nätverksanslutningar via wifi eller kabel. Det går inte att använda AirPrint med AirPrint-enheter som anslutits till USB-porten på en Apple AirPort Base Station eller Apple AirPort Time Capsule, eller till din dator via Bluetooth.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: