Skriva ut från din iPhone, iPad eller iPod touch med hjälp av AirPrint

Läs mer om hur du skriver ut från iPhone, iPad eller iPod touch på en AirPrint-aktiverad skrivare.

Innan du börjar

 • Säkerställ att din iOS-enhet och din skrivare är anslutna till samma wifi-nätverk och att det går att ansluta till det.
 • Kontrollera att din skrivare har stöd för AirPrint.

     

Skriva ut med AirPrint

 1. Öppna appen som du vill skriva ut från.
 2. Utskriftsalternativet hittar du om du trycker på appens delningssymbol,  eller  eller trycker på . Om du inte kan hitta utskriftsalternativet går du till appens användarhandbok eller hjälpavsnitt. Det finns inte stöd för AirPrint i alla appar.
 3. Tryck på  eller Skriv ut.
 4. Tryck på Välj skrivare och välj en AirPrint-aktiverad skrivare
 5. Välj antal kopior och andra alternativ, exempelvis vilka sidor du vill skriva ut.
 6. Tryck på Skriv ut i det övre högra hörnet.

Visa eller avbryta utskriftsjobbet

Medan utskriften pågår kan du visa utskriftsjobben eller avbryta dem med hjälp av appväxlaren.

Visa ett utskriftsjobb

Om du vill visa ett utskriftsjobb dubbelklickar du på hemknappen och trycker på Utskrifter.

Avbryta ett utskriftsjobb

Om du vill avbryta ett utskriftsjobb dubbelklickar du på hemknappen, trycker på Utskrifter och sedan på Avbryt utskrift.

Få hjälp om du inte kan skriva ut till din AirPrint-skrivare

Om du får utskriftsproblem eller om det inte går att hitta en AirPrint-skrivare kontrollerar du följande:

 • Kontrollera i din iPhone, iPad eller or iPod touch att enheten har den senaste versionen av iOS och att appen du skriver ut från är uppdaterad.
 • Kontrollera med skrivarens tillverkare om det finns några uppdateringar av den fasta programvaran som är tillgängliga för din skrivarmodell.
 • Anslut din AirPrint-skrivare till nätverket via wifi eller en Ethernet-anslutning. Det går inte att använda AirPrint med AirPrint-enheter som anslutits till USB-porten på en Apple AirPort Base Station eller Apple AirPort Time Capsule, eller till din dator via Bluetooth.
 • När du slagit på skrivaren väntar du i några minuter innan du försöker att skriva ut. En del skrivare behöver kanske vara påslagna en eller ett par minuter innan de ansluter till ditt nätverk.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: