Använda AirPrint för att skriva ut från din iPhone, iPad eller iPod touch

Läs mer om hur du skriver ut från iPhone, iPad eller iPod touch på en AirPrint-aktiverad skrivare.

Du kan skriva ut från en iOS-enhet till valfri AirPrint-aktiverad skrivare:

  1. Öppna appen som du vill skriva ut från. Leta reda på utskriftsalternativet genom att trycka på appens delningssymbol (  eller  ) eller inställningssymbolen (  eller  ). Om du inte kan hitta utskriftsalternativet går du till appens användarhandbok eller hjälpavsnitt. Det finns inte stöd för AirPrint i alla appar.
  2. Tryck på  eller Skriv ut.
  3. Välj en AirPrint-aktiverad skrivare
  4. Välj antal kopior.
  5. Tryck på Skriv ut.

Om du inte hittar din skrivare kontrollerar du följande:

Visa eller avbryta utskriftsjobbet

Medan du skriver ut kan du visa dina utskriftsjobb eller avbryta dem i Appväxlaren.

Dubbelklicka på hemknappen och tryck på Utskrifter för att visa ett utskriftsjobb.

Dubbelklicka på hemknappen, tryck på Utskrifter och tryck på Avbryt utskrift för att avbryta ett utskriftsjobb.

 

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Senast ändrad: