Använda iWork med iCloud Drive

Det här händer i Pages, Numbers och Keynote när du uppgraderar ditt iCloud-konto för användning med iCloud Drive.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

iCloud Drive förändrar hur dina iWork-dokument lagras på iCloud och hur dina enheter håller dokumenten uppdaterade i förhållande till varandra. Med iCloud Drive kan du lagra alla dokument, kalkylblad, presentationer, PDF-filer, bilder och andra typer av filer i iCloud så att du alltid kan nå dem från din iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller PC och på iCloud.com. Om du inte har en iOS-enhet eller Mac-dator kan du ändå logga in på iCloud.com och använda Pages, Numbers och Keynote för iCloud.

Du uppmanas att uppgradera ditt konto till iCloud Drive när du installerar iOS 8 eller senare eller OS X Yosemite eller senare, eller öppnar Pages, Numbers eller Keynote på iCloud.com.

Alternativ för iWork-kunder

Du kan uppgradera till iCloud Drive direkt om du vill att dina dokument ska hållas uppdaterade i iOS 8 eller senare och OS X Yosemite eller senare och du vill använda iWork-webbprogrammen på iCloud.com och funktionen Dela via iCloud.

Du kan uppgradera till iCloud Drive senare om du vill att dina dokument ska hållas uppdaterade med dina appar på iOS 7 eller tidigare och OS X Mavericks eller tidigare.

Uppgradera till iCloud Drive direkt

När du behöver komma åt de senaste versionerna av dina dokument från en Mac med OS X Mavericks eller tidigare går du till iCloud.com och öppnar Pages, Numbers och Keynote därifrån. På en PC kan du installera iCloud för Windows och konfigurera iCloud Drive.

Om du uppgraderar till iCloud Drive nu:

  • Dina dokument hålls uppdaterade på alla enheter med iOS 8 eller senare, på Mac-datorer med OS X Yosemite eller senare, på PC-datorer med iCloud för Windows samt på iCloud.com.
  • Dina dokument hålls inte längre uppdaterade på enheter med iOS 7 eller på Mac-datorer med OS X Mavericks eller tidigare.
  • Du kan använda iWork-webbprogrammen på iCloud.com.
  • Du kan använda funktionen Dela via iCloud med iOS 8 eller senare, OS X Yosemite eller senare och iCloud.com.
  • Dokument som du har delat tidigare via iCloud är tillgängliga för medarbetare.

Uppgradera till iCloud Drive senare

Observera att du inte kan använda iWork-webbprogrammen på iCloud.com eller med funktionen Dela via iCloud innan du har uppgraderat iCloud-kontot till iCloud Drive.     

Om du inte uppgraderar till iCloud Drive vid det här tillfället:

  • Dina dokument hålls uppdaterade på enheter med iOS 8 och på enheter som har iOS 7 samt på Mac-datorer med OS X Mavericks eller tidigare.
  • Du kommer inte att kunna använda iWork-webbprogrammen på iCloud.com.
  • Du kommer inte att kunna använda funktionen Dela via iCloud.
  • Dokument som du har delat tidigare via iCloud kan inte nås av övriga medarbetare förrän du har uppgraderat till iCloud Drive.

Om du använder iOS 9

Om du vill hålla dokument uppdaterade på enheter som har iOS 9 eller senare måste du uppgradera till iCloud Drive. Om du inte har uppgraderat till iCloud Drive än och använder iCloud med Pages, Keynote och Numbers i iOS 8 är iCloud avstängt när du installerar iOS 9. Dokument som du tidigare sparade i iCloud tas bort från din iOS 9-enhet men fortsätter att sparas i iCloud. Du kan visa dessa dokument i iOS 9 genom att öppna Inställningar på din iPhone, iPad eller iPod touch och uppgradera till iCloud Drive. 

Om du använder en iPhone 4

iPhone 4 har inte stöd för iOS 8 eller senare och iCloud Drive. Om du uppgraderar ditt iCloud-konto till iCloud Drive går det inte att använda iCloud med Pages, Numbers eller Keynote på en iPhone 4. Du kan fortfarande använda iWork-apparna på en iPhone 4, men utan iCloud.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: