Om utskrifter med automatisk storlek i Bilder för OS X

Läs om att beställa utskrifter med automatisk storlek i Bilder för OS X.

När du beställer utskrifter i Bilder kan du välja mellan automatisk storlek, traditionella utskriftsstorlekar, fyrkantiga storlekar och affischstorlekar. Om du väljer automatisk storlek ändrar vi storleken på papperet så att det passar för bilden istället för att ändra storleken på bilden så att den passar för papperet. Om du vill använda en traditionell utskriftsstorlek (som 10 x 15 cm), måste du beskära bilden först.

Om du vill ha utskrifter med automatisk storlek kan du välja mellan tre olika storlekar:

 • 10 cm
 • 13 cm
 • 20 cm

Den storlek du väljer är bildens kortaste mått:

 • Om du beställer utskrifter av en bild i stående läge och väljer 10 cm blir bilden 10 cm bred med en höjd som anpassas efter bredden.
 • Om du beställer utskrifter av en bild i liggande läge och väljer 10 cm blir bilden 10 cm hög med en bredd som anpassas efter höjden. 

 

Ha detta i åtanke när du beställer utskrifter med automatisk storlek:

 • Det minsta formatet som du kan använda för bilden är 1:1 (kvadrat). Om du väljer en höjd på 10 cm är den minsta storleken du kan beställa för en bild i automatisk storlek 10 x 10 cm.
 • Det största formatet som kan användas för bilden är 1:4,5. Om du väljer en höjd på 10 cm kan du beställa en bild med maxformatet 10 x 45 cm.
 • Om bilden är längre än det maximala måttet kan du panorera den åt vänster och höger så att den passar beskärningen.
 • Utskriftsstorlekarna ökar med 1 mm från minsta till största format. Det gör dem perfekta för ögonblicksbilder, panoramabilder eller anpassade beskärda bilder.

Minimala och maximala storlekar för utskrifter med automatisk storlek

 

10 cm automatisk storlek 13 cm automatisk storlek 20 cm automatisk storlek
Minsta storlek 10 x 10 cm 13 x 13 cm 20 x 20 cm
Största storlek 10 x 45 cm 13 x 57 cm 20 x 90 cm

Beräkna storleken för utskriften

 1. Välj bilden du vill beställa i vyn Bilder eller Album.
 2. Du kan visa informationsfönstret genom att trycka på Kommando-I:
 3. Notera bilddimensionerna. I exemplet ovan är dimensionerna 3 264 x 2 448.
 4. Dela det större talet med det mindre talet. I det här exemplet ger 3 264 delat med 2 448 resultatet 1,33.
 5. Multiplicera resultatet med storleken på den utskrift i automatisk storlek som du vill köpa om du vill se det längre måttet. Om du väljer en utskrift på 20 cm för den här bilden blir det kortare måttet 20 cm och det längre måttet blir 20 multiplicerat med 1,33, vilket är 27 cm.

Läs mer

 Information om priser finns på sidan OS X-bildprodukter.

Publiceringsdatum: