Använda Multipath TCP för att skapa anslutning för säkerhetskopiering för iOS

Om du är nätverksadministratör kan du använda Multipath TCP med iOS för att stärka anslutningen till din målvärd. 

iOS har stöd för Multipath TCP (MPTCP) och tillåter att en iPhone eller iPad etablerar en extra TCP-anslutning till en målvärd över ett mobildatanätverk.

Nätverksadministratörer kan vilja använda MPTCP. Användare med vanliga hemnätverk varken kan eller behöver aktivera MPTCP.

Om Multipath TCP

MPTCP är en uppsättning tillägg till specifikationen för TCP-protokollet (Transmission Control Protocol). Med MPTCP kan en klient ansluta till samma målvärd med flera anslutningar över olika nätverksadaptrar. Det skapar starka och effektiva dataanslutningar mellan värdar som fungerar med befintliga infrastrukturer. 

Multipath TCP på din iPhone eller iPad

iPhone och iPad använder MPTCP med en aktiv anslutning till ett mobildatanätverk för att skapa två anslutningar:

  • En primär TCP-anslutning över wifi
  • En extra anslutning över mobildatanätverket

Om wifi inte längre kan nås eller inte svarar använder iOS mobildataanslutningen istället.

MPTCP använder TCP Option-fältet 30 som IANA (Internet Assigned Number Authority) har reserverat för den här användningen. Om det finns några mellanliggande enheter, till exempel routrar eller omkopplare, mellan iOS-enheten och servern som saknar stöd för MPTCP, skapar iOS en TCP-anslutning med standardinställningar.

Om du till exempel frågar Siri försöker Siri göra en MPTCP-anslutning över wifi. Om det lyckas skapar Siri en extra anslutning över mobildatanätverket. Om wifi inte längre kan nås eller fungerar opålitligt ser MPTCP till att anslutningen omedelbart och osynligt växlar till mobildatanätverket.

Aktivera MPTCP för ett nätverk

MPTCP fungerar med befintliga nätverk. Om ett nätverk inte har stöd för MPTCP använder klienten TCP-anslutningar med standardinställningar. Nätverksadministratörer måste dock kontrollera sina brandväggsregler och se till att alla berörda enheter tillåter TCP Option 30 att passera utan modifieringar.

Många routrar på konsumentmarknaden ersätter okända TCP option-fält med NOOP-data. Fråga din leverantör hur du aktiverar TCP option-fält.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: