Om Säkerhetsuppdatering 2013-003

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i säkerhetsuppdatering 2013-003.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Säkerhetsuppdatering 2013-003

 • QuickTime

  Tillgängligt för: Mac OS X 10.6.8, Mac OS X Server 10.6.8, OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.4

  Effekt: Uppspelning av en uppsåtligt skapad skadlig filmfil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Buffertspill förekom vid hanteringen av Sorenson-kodade filmfiler. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2013-1019: Tom Gallagher (Microsoft) och Paul Bates (Microsoft) i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • QuickTime

  Tillgängligt för: Mac OS X 10.6.8, Mac OS X Server 10.6.8, OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.4

  Effekt: Uppspelning av en uppsåtligt skapad skadlig filmfil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Buffertspill förekom vid hanteringen av H.264-kodade filmfiler. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2013-1018: G Geshev i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • QuickTime

  Tillgängligt för: Mac OS X 10.6.8, Mac OS X Server 10.6.8, OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.4

  Effekt: Uppspelning av en skadlig filmfil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Ett buffertspill förekom i hanteringen av ”mvhd”-atomer. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2013-1022: Andrea Micalizzi aka rgod i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: