Så här debiteras köp från iTunes Store

När du gör ett köp från iTunes Store, App Store eller Apple Books faktureras ditt konto vid köptillfället eller strax efter transaktionen.

Alla köp faktureras med betalningsmetoden du valde när du skapade ditt Apple-ID, såvida du inte har ett presentkort eller innehållskrediter.

Beroende på vilken betalningsmetod du använder för en transaktion kan det hända att Apple skaffar sig ett förhandsgodkännande för ett belopp på upp till beställningsbeloppet. Din beställning godkänns och faktureras i flera steg. Det gör att det kan se ut som flera beställningar på orderspecifikationen. Läs mer om betalningsmetoder som du kan använda i iTunes Store, App Store och Apple Books.

Om du har presentkort eller innehållskrediter

Om du använder ett presentkort för en transaktion så dras summan direkt vid transaktionen.

När du gör ett köp används innehållskrediter först, så länge som värdet av artikeln som du köper är lägre eller lika med krediternas värde. Presentkort används sedan. Om ditt presentkort har ett lägre belopp än köpets totalkostnad debiteras din sparade betalningsmetod det återstående beloppet.

Om du inte har några innehållskrediter eller presentkort debiteras din sparade betalningsmetod med hela beloppet.

När du ger bort ett objekt till någon annan används inga krediter. Hela beloppet debiteras din sparade betalningsmetod.

Om köp med Familjedelning

Om du är medlem i Familjedelning debiteras allt som du köper direkt till familjesamordnarens konto om du inte har presentkort eller butikskredit. I sådana fall används din butikskredit för att betala så mycket som möjligt av summan. Det som inte täcks faktureras familjesamordnarens betalningsmetod.

iTunes Store-krediter delas inte med andra familjemedlemmar. Om familjesamordnaren har krediter på sitt konto och en annan familjemedlem köper något så används inte samordnarens iTunes Store-kredit. I stället debiteras samordnarens sparade betalningsmetod.

Familjesamordnaren får ett kvitto på alla köp som görs av familjemedlemmarna.

Läs mer om att dela köp från iTunes, Apple Books och App Store med Familjedelning.

Mer hjälp med fakturering

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: