Så faktureras köp i App Store och iTunes Store

När du köper något med ditt Apple-ID debiteras din betalningsmetod antingen vid tidpunkten för köpet eller inom några dagar.

Så grupperas köpen

En del köp grupperas tillsammans som en debitering. Om du inte kan identifiera en viss avgift tittar du i din köphistorik. Du kan också titta efter kvittona på det e-postkonto som är kopplat till ditt Apple-ID.

Om du befinner dig i Europa kan det vara så att köp inte kan grupperas beroende på ditt land eller din region.

Enstaka objekt

Köphistorik på iPhone som visar en enskild prenumeration som har köpts.

En del köp och prenumerationer faktureras var och en.

Grupperade objekt

Köphistorik på iPhone som visar flera köp på en faktura, som avser en film, några låtar och en del appar.

Köp som du gör i App Store, iTunes Store eller genom andra Apple-tjänster kan komma att grupperas tillsammans på en faktura.


Vilken betalningsmetod debiteras?

Dina betalningsmetoder debiteras i följande ordning av Apple:

  1. Om det finns ett Apple-ID-saldo försöker Apple att använda ditt Apple-ID-saldo för att täcka hela fakturabelopp.
  2. Om du inte har ett Apple-ID-saldo eller om saldot inte täcker hela fakturabeloppet, försöker Apple att debitera din primära betalningsmetod. Den primära betalningsmetoden är den betalningsmetod som anges överst på sidan Hantera betalningar.
  3. Om det har uppstått ett problem med den primära betalningsmetoden eller om den primära betalningsmetoden inte kan debiteras hela det återstående beloppet, försöker Apple att debitera dina andra betalningsmetoder uppifrån och ned. Om det finns ett problem med en betalningsmetod visas eventuellt en röd text bredvid metoden på sidan Hantera betalningar.

En iPhone som visar flera betalningsmetoder, varav en har ett fel, och en iPhone som visar Köphistorik med ett köp som har fakturerats både till Apple-ID-saldot och en av de registrerade betalningsmetoderna. Det gick inte att fakturera den primära betalningsmetoden, så det som återstod efter att Apple-ID-saldot debiterats, fakturerades till den andra betalningsmetoden i listan.

Om ett köp inte kan debiteras till någon av dina registrerade betalningsmetoder, visas ett negativt saldo på ditt Apple-ID. Du kommer inte att kunna göra några nya köp eller uppdatera dina appar förrän du uppdaterar dina betalningsmetoder. När du har uppdaterat betalningsmetoderna debiteras omedelbart det negativa saldot till den uppdaterade primära betalningsmetoden.

Om du ändrar din primära betalningsmetod kommer köp som du inte har betalat för att debiteras till den betalningsmetod som var din primära när du auktoriserade köpen.

Mer om debiteringar till Apple-ID-saldot

Prenumerationer kanske inte debiteras till ditt Apple-ID. Och i följande situationer görs ingen debitering till ditt Apple-ID-saldo:

  • När en familjemedlem i en Familjedelningsgrupp gör ett köp debiteras deras personliga Apple-ID. Om saldot inte räcker för att täcka köpet, debiteras resten till den primära betalningsmetoden i familjesamordnarens Apple-ID.
  • Om du ger bort pengar, en app eller andra objekt med ditt Apple-ID används inte ditt Apple-ID-saldo om du har ett sådant. Köpen debiteras till din primära betalningsmetod.


Mer hjälp med fakturering

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: