Om Apple Remote Desktop Client 3.6.2

Apple Remote Desktop Client 3.6.2 är en uppdatering för Remote Desktop OS X Lion-klienter.

Uppdatering

  • Apple Remote Desktop Client 3.6.2-uppdateringen är också tillgänglig för OS X Lion-klienter som en automatisk programuppdatering och kan även hämtas manuellt från Hämtningsbara filer.

Obs! Du kan uppgradera fjärrklienter för OS X Lion till 3.6.2 genom att använda funktionen för uppgradering av klientprogramvara i Apple Remote Desktop Admin 3.6.1.

Nyheter

Den här uppdateringen förbättrar den allmänna stabiliteten och tillförlitligheten hos Remote Desktop-klienten och omfattar följande ändring:

  • Löser ett potentiellt grafikproblem vid skärmdelning via iChat.
Publiceringsdatum: