iOS 7: Förstå Platstjänster

Läs om de olika platstjänster som en enhet med iOS 7 eller senare (iPhone, iPad och iPod touch) kan använda för att bestämma din position.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Platstjänster gör att platsbaserade appar och webbplatser (som Kartor, Kamera, Safari och andra appar från Apple och tredje part) kan använda information från mobildatanät, wifi1, gps2 och iBeacon3 för att bestämma din ungefärliga position.

En app kan till exempel använda dina platsdata och din sökfråga om en plats för att hjälpa dig att hitta kaféer eller biografer i närheten. Dessutom kan din enhet ställa in rätt tidszon automatiskt utifrån din aktuella plats. Du måste aktivera Platstjänster på enheten och ge varje app eller webbplats tillåtelse att använda dina platsdata. Om du stänger av Platstjänster och använder Hitta min iPhone Förlorat läge i iOS 7, kommer Platstjänster aktiveras på enheten igen under tiden den är i Förlorat läge. När Förlorat läge inaktiveras kommer Platstjänster återgå till den tidigare inställningen.

Obs! I säkerhetssyfte kan iPhones platsinformation användas vid nödsamtal och hjälpa utryckningspersonal oberoende av om du aktiverat Platstjänster eller inte.

Om platsernas precision och noggrannhet

 

Beroende på enheten och tillgängliga tjänster använder Platstjänster en kombination av mobilnät, wifi-nät, Bluetooth och gps för att bestämma din position. Om du inte befinner dig inom fri sikt för gps-satelliterna kan din position fastställas med hjälp av distribuerade wifi-nät5 och mobilmastplatser eller iBeacon-sändare.

Appar som kan visa din plats på skärmen, som Kartor, visar din aktuella ungefärliga plats med en blå markering. Om platsen inte kan bestämmas exakt visas även en blå cirkel runt markören. Storleken på cirkeln beror på hur exakt din placering kan bestämmas – ju mindre cirkel, desto bättre noggrannhet.

En relativt liten platscirkel

Obs! När Platstjänster är aktiverat visas en lila eller grå pilsymbol i statusfältet.

Kartor, färdbeskrivningar, och platsbaserade funktioner är beroende av vilka informationstjänster som finns tillgängliga. Dessa informationstjänster kan förändras och de är kanske inte tillgängliga i alla geografiska områden. Det kan resultera i att kartor, vägbeskrivningar eller platsbaserad information blir otillgänglig, felaktig eller ofullständig. Jämför informationen på enheten med din omgivning och eventuella skyltar eller andra kännetecken för att komma till rätta med eventuella oklarheter.

 

Läs mer

Slå på eller stänga av Platstjänster

 

Du kan slå på och stänga av Platstjänster i Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster. Du kan slå på Platstjänster under inställningsprocessen eller senare via inställningarna för Platstjänster. Du kan stänga av funktionen om du inte vill använda den eller om du vill spara på batteriet. Du kan bestämma vilka appar och systemtjänster som ska ha åtkomst till platstjänstdata. När Platstjänster är avstängt kan appar inte använda din plats i bakgrunden eller förgrunden. Det försämrar prestanda för diverse appar från Apple och andra tillverkare.

Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster

Platstjänster på

Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster > Systemtjänster

Skärmen Systemtjänster i Platstjänster

Genom att slå på Platstjänster kommer platsbaserade systemtjänster som de följande också att aktiveras:

 • Populära i närheten: Din iPhone kommer periodvis skicka platser för när och var du har köpt eller använt appar till Apple, anonymt och krypterat, i syfte att förbättra en crowdsource-databas som kan användas till att erbjuda geografiskt relevanta appar.
 • Vanliga platser: Din iPhone kommer hålla reda på vilka platser du varit på senast, och hur ofta och när du besöker dem, i syfte att lära sig vilka platser som är viktiga för dig. Informationen om dina vanliga platser lagras endast på din enhet och skickas inte till Apple utan din tillåtelse. Funktionen används för att erbjuda anpassade tjänster, till exempel aktuell trafikinformation.
 • Platsbaserade iAds-annonser: Din iPhone skickar information om din plats till Apple i syfte att kunna erbjuda dig geografiskt relevanta iAds-annonser.
   

 

Nollställ platsvarningar

 

Platsvarningar är de förfrågningar som kommer från appar (som Kamera, Kompass och Kartor och även platsbaserade appar från andra tillverkare) om att använda Platstjänster. En app visar en platsvarning första gången den behöver komma åt data från Platstjänster. Tryck på OK om du vill tillåta appen i fråga att använda Platstjänster. Om du trycker på Tillåt inte hindras appen från att komma åt data från Platstjänster från och med då.

Kartor vill använda din aktuella position. Tillåt inte eller OK.

Du kan inaktivera Platstjänster när du vill.

 • Tryck på Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster, och stäng antingen av alla platstjänster med reglaget Platstjänster, eller använd de enskilda reglagen för varje platsbaserad app eller tjänst på din enhet.
 • Om du vill stänga av Platstjänster för alla webbplatser, stänger du av Platstjänster för appen Safari.
 • Du kan också behöva inaktivera platsbaserade systemtjänster på din enhet genom att trycka på Systemtjänster och stänga av varje platsbaserad systemtjänst på din enhet.

Om du stänger av Platstjänster kommer du att uppmanas att slå på funktionen igen nästa gång en app försöker använda den.

 

Förbättra gps-noggrannhet 2,4

 

Noggrannheten för gps varierar med antalet synliga gps-satelliter. Eftersom det kan ta flera minuter att upptäcka alla synliga satelliter, ökar noggrannheten gradvis under tiden. Följande tips kan förbättra noggrannheten för gps:

 • Se till att datum, tid och tidszon är rätt inställda på enheten i Inställningar > Allmänt > Datum och tid. Använd om möjligt alternativet Ställ in automatiskt.
  Viktigt! Felaktiga inställningar på datorn kan synkroniseras till enheten. Kontrollera datum, tid och tidszon på alla datorer som synkroniseras med din enhet.
 • Starta om enheten.
 • Se till att du är ansluten till ett mobilnät eller ett wifi-nätverk. Det gör att A-GPS (Assisted GPS) på enheten kan hitta synliga gps-satelliter snabbare och dessutom ge initial platsinformation via wifi- eller mobilnätverk.
  Obs! Platstjänster har inte stöd för privata mobilnätsbasstationer (så kallade mikroceller eller femtoceller).
 • Se till att du har klar sikt över horisonten i flera riktningar än en. Tänk på att murar, fordonstak, höga byggnader, berg och andra hinder kan blockera synligheten för gps-satelliter. Om det här inträffar använder enheten wifi- eller mobilnät för att bestämma din position tills gps-satelliterna är synliga igen.

 

Crowdsource-baserade platstjänster för wifi- och mobilnät

 

Om Platstjänster är aktivt skickas geotaggade platsdata för närliggande wifi-åtkomstpunkter och mobilnätsmaster i ett anonymt och krypterat format till Apple. Det gör att Apple kan utöka sin databas med crowdsource-baserad information om wifi-åtkomstpunkter och mobilnätsmaster. Om du är ute och reser (till exempel i en bil) och Platstjänster är aktivt på din gps-aktiverade iOS-enhet, skickas gps-platser och hastighetsinformation i oidentifierbar och krypterad form från din enhet till Apple. Den informationen används sedan för att utöka Apples crowdsource-insamlade databas med trafikinformation. Crowdsource-baserade platsdata som Apple samlar in kan inte användas för att identifiera dig.

 

Integritet

 

Om du tillåter appar eller webbplatser från tredje part att använda din aktuella plats, omfattas du av deras villkor, integritetspolicyer och praxis. Du bör granska villkor, integritetspolicyer och procedurer för appar och webbplatser så att du känner till hur de använder din platsinformation och andra uppgifter. Information som Apple samlar in hanteras i enlighet med Apples integritetspolicy.

 

Anteckningar

 1. På iOS-enheter som inte har en mobilnätsanslutning använder du enbart wifi för Platstjänster (om det finns ett tillgängligt wifi-nätverk). För vissa appar från andra tillverkare behövs en wifi-anslutning för regionövervakning. Om en enhet är låst med lösenkod är det möjligt att den här funktionen är begränsad eller inte fungerar som den ska.
 2. Gps är tillgängligt på iPhone och iPad Wi-Fi + 3G.
 3. iBeacon-sändare tillhandahåller ett sätt att skapa och spåra områden som avger viss identifierbar information via den trådlösa tekniken Bluetooth low energy.
 4. iPad (Wi-Fi + Cellular-modeller): Kontrollera att Mobildata är aktivt i Inställningar > Mobilnät > Mobildata, även om du inte har ett mobildataabonnemang. Detta möjliggör noggrannare kalibrering av enheten med nätverkstid och platsinformation. Vid vissa tillfällen kan det bli nödvändigt att inaktivera SIM PIN.
 5. På iOS-enheter som säljs i Kina, fastlandet, kan det hända att termen Wireless LAN (WLAN) används istället för wifi. Det är inte alla iPhone-modeller för Kina, fastlandet, som har stöd för WLAN.

 

Publiceringsdatum: