Om X11 för Mac

X11 ingår inte längre med Mac, men X11 server- och klientbibliotek är tillgängliga via XQuartz-projektet.

Apple skapade XQuartz-projektet som ett forum för att utveckla och ge stöd för X11 på Mac. XQuartz-projektet baserades ursprungligen på den version av X11 som ingick i Mac OS X 10.5. Det har sedan kommit ut flera versioner av XQuartz med åtgärder, stöd för nya funktioner och förbättringar av X11-upplevelsen. Apple bidrar till XQuartz-projektet och har även arbetat för att se till att X11 fungerar som det ska med macOS och de senaste versionerna av XQuartz. 

X11 server- och klientbibliotek för macOS är tillgängliga via XQuartz-projektet: www.xquartz.org. Hämta den senaste tillgängliga versionen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: