Om Apple Remote Desktop-klienten 3.5.2

Apple Remote Desktop-klienten 3.5.2 ingår i OS X Lion 10.7.3-uppdateringen, och som en fristående uppdatering för Apple Remote Desktop i Mac OS X 10.6 Snow Leopard. Den rekommenderas för alla Remote Desktop-klienter.

Apple Remote Desktop 3.5.2 är tillgängligt som en automatisk programuppdatering och som en manuell hämtning från Hämtningsbara filer.

Nyheter

  • Förbättrar Skärmdelning-autentiseringen vid användning av Kerberos, eller vid autentisering som användare utan lösenord.
  • Åtgärdar problem med att kontrollera en fjärrdator med två skärmar när huvudskärmen är till höger.
Publiceringsdatum: