Om macOS-installeraren säger att vissa macOS-funktioner inte stöds för skivan

Installeraren kan säga att vissa funktioner inte stöds på skivan, att vissa funktioner inte kommer att vara tillgängliga eller att återställningssystemet inte kan skapas.

Om det inte går att skapa ett återställningssystem på din skiva med macOS-installeraren kan du gå vidare med installation, installationen, men du får en varning om att vissa macOS-funktioner inte kommer att vara tillgängliga eller att återställningssystemet inte kan skapas. Detta kan hända under följande omständigheter:

Du behöver inget återställningssystem för att installera och använda macOS, men utan det kan du inte använda FileVault, konfigurera ett lösenord för fast mjukvara eller använda Skivverktyg för att reparera skivan.

Publiceringsdatum: