Om macOS-installeraren säger att vissa macOS-funktioner inte stöds för skivan

Installeraren kan säga att vissa funktioner inte stöds på skivan och att vissa funktioner inte kommer att vara tillgängliga.

Om macOS-installeraren inte kan skapa ett återställningssystem på din skiva kan du gå vidare med installation, men den varnar dig om att vissa macOS-funktioner inte kommer att vara tillgängliga. Detta kan hända under följande omständigheter:

  • Du installerar på en RAID-volym. macOS skapar inte ett återställningssystem på RAID-volymer.
  • Du installerar på en skiva som innehåller en Boot Camp-partition som modifierades manuellt utanför Boot Camp-assistenten eller som lades till efter att Boot Camp-assistenten användes. För att lösa det säkerhetskopierar och raderar du startskivan inklusive Boot Camp-partitionen och sedan ominstaller du macOS och använder Boot Camp-assistenten för att skapa en ny Boot Camp-partition.

Du behöver inget återställningssystem för att installera och använda macOS, men utan det kan du inte använda FileVault, konfigurera ett lösenord för fast mjukvara eller använda Skivverktyg för att reparera skivan. 

Publiceringsdatum: