iPod shuffle (4:e generationen): Aktivera och använda VoiceOver

Läs om hur du aktiverar och använder VoiceOver på iPod shuffle (4:e generationen).

Om du aktiverar VoiceOver i iTunes för iPod shuffle (4:e generationen) kan du få namnen på låtar, artister och spellistor upplästa när du lyssnar på innehåll på din iPod shuffle. VoiceOver kan också läsa upp batteriets status och andra meddelanden. Du kan aktivera VoiceOver antingen när du ställer in din iPod för första gången med iTunes, eller också kan du göra det senare via knappen Sammanfattning i iPod-inställningarna i iTunes. När du aktiverar alternativet VoiceOver i iPod Inställningsassistent eller på knappen Sammanfattning, kommer du att vägledas genom installationen av VoiceOver Kit.

Aktivera VoiceOver när du ställer in iPod shuffle

 1. Anslut iPod shuffle till datorn.
 2. Följ anvisningarna på skärmen i iTunes. Alternativet Aktivera VoiceOver är markerat som förval.
 3. Klicka på Fortsätt.
 4. Välj språket som du vill använda från menyn Språk under Röst-feedback via knappen Sammanfattning. Här anger du vilket språk som används för talade systemmeddelanden och spellistnamn liksom för många låttitlar och artistnamn.
 5. Klicka på Använd. När inställningen är slutförd aktiveras VoiceOver på iPod shuffle-enheten.

Obs! Så här väljer du ett annat språk för vissa låtar:

 1. Välj låtarna i iTunes.
 2. Välj Arkiv > Visa info.
 3. Välj ett VoiceOver-språk från popupmenyn på fliken Alternativ.
 4. Klicka på OK.

Så här aktiverar du VoiceOver vid ett senare tillfälle

 1. Anslut iPod shuffle till datorn.
 2. Markera iPod shuffle i listan över enheter i iTunes och klicka sedan på knappen Sammanfattning.
 3. Markera Aktivera VoiceOver under Röst-feedback.
 4. Klicka på Använd.
 5. Välj önskat språk från popupmenyn under Röst-feedback.
 6. Klicka på Använd. När synkroniseringen är klar aktiveras VoiceOver.

Så här avaktiverar du VoiceOver

 1. Markera iPod shuffle i listan över enheter i iTunes och klicka sedan på knappen Sammanfattning.
 2. Under Röst-feedback avmarkerar du Aktivera VoiceOver.
 3. Klicka på Använd.

När synkroniseringen är klar avaktiveras VoiceOver. En del systemmeddelanden läses fortfarande upp på engelska på iPod shuffle, till exempel batteristatus, felmeddelanden och en generiskt numrerad spellistmeny. Du kan inte höra låttitlar eller artistnamn.

Så här hör du information om den aktuella låten

Tryck på knappen VoiceOver på iPod-enheten under uppspelningen. Det aktuella spårets titel och artistens namn läses upp. Du kan också använda VoiceOver om du vill navigera till en annan titel när du lyssnar på uppläsning av spår.

Så här använder du uppläsning av spår för att navigera

 • Om iPod shuffle spelar upp, trycker du på:
  • VoiceOver-knappen för att höra uppläsning om det aktuella spåret
  • Nästa/Spola framåt för att hoppa till nästa spår och lyssna på uppläsningen av nästa spår
  • Föregående/Spola bakåt för att gå tillbaka till föregående spår och lyssna på uppläsningen av föregående spår
 • Om iPod shuffle är pausad trycker du på:
  • VoiceOver-knappen för att höra uppläsning om det aktuella spåret
  • Nästa/Spola framåt för att lyssna på nästa uppläsning
  • Föregående/Spola bakåt för att lyssna på tidigare uppläsning
  • VoiceOver-knappen eller Uppspelning/Paus för att spela spåret

Ändra spellistor

När VoiceOver är aktivt kan du höra titeln och välja valfri spellista som du har synkroniserat till iPod shuffle. Om du har synkroniserat ljudböcker eller ljudpodcaster i iPod shuffle läses även deras titlar upp i spellistmenyn. Om VoiceOver är avaktiverat i iTunes identifieras spellistor med hjälp av nummer, inte namn (till exempel ”spellista 1, spellista 2” och så vidare).

Objekten i spellistmenyn läses upp i följande ordning:

 • Den aktuella spellistan (om tillämpligt)
 • Alla låtar (standardspellista med alla låtar som finns på iPod shuffle)
 • Alla spellistor, inklusive Genius-spellistor, i bokstavsordning
 • Alla Genius-blandningar, i bokstavsordning
 • Alla podcaster, i bokstavsordning
 • Alla iTunes U-samlingar, i bokstavsordning
 • Alla ljudböcker, i bokstavsordning

Så här väljer du ett objekt från spellistmenyn

 1. Tryck på och håll in VoiceOver-knappen. Namnen på spellistorna läses upp.
 2. När du hör namnet på den spellista du vill spela upp trycker du på VoiceOver-knappen eller Uppspelning/paus. Det första objektet i spellistan spelas upp. När du lyssnar på spellistmenyn kan du trycka på Nästa/Spola framåt eller Föregående/Spola tillbaka om du vill gå framåt eller bakåt i spellistmenyn.

Du startar om en spellista genom att följa dessa steg för att välja önskad spellista.

Så här avslutar du spellistmenyn

Tryck på och håll in VoiceOver-knappen.

Publiceringsdatum: