Undvik att ge det trådlösa nätverket ett vanligt namn (SSID)

Läs om varför du inte bör använda ett vanligt namn när du namnger ditt trådlösa nätverk.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Om du ger det trådlösa nätverket ett vanligt namn måste användare av iOS-enheter logga in på varje åtkomstpunkt i nätverket första gången de använder respektive åtkomstpunkt (i framtiden återansluter iOS-enheten automatiskt till den åtkomstpunkten). Denna manuella inloggningsprocess är nödvändig eftersom iOS-enheter lagrar åtkomstpunktens maskinvaruadress (Basic Service Set Identifier eller BSSID) när nätverksnamnet (Service Set Identifier eller SSID) anses vara vanligt eller tvetydigt.

Om du ger det trådlösa nätverket ett vanligt namn (SSID) riskerar dina nätverksanvändare som använder iOS-enheter och som inte befinner sig i nätverket att ansluta till ett annat nätverk med samma namn. Vid anslutning till ett oväntat nätverk riskerar de att bli utsatta för eventuellt dataintrång.

På grund av det här säkerhetsproblemet har Apple en lista med vanliga eller tvetydiga SSID:er, bland annat SSID för många kommersiellt tillgängliga åtkomstpunkter samt SSID:erna ”wireless” och ”default”. Om nätverksnamnet finns i listan lagrar alla iOS-enheter som ansluter till nätverket åtkomstpunktens BSSID och associerar det med nätverkets SSID. Därefter kommer den att ansluta automatiskt till nätverket endast om åtkomstpunktens BSSID matchar informationen som enheten har lagrat. Detta gör att användaren undviker att ansluta till något annat nätverk med samma namn.

Om du ger nätverket ett unikt namn undviker du detta säkerhetsproblem och iOS-enheter kommer att ansluta automatiskt till nätverket såsom förväntat.

Publiceringsdatum: