Kontrollera mobildataanvändning på iPhone och iPad

Ta reda på hur mycket mobildata du använder och hur du slår på eller av mobildata för alla appar eller enskilda appar.

    

Slå på eller av mobildata

Du kan slå på eller av mobildata för att begränsa appar och tjänster från att använda mobilnätet för att ansluta till internet. När mobildata är på använder appar och tjänster din mobildataanslutning när wifi inte är tillgängligt. Det kan leda till att du blir debiterad för användning av vissa funktioner och tjänster. Kontakta din operatör för mer information om möjliga debiteringar.

Om du vill stänga av eller slå på mobildata går du till Inställningar och trycker på Mobilnät eller Mobildata. Om du använder en iPad kan du se Inställningar > Mobildata.

Beroende på operatör och enhet kan det finnas ytterligare alternativ under Alternativ för mobildata:

  • Aktivera LTE, 4G eller 3G. Du kan välja vilken typ av nätverksanslutning du vill använda för röst- och datakommunikation. Läs mer om de här alternativen.
  • Slå på eller av röst-roaming: Med CDMA-nätverk kan du stänga av röst-roaming för att undvika att debiteras för användning av andra operatörers nätverk.
  • Slå på eller av data-roaming: När du reser internationellt kan du stänga av data-roaming för att undvika roaming-debiteringar. Om du har ett internationellt abonnemang kan du behålla data-roaming på. Läs mer om att resa internationellt med en iPhone eller iPad.

Beroende på vilken operatör du har kan data-roaming användas om du reser inom landet. Kontakta din operatör för mer information om principer för data-roaming eller andra mobildatainställningar.

    

Se hur stor mängd data du använder

Gå till Inställningar och tryck sedan på Mobilnät eller Mobildata för att se hur mycket mobildata du har använt. Om du använder en iPad kan du se Inställningar > Mobildata istället.

Om du vill se hur mycket mobildata en app drar bläddrar du ned tills du hittar appen. Om du inte vill att en app ska använda mobildata kan du stänga av mobildata för den appen. När mobildata är av använder appar wifi.

Gå till Inställningar och tryck sedan på Mobilnät eller Mobildata för att se mobildataanvändning för enskilda systemtjänster. Bläddra sedan längst ned på skärmen och tryck på Systemtjänster. Mobildata kan stängas av eller slås på för enskilda Systemtjänster.

Beroende på operatör kan du se den övergripande användningen av mobildata på den här skärmen. Om du inte har det alternativet eller om du har frågor om dataanvändningen kan du kontakta operatören.

Få hjälp

  • Om du fortfarande inte kan ansluta till ett mobilnätverk kan du läsa om vad du kan göra.
  • Om du använder ett Exchange ActiveSync-konto kan det fortsätta använda mobildata även om du stänger av det för Mail och Kalender. Gå till Inställningar > Mobilnät > Systemtjänster för att se mobildataanvändning för ditt Exchange ActiveSync-konto.
  • Du kan använda Wifi-assistans för att automatiskt byta till mobildata när du har en dålig trådlös anslutning.
Publiceringsdatum: