Använda mobildata på din iPhone eller iPad

Ta reda på hur mycket mobildata du använder och hur du slår på eller av mobildata för alla appar eller enskilda appar.

Slå på eller av mobildata

Om du vill stänga av eller slå på mobildata går du till Inställningar och trycker på Mobilnät eller Mobildata. Om du använder en iPad kan du se Inställningar > Mobildata.

En iPhone-skärm som visar inställningar för mobildata 

Beroende på operatör och enhet kan det finnas ytterligare alternativ under Alternativ för mobildata:

  • Aktivera LTE, 4G eller 3G: Du kan välja vilken typ av nätverksanslutning som ska användas för röst och data. Läs mer om dessa alternativ. Läs mer om dataalternativ med 5G på din iPhone eller iPad.
  • Slå på eller av röst-roaming: Med CDMA-nätverk kan du stänga av röst-roaming för att undvika att debiteras för användning av andra operatörers nätverk.
  • Slå på eller av data-roaming: När du reser internationellt kan du slå av data-roaming för att undvika roaming-debiteringar. Om du har ett internationellt abonnemang kan du behålla data-roaming på. Läs mer om att resa internationellt med din iPhone eller iPad.

Beroende på vilken operatör du har kan data-roaming användas om du reser inom landet. Kontakta din operatör för mer information om principer för data-roaming eller andra mobildatainställningar. Du kan slå på eller av mobildata för att begränsa appar och tjänster från att använda mobilnätet för att ansluta till internet. När mobildata är på använder appar och tjänster din mobildataanslutning när wifi inte är tillgängligt. Det kan leda till att du blir debiterad för användning av vissa funktioner och tjänster. Kontakta din operatör för mer information om möjliga debiteringar.

Se hur stor mängd data du använder

Gå till Inställningar > Mobilnät eller Inställningar > Mobildata för att se hur mycket mobildata du har använt. Om du använder en iPad kan du se Inställningar > Mobildata istället.

En iPhone-skärm som visar mobildataanvändning 

  • Rulla ned för att visa vilka appar som använder mobildata. Om du inte vill att en app ska använda mobildata kan du slå av mobildata för den appen. När mobildata är av använder appar endast wifi för data.
  • Gå till Inställningar > Mobilnät eller Inställningar > Mobildata för att se mobildataanvändning för enskilda systemtjänster. Tryck sedan på Systemtjänster i listan under Mobildata. Mobildata kan slås av eller slås på för enskilda Systemtjänster.
  • Du kan visa statistik för en apps mobildataanvändning för en aktuell period, eller visa appdatastatistik för appar som använder data vid roaming. Gå till Inställningar > Mobilnät eller Inställningar > Mobildata och tryck på Nollställ statistik om du vill nollställa statistiken.
  • När du använder en iPhone med dubbla SIM-kort kan du se hur mycket mobildata du har använt med ditt valda mobildatanummer.

För att få den mest exakta mobilanvändningen från en aktuell period kontaktar du din operatör.

Få hjälp

  • Läs om vad du ska göra om du fortfarande inte kan ansluta till ett mobilnät.
  • Om du använder ett Exchange ActiveSync-konto kan det fortsätta använda mobildata även om du inaktiverar det för Mail och Kalender. Gå till Inställningar > Mobilnät > Systemtjänster för att se mobildataanvändning för ditt Exchange ActiveSync-konto.
  • Om wifi-assistans är aktiverad byter den automatiskt till mobildata om wifi-anslutningen är dålig. Wifi-assistans är aktiverad som standard. Detta kan leda till traditionell mobildataanvändning, vilket kan medföra ytterligare kostnader beroende på ditt dataabonnemang. Du kan slå av wifi-assistans i Inställningar. Mer information finns i Om wifi-assistans.
Publiceringsdatum: