Se till att modemets och routerns fasta programvara är uppdaterad

Nätverksmodem och routrar använder inbyggd programvara (så kallad fast programvara) tillsammans med maskinvara för att tillhandahålla nätverkstjänster, till exempel internet- eller e-poståtkomst. Lär dig hålla modemets och routerns fasta programvara uppdaterad.

Den fasta programvaran som finns installerat i modemet eller routern ska vara uppdaterad för att enheten ska fungera korrekt. Om utrustningen inte hålls uppdaterad kan det uppstå problem när du försöker använda den, till exempel för att ansluta till internet.

Vissa modem och routrar har särskilda procedurer som du måste följa för att uppdatera den fasta programvaran. Om du är osäker på hur du uppdaterar den fasta programvaran kontaktar du tillverkaren av utrustningen. När du kontaktar dem ska du ha modell- och versionsnumret i beredskap (om utrustningen har sådana). Oftast finns uppgifterna på en etikett på enhetens undersida.

Läs mer

Normalt sett levereras modem och routrar med fast programvara av den version som var tillgänglig när enheten tillverkades. Däremot kan den fasta programvaran ha kommit i en senare version under den tid som gått mellan tillverkningsdatumet och inköpsdatumet, så du kan bli tvungen att uppdatera den så fort du börjar använda enheten.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: