Så här använder du Apple Hardware Test på din Mac-dator

Apple Hardware Test (AHT) innehåller en uppsättning diagnostikfunktioner för test av Mac-datorns hårdvara.

När du har isolerat ett problem på din Mac-dator till ett troligt hårdvarufel, kan du använda Apple Hardware Test som en hjälp att avgöra vilken hårdvarukomponent det är som orsakar problemet.

Om din Mac-dator lanserats efter juni 2013 följer du stegen för att använda Apple Diagnostics istället. 

Så här använder du Apple Hardware Test

  1. Koppla bort alla externa enheter förutom tangentbord, mus, skärm, Ethernet-anslutning (om tillämpligt) och anslutning till strömkälla. Apple Hardware Test kan visa ett felmeddelande om du inte kopplar från alla andra enheter. 
  2. Kontrollera att din Mac-dator står på en arbetsyta som är hård, platt, stabil och välventilerad.
  3. Stäng av datorn.
  4. Starta Mac-datorn och tryck sedan genast ned tangenten D på tangentbordet. Fortsätt att hålla ned tangenten D tills du ser symbolen för Apple Hardware Test:
  5. Välj språk och klicka på högerpilen. Om du inte använder mus kan du välja språk med hjälp av piltangenterna. Tryck sedan på returtangenten.
  6. Starta testet genom att trycka på knappen Test, trycka på T eller trycka på Retur. Alternativt väljer du ”Perform extended testing” (utför utökad testning) innan testningen börjar. Då genomförs en mer grundlig testning som tar längre tid att slutföra.
  7. När testningen är slutförd granskar du testresultatet i den nedre högra delen av fönstret.
  8. Du avslutar Apple Hardware Test genom att klicka på omstarts- eller avstängningsalternativet (Restart eller Shut Down) längst ned i fönstret.

Läs mer

  • Vissa Mac-datorer som levererades med OS X Lion 10.7 eller senare kan starta från AHT över internet om din startskiva inte har AHT, eller om du håller ned Alternativ-D vid start. Det här kräver en internetanslutning över Ethernet eller wifi.
  • Om du använder OS X Lion 10.7 eller tidigare och inte får AHT att starta, tittar du efter om du har en installationsskiva för OS X som heter ”Applications Install Disc 2”. Sätt in skivan i den interna optiska enheten eller i en extern Apple SuperDrive innan du följer stegen ovan. Om du använder en MacBook Air (sent 2010) kan du istället ansluta USB-minnet MacBook Air Software Reinstall i USB-porten.
Publiceringsdatum: