iPod: Så här använder du skärmlåset

Läs mer om hur du använder skärmlåset på din iPod.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

iPod nano, iPod nano (andra generationen), iPod nano (fjärde generationen), iPod nano (femte generationen) och femte generationens iPod (även kallad iPod med video) har en skärmlåsfunktion som gör att du kan låsa din iPod med en fyrsiffrig kod. Därmed förhindrar du att obehöriga använder enheten då den inte är ansluten till en dator. När iPod-skärmen är låst går det enkelt att låsa upp den genom att ange koden. Skärmlåsfunktionen skiljer sig från låsknappen, som inte håller snokare borta utan bara förhindrar att iPod-enheten slås på oavsiktligt.

Om skärmlåssäkerhet

Skärmlåset förhindrar att obehöriga får tillgång till användargränssnittet. Funktionen krypterar inte informationen på din iPod. Om du aktiverar skärmlåset och sedan ansluter din iPod till en dator kan du hantera iPod-enhetens musikfiler i iTunes och använda hårddiskläget för att komma åt samtliga av iPod-enhetens data (kontakter, anteckningar och andra filer som är lagrade på din iPod).

Skärmlåsmenyn finns i menyn Extra (Extra > Skärmlås):

Konfigurera en låskombination

Innan du kan använda skärmlåset måste du ställa in en fyrsiffrig låskombination:

 1. I menyn Skärmlås väljer du Ange kombination (eller Lås, beroende på iPod-modell).
 2. På skärmen Ställ in kod använder du klickhjulet för att ange den första siffran i låskoden. Du kan också bläddra fram siffrorna genom att trycka på knapparna föregående/snabbspola bakåt eller nästa/snabbspola framåt.
 3. När önskad siffra visas bekräftar du genom att trycka på mittknappen. Därefter markeras den andra positionen i koden.
 4. Använd samma metod för att ställa in de återstående tre siffrorna i koden.
 5. När du har angett den sista siffran visas menyn Skärmlås.

Obs! Den valda koden används tills du ändrar den. Om du vill ändra koden måste du först ange den gamla kombinationen.

Låsa iPod-enheten

När du har sparat kombinationen i iPod-enhetens minne låser du din iPod så här:

 1. Välj Extra > Skärmlås > Aktivera skärmlås. (Om du inte har ställt in en kombination visas skärmen Ställ in kod, där du ställer in kombinationen.)
 2. Det visas ett meddelande om att du ska memorera koden. Välj Lås för att låsa din iPod.
 3. När iPod-enheten är låst visas skärmen Ange kod. I det övre högra hörnet visas även en nyckelsymbol som indikerar att din iPod är låst.

Låsa upp iPod-enheten

Det finns två sätt att låsa upp iPod-enheten:

 • Ange kombinationen genom att använda de reglage som du ställde in koden med. Om du anger fel kombination blinkar siffrorna rött på skärmen. När du anger rätt kombination låses iPod-enheten upp och den senast öppnade skärmbilden visas.
 • Anslut iPod-enheten till enhetens primärdator, d.v.s. den första dator som iPod-enheten synkroniserades med, och öppna iTunes. iPod-enheten låses upp när du kopplar från den från datorn.

Om du inte kan låsa upp din iPod med någon av dessa metoder kan du återställa den till fabriksinställningarna. Om du gör det raderas alla data på iPod-enheten. Därefter kan du lägga till musik och data på enheten.

Om du vill ange en annan primärdator för din iPod gör du så här:

 1. Återställ din iPod. Varning! Det går inte att ångra återställningen. Alla låtar och filer kommer att tas bort. Säkerhetskopiera alltid all viktig information.
 2. Anslut din iPod till den dator som ska vara primärdator.
 3. Öppna iTunes och synkronisera.

iPod-enhetens beteende i låst läge

Om musik spelades på din iPod när du låste den fortsätter musikuppspelningen. Det går inte att justera volymen eller byta spår när du har låst iPod-enheten, eftersom reglagen används för att låsa upp enheten. Du kan pausa och fortsätta en uppspelning genom att använda spela upp/paus-knappen.

När iPod-enheten är låst visas skärmen Ange kod tills något av följande inträffar:

 • Du anger rätt kombination
  När du har angett rätt kombination aktiveras det läge som senast var aktivt.
 • Du aktiverar iPod-enhetens viloläge
  Håll ner spela upp/paus-knappen om du vill aktivera viloläget. När du avaktiverar viloläget visas skärmen Ange kod.
 • iPod-enhetens viloläge aktiveras automatiskt
  Efter två minuters inaktivitet aktiveras iPod-enhetens viloläge automatiskt. När du avaktiverar viloläget visas skärmen Ange kod.
 • Du ansluter din iPod till en dator
  När du ansluter din iPod till en USB-port av höghastighetstyp visas meddelandet ”Koppla inte från”. iPod-enhetens beteende är exakt detsamma som för en olåst iPod som är ansluten till en dator. Du kan till exempel kopiera data till och från enheten om dess hårddiskläge är aktivt, och hantera musik- och fotofiler i iTunes.

Viktigt! Apples representanter kan inte låsa upp din iPod om du glömmer kombinationen. Om du inte kan låsa upp din iPod och inte har tillgång till primärdatorn är den enda utvägen att återställa enheten, vilket innebär att all musik och alla data raderas.

Lägga till skärmlåsfunktionen i huvudmenyn

Om du använder låsfunktionen ofta kanske du vill lägga till den i iPod-enhetens huvudmeny, så att du snabbt kommer åt funktionen. Välj Inställningar > Huvudmeny , och välj sedan Skärmlås och ändra dess status till . Funktionen Skärmlås visas i huvudmenyn.

Publiceringsdatum: