Om din Made for iPhone-märkta hörapparat inte kan ansluta

En Made for iPhone-märkt hörapparat kan ibland inte ansluta till iPhone, iPad eller iPod touch. Prova att lösa problemet med följande steg.

Kontrollera först att du använder den senaste versionen av iOS.

Gör så här om din Made for iPhone-märkta hörapparat fortfarande inte kan ansluta:

  1. Tryck på vilo-/väckningsknappen så att bildskärmen sätts i vila.
  2. Vänta cirka fem sekunder och tryck sedan på hemknappen så att bildskärmen aktiveras.
    Du behöver inte låsa upp enheten.
  3. Öppna Kontrollcenter och se efter om hörapparaten är ansluten. Namnet på hörapparaten visas bredvid AirDrop:
     Kontrollcenter
  4. Om hörapparaten ändå inte är ansluten, trycker du på Inställningar > Bluetooth och väntar några sekunder.
  5. Kontrollera på nytt i Kontrollcenter om hörapparaten är ansluten. 

Det här dokumentet kommer att uppdateras efterhand som ytterligare information blir tillgänglig.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: