Om du inte kan lösa in ett App Store- eller iTunes-presentkort, Apple Music-presentkort eller din innehållskod

Prova dessa tips och rekommenderade steg när du vill lösa in ett App Store- eller iTunes-presentkort, Apple Music-presentkort eller en innehållskod.

Du kan lösa in presentkort och innehållskoder till App Store, iTunes och Apple Music i iTunes Store, Apple Books och App Store. Om du inte kan lösa in ditt presentkort eller en innehållskod väljer du det alternativ som bäst beskriver problemet:

Kortet eller koden är ogiltiga

Följ dessa steg om du ser ett meddelande om att kortet eller koden är ogiltiga:

Titta på kortets framsida

Om du löser in ett kort kontrollerar du att du löser in ett App Store-, iTunes- eller Apple Music-presentkort, inte ett Apple Store-presentkort. Läs mer om skillnaderna mellan dessa kort.

App Store- och iTunes- eller ett Apple Music-presentkort: Prova först att lösa in presentkortet och fungerar inte det följer du stegen nedan.

Apple Store-presentkort: Läs om var du kan lösa in ett presentkort till Apple Store.

Innan du löser in kortet med kameran drar du bort eller skrapar försiktigt bort etiketten på baksidan av kortet så att du ser den dolda 16-siffriga inlösningskoden som inleds med X.

Kontrollera att inlösningskoden på kortets baksida har en svart fokusruta runt koden. Det är bara kort eller koder med en fokusruta runt inlösningskoden som kan lösas in med en kamera.

När kameran har läst av och matat in koden kontrollerar du att den är korrekt.

Om kameran inte kan läsa inlösningskoden eller om det inte finns någon fokusruta runt inlösningskoden anger du den manuellt.

Om du har fått ett presentkort på App Store och iTunes eller ett Apple Music-presentkort via e-post, klickar du på Lös in nu i e-postmeddelandet när du vill lösa in krediten.

Ange rätt tecken

Se till att du skriver rätt tecken. En del bokstäver och siffror är lika varandra, exempelvis:

 • B och 8
 • D och O
 • E och 3
 • G och 6
 • O och Q
 • O och 0
 • S och 5
 • U och V
 • Z och 2
   

Kontrollera utgångsdatum

Om du försöker lösa in en innehållskod kontrollerar du utgångsdatumet som finns tryckt på baksidan av kortet. App Store- och iTunes-presentkort och Apple Music-presentkort har inget utgångsdatum men det har innehållskoder.

Kontakta oss om du behöver mer hjälp.

Kortet eller koden är redan inlösta

Om du ser ett meddelande som anger att kortet eller koden redan har lösts in provar du med att logga ut från iTunes Store på alla enheter och loggar sedan in igen. Då uppdateras ditt kreditsaldo. Läs om hur du hittar ditt kreditsaldo.

Om du löser in krediten till ett Apple Music-medlemskap kan du visa ditt Apple Music-medlemskap och när du debiteras nästa gång.

Kontakta oss om du behöver mer hjälp.

Kortet eller koden är inaktiva

Om du får ett meddelande om att kortet är inaktivt kan det bero på att det inte aktiverats på rätt sätt. Det bästa alternativet är att gå tillbaka till återförsäljaren där du köpte det och försöka lösa det med dem.

Kontakta oss om du behöver mer hjälp.

Kortet eller koden är oläsliga

Kontakta oss om koden på baksidan av kortet är oläslig eller helt bortskrapad.

Kortet eller koden kommer från ett annat land eller region

App Store- och iTunes-presentkort och Apple Music-presentkort är specifika för ditt land eller din region. Om du försöker lösa in ett App Store- eller iTunes-presentkort som köpts i ett annat land eller en annan region kontrollerar du att du löser in det i samma land eller region i iTunes Store. Du kan endast lösa in kort i det land eller region där de köptes. Det går till exempel inte att lösa in ett App Store- eller iTunes-presentkort som köpts i Frankrike i iTunes Store i USA.

Se till att lösa in dina Apple Music-presentkort i iTunes Store för samma land eller region. Det går inte att ändra land eller region under tiden du har ett aktivt medlemskap.

Läs mer om App Store Top-Up-kort i Fastlandskina.

Om du behöver mer hjälp kontaktar du Apple.

Få hjälp från Apple-supporten

Om du fortfarande inte kan lösa in kortet eller koden, eller om koden på baksidan av kortet är helt bortskrapad kontaktar duApple-supporten. Apple-supporten kan hjälpa dig men du kanske fortfarande måste kontakta återförsäljaren där kortet köptes.

Du måste ha följande tillhanda:

 • En bild på kortets hela fram- och baksida.
 • Ett inköpsbevis som visar när kortet köptes.
 • Serienumret från kortet. 

Serienumret är inte detsamma som den 16-siffriga PIN-koden. Serienummer finns på baksidan av kortet, och de kan finnas på olika ställen beroende på vilken typ av kort du har. Här är några exempel:


Serienummer som börjar med ”GCA”


Serienummer som börjar med ”60”


Serienummer som börjar med ”60” (australiensiska presentkort)


Serienummer som börjar med ”PBH”


Serienummer som börjar med ”EPY”

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: