Om du inte kan lösa in ditt Apple-presentkort eller presentkort för App Store och iTunes

Om du inte kan lösa in ditt presentkort i App Store eller iTunes Store finns det några saker du kan prova.


Kortet är ogiltigt

Om du ser ett meddelande som säger att ditt kort är ogiltigt ska du göra följande:

 1. Kontrollera att ditt kort inte är ett Apple Store-presentkort. Apple Store-presentkort är gråa, vita, silver- eller guldfärgade. Du kan inte lösa in Apple Store-presentkort i App Store eller iTunes Store. Läs om vad du kan göra om du har ett presentkort på Apple Store eller inte känner till vilken typ av presentkort du har.
 2. Prova att ange din inlösenkod manuellt. När du löser in ett presentkort trycker eller klickar du på Du kan även skriva in koden manuellt. Se till att du anger inlösenkoden som börjar med ”X” och inte något annat nummer på kortet.
 3. Se till att du anger rätt tecken. En del bokstäver och siffror är lika varandra, exempelvis:
 • B och 8
 • D och O
 • E och 3
 • G och 6
 • O och Q
 • O och 0
 • S och 5
 • U och V
 • Z och 2
   


Kortet har redan lösts in

Om du ser ett meddelande som säger att ditt kort redan har lösts in kanske du redan har löst in det. Logga ut från App Store eller iTunes Store på alla dina enheter och logga in igen. Detta uppdaterar ditt Apple-ID-saldo. Se hur du kontrollerar ditt Apple-ID-saldo.

Om du behöver mer hjälp kontaktar du Apple-supporten.

 


Kortet är inte aktiverat

Om du ser ett meddelande som säger att ditt kort inte har aktiverats korrekt kanske det inte har aktiverats av återförsäljaren som sålde kortet. Det bästa alternativet är att gå tillbaka till återförsäljaren och försöka lösa det med dem.

Om du behöver mer hjälp kontaktar du Apple-supporten.

 


Koden är oläslig

Om du inte kan läsa koden på baksidan av ditt kort eftersom den är repad eller skadad, ska du kontakta Apple-supporten.

 


Koden måste lösas in i ett annat land eller en annan region

Om du ser ett meddelande som säger att koden måste lösas in i en annan butik har kortet antagligen köpts i ett annat land eller en annan region. Du kan inte lösa in Apple-presentkort eller App Store och iTunes-presentkort utanför inköpslandet eller inköpsregionen. Om du till exempel köpte ett App Store och iTunes-presentkort i Frankrike kan du inte lösa in det i App Store i USA.

Om du behöver mer hjälp kontaktar du Apple-supporten.

 


Kontakta Apple-supporten

Kontakta Apple-supporten.

Du kan behöva tillhandahålla:

 • En bild på kortets hela fram- och baksida.
 • Ett inköpsbevis som visar när kortet köptes.
 • Serienumret från kortet. 

Leta reda på serienumret

Serienumret är inte samma sak som koden som börjar med ”X” som du använder för att lösa in kortet. Serienumret finns på baksidan av kortet. Här är några exempel på var du kan se serienumret:

Presentkort med serienumret mitt under streckkoden.
Serienummer som börjar med ”GCA”

Presentkort med serienumret nere till höger.
Serienummer som börjar med ”60”

Presentkort med serienumret ovanför streckkoden.
Serienummer som börjar med ”60” (australiensiska presentkort)

Presentkort med serienumret nere till vänster.
Serienummer som börjar med ”PBH”

Presentkort med serienumret nere till vänster.
Serienummer som börjar med ”EPY”

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: