Installera minne i en iMac

Hämta minnesspecifikationer och läs om hur du installerar minne i iMac-datorer.

Välj iMac-modell

Om du inte är säker på vilken iMac du har kan du identifiera iMac-modellen och sedan välja den i listan nedan.

* Minnet kan inte tas bort av användaren på en iMac (21,5 tum, sent 2012), iMac (21,5 tum, sent 2013), iMac (21,5 tum, mitten av 2014), iMac (21,5 tum, 2017), iMac (Retina 4K, 21,5 tum, 2017) eller iMac (Retina 4K, 21,5 tum, 2019). Om minnet i en av dessa datorer behöver repareras, kontaktar du en Apple Store-butik eller auktoriserad Apple-servicepartner. Om du vill uppgradera minnet i en av dessa modeller kan en auktoriserad Apple-servicepartner hjälpa dig. Innan du bokar ett möte bekräftar du att den auktoriserade Apple-servicepartnern som du vill anlita utför minnesuppgraderingar.

Minnet i iMac (21,5 tum, sent 2015) och iMac (Retina 4K, 21,5 tum, sent 2015) kan inte uppgraderas.

iMac (Retina 5K, 27 tum, 2019)

Hämta minnesspecifikationer för iMac (Retina 5K, 27 tum, 2019) och läs sedan om hur du installerar minne i den här modellen.

Minnesspecifikationer

Den här iMac-modellen har SDRAM-kortplatser (Synchronous Dynamic Random-Access Memory) nära datorns undersida med följande minnesspecifikationer:

Antal minnesplatser 4
Basminne 8 GB (2 × 4 GB DIMM-moduler)
Maximalt minne 64 GB (4 × 16 GB DIMM-moduler)

Använd SO-DIMM-minne (Small Outline Dual Inline Memory Module) som uppfyller samtliga av följande kriterier:

 • PC4-21333
 • Obuffrat
 • Utan paritet
 • 260-stifts
 • 2666 MHz DDR4 SDRAM

iMac (Retina 5K, 27 tum, 2017)

Hämta minnesspecifikationer för iMac (Retina 5K, 27 tum, 2017) och läs sedan om hur du installerar minne i den här modellen.

Minnesspecifikationer

Den här iMac-modellen har SDRAM-kortplatser (Synchronous Dynamic Random-Access Memory) nära datorns undersida med följande minnesspecifikationer:

Antal minnesplatser 4
Basminne 8 GB (2 × 4 GB DIMM-moduler)
Maximalt minne 64 GB (4 × 16 GB DIMM-moduler)

Använd SO-DIMM-minne (Small Outline Dual Inline Memory Module) som uppfyller samtliga av följande kriterier:

 • PC4-2400 (19 200)
 • Obuffrat
 • Utan paritet
 • 260-stifts
 • 2400 MHz DDR4 SDRAM

iMac (Retina-skärm 5K, 27 tum, sent 2015)

Hämta minnesspecifikationer för iMac (Retina 5K, 27 tum, sent 2015) och läs sedan om hur du installerar minne i den här modellen.

Minnesspecifikationer

Den här iMac-modellen har SDRAM-kortplatser (Synchronous Dynamic Random-Access Memory) nära datorns undersida med följande minnesspecifikationer:

Antal minnesplatser 4
Basminne 8 GB
Maximalt minne 32 GB

Använd SO-DIMM-minne (Small Outline Dual Inline Memory Module) som uppfyller samtliga av följande kriterier:

 • PC3-14900
 • Obuffrat
 • Utan paritet
 • 204-stifts
 • 1 867 MHz DDR3 SDRAM

För dessa 27-tumsmodeller

Hämta minnesspecifikationer för följande iMac-modeller och läs sedan om hur du installerar minne i dem:

 • iMac (Retina 5K, 27 tum, mitten av 2015)
 • iMac (Retina 5K, 27 tum, sent 2014)
 • iMac (27 tum, sent 2013)
 • iMac (27 tum, sent 2012)

Minnesspecifikationer

Dessa iMac-modeller har SDRAM-kortplatser (Synchronous Dynamic Random-Access Memory) nära datorns undersida med följande minnesspecifikationer:

Antal minnesplatser 4
Basminne 8 GB
Maximalt minne 32 GB

Använd SO-DIMM-minne (Small Outline Dual Inline Memory Module) som uppfyller samtliga av följande kriterier:

 • PC3-12800
 • Obuffrat
 • Utan paritet
 • 204-stifts
 • 1 600 MHz DDR3 SDRAM

Installera minne

De interna komponenterna i iMac-datorn kan bli varma. Om du har använt iMac-datorn bör du vänta tio minuter efter att du stängt av den så att de interna komponenterna hinner svalna.

Efter att du har stängt av din iMac och låtit den svalna följer du dessa steg:

 1. Koppla från nätkabeln och alla övriga kablar från datorn.
 2. Placera en mjuk, ren handduk på skrivbordet eller en annan plan yta för att förhindra att bildskärmen repas.
 3. Håll bildskärmen i kanterna och lägg försiktigt ned den på handduken eller trasan med skärmen nedåt.
 4. Du öppnar luckan till minnesfacket genom att trycka på den lilla grå knappen som sitter strax ovanför strömporten:

   Öppna locket till minnesfacket

 5. När du trycker på knappen öppnas luckan till minnesfacket. Ta bort luckan och lägg den åt sidan:

   Ta bort luckan till facket

 6. Ett schema på luckans baksida visar var minneslådans spakar sitter och i vilken riktning DIMM-modulerna ska sättas i. Leta reda på de två spakarna på minneshållarens vänstra och högra sida. Skjut båda spakarna utåt för att lösgöra minneshållaren:

   Skjuta båda spakarna utåt för att lösgöra minneshållaren

 7. När minneshållaren har lossnat drar du spakarna mot dig så att du kommer åt DIMM-platserna.
 8. Ta ur en DIMM-modul genom att dra den rakt uppåt och utåt. Lägg märke till skåran på undersidan av DIMM-modulen. När du sätter i DIMM-moduler igen måste skåran riktas in korrekt för att modulerna ska föras in helt:

   Ta bort en DIMM-modul genom att dra den rakt uppåt och utåt

 9. Byt eller installera en DIMM-modul genom att placera den i kortplatsen och trycka tills du märker att modulen klickar på plats. DIMM-kortplatsen som visas nedan är till iMac (27 tum, sent 2013) och iMac (Retina 5K, 27 tum, sent 2014, mitten av 2015 och sent 2015). Du måste sätta i DIMM-modulen med skåran undertill riktad åt höger:
  Sätta i DIMM-modulen med skåran undertill riktad åt höger
  iMac (27 tum, sent 2012) och iMac (Retina 5K, 27 tum, 2017) har skåran till vänster på undersidan:
  iMac (27 tum, sent 2012) har skåran till vänster på undersidan
 10. När alla DIMM-moduler är installerade skjuter du tillbaka spakarna till minneshållaren i fästet tills du märker att de klickar på plats:
   Skjuta tillbaka spakarna till minneshållaren i fästet tills de klickar på plats
 11. Så här sätter du tillbaka minnesfackets lucka. Du behöver inte trycka på luckans öppningsknapp när du sätter tillbaka den.
 12. Ställ datorn rakt upp. Återanslut strömkabeln och alla övriga kablar till datorn och starta den sedan.

Din iMac kör en minnesinitieringsprocedur när du startar den första gången efter att minnet har uppgraderats eller efter en omflyttning av DIMM-modulerna. Processen kan ta 30 sekunder eller mer, och iMac-bildskärmen förblir svart tills den är slutförd. Låt minnesinitieringen slutföras.

För dessa 27- och 21,5-tumsmodeller

Hämta minnesspecifikationer för följande iMac-modeller och läs sedan om hur du installerar minne i dem:

 • iMac (27 tum, mitten av 2011)
 • iMac (21,5 tum, mitten av 2011)
 • iMac (27 tum, mitten av 2010)
 • iMac (21,5 tum, mitten av 2010)
 • iMac (27 tum, sent 2009)
 • iMac (21,5 tum, sent 2009)

Minnesspecifikationer

Antal minnesplatser 4
Basminne 4 GB (konfigureras på beställning)
Maximalt minne 16 GB
För iMac (sent 2009) kan du använda 2 GB eller 4 GB RAM SO-DIMM-moduler, 1066 MHz DDR3 SDRAM på varje plats. För iMac (mitten av 2010) och iMac (mitten av 2011) använder du 2 GB eller 4 GB RAM SO-DIMM-moduler, 1333 MHz DDR3 SDRAM på varje plats.

 Använd SO-DIMM-minne (Small Outline Dual Inline Memory Module) som uppfyller samtliga av följande kriterier:

iMac (mitten av 2011) iMac (mitten av 2010) iMac (sent 2009)
PC3-10600 PC3-10600 PC3-8500
Obuffrat Obuffrat Obuffrat
Utan paritet Utan paritet Utan paritet
204-stifts 204-stifts 204-stifts
1 333 MHz DDR3 SDRAM 1 333 MHz DDR3 SDRAM 1 066 MHz DDR3 SDRAM

i5 och i7 Quad Core iMac levereras med båda övre minneskortplatserna upptagna. Dessa datorer startar inte om enbart en DIMM-modul är installerad på någon av de nedre platserna, men de ska fungera normalt om enbart en DIMM-modul är installerad på någon av de övre platserna.

Core Duo iMac-datorer ska fungera normalt med enbart en DIMM-modul installerad på vilken plats som helst, både övre eller nedre. (”Övre” och ”nedre” platser anger placeringen av kortplatserna så som de visas på bilderna nedan. ”Övre” innebär de platser som är närmast bildskärmen, ”nedre” innebär de som är närmast stativet.)

Installera minne

De interna komponenterna i iMac-datorn kan bli varma. Om du har använt iMac-datorn bör du vänta tio minuter efter att du stängt av den så att de interna komponenterna hinner svalna.

Efter att du har stängt av din iMac och låtit den svalna följer du dessa steg:

 1. Koppla från nätkabeln och alla övriga kablar från datorn.
 2. Placera en mjuk, ren handduk på skrivbordet eller en annan plan yta för att förhindra att bildskärmen repas.
 3. Håll bildskärmen i kanterna och lägg försiktigt ned den på handduken eller trasan med skärmen nedåt.
 4. Skruva loss RAM-luckan på datorns undersida med en stjärnskruvmejsel:
   Ta bort luckan till RAM-minnet
 5. Ta bort luckan och lägg den åt sidan.
 6. Dra ut plastfliken i minneshållaren. Om du byter ut en minnesmodul viker du ut plastfliken och drar försiktigt i den, så att den installerade minnesmodulen matas ut:
   Dra ut fliken i minnesfacket
 7. Placera din nya SO-DIMM-modul eller ersättningsmodulen i den tomma kortplatsen och se till att modulen är vänd åt rätt håll, med styrskåran riktad så som visas nedan.
 8. När du satt i den trycker du upp DIMM-modulen på plats. Det ska höras ett litet klick när minnet hamnar på rätt plats:
   Trycka upp DIMM-modulen på plats
 9. Vik in plastflikarna över DIMM-modulerna och sätt tillbaka minnesluckan:
   Trycka in flikarna över minnets DIMM-moduler
 10. Ställ datorn rakt upp. Återanslut strömkabeln och alla övriga kablar till datorn och starta den sedan.

För dessa 24- och 20-tumsmodeller

Hämta minnesspecifikationer för följande iMac-modeller och läs sedan om hur du installerar minne i dem:

 • iMac (24 tum, tidigt 2009)
 • iMac (20 tum, tidigt 2009)
 • iMac (24 tum, tidigt 2008)
 • iMac (20 tum, tidigt 2008)
 • iMac (24 tum, mitten av 2007)
 • iMac (20 tum, mitten av 2007)

Minnesspecifikationer

iMac-datorerna har två SDRAM-kortplatser (Synchronous Dynamic Random-Access Memory) sida vid sida på undersidan.

Den maximala mängden RAM-minne du kan installera i varje dator är:

Dator Minnestyp Maximalt minne
iMac (mitten av 2007) DDR2 4 GB (2 x 2 GB)
iMac (tidigt 2008) DDR2 4 GB (2 x 2 GB)
iMac (tidigt 2009) DDR3 8 GB (2 x 4 GB)

Du kan använda RAM-moduler om 1 eller 2 GB i varje kortplats för iMac (mitten av 2007) och iMac (tidigt 2008). Använd moduler om 1, 2 eller 4 GB i kortplatserna i iMac (tidigt 2009).

Använd SO-DIMM-minne (Small Outline Dual Inline Memory Module) som uppfyller samtliga av följande kriterier:

iMac (mitten av 2007) iMac (tidigt 2008) iMac (tidigt 2009)
PC2-5300 PC2-6400 PC3-8500
Obuffrat Obuffrat Obuffrat
Utan paritet Utan paritet Utan paritet
200-stifts 200-stifts 204-stifts
667 MHz DDR2 SDRAM 800 MHz DDR2 SDRAM 1 066 MHz DDR3 SDRAM

DIMM-moduler med någon av följande funktioner stöds ej:

 • Register eller buffertar
 • PLL:er
 • Felkorrigerande kod (ECC)
 • Paritet
 • EDO RAM

Installera minne

De interna komponenterna i iMac-datorn kan bli varma. Om du har använt iMac-datorn bör du vänta tio minuter efter att du stängt av den så att de interna komponenterna hinner svalna.

Följ dessa steg när din iMac har svalnat:

 1. Koppla från nätkabeln och alla övriga kablar från datorn.
 2. Placera en mjuk, ren handduk på skrivbordet eller en annan plan yta för att förhindra att bildskärmen repas.
 3. Håll bildskärmen i kanterna och lägg försiktigt ned den på handduken eller trasan med skärmen nedåt.
 4. Skruva loss RAM-luckan på datorns undersida med en stjärnskruvmejsel:
   Ta bort luckan till RAM-minnet på datorns undersida
 5. Ta bort luckan och lägg den åt sidan.
 6. Dra ut plastfliken i minneshållaren. Om du ska byta en minnesmodul lossar du fliken och drar ut den så att eventuella installerade minnesmoduler matas ut:
   Dra ut fliken i minnesfacket
 7. Placera din nya RAM SO-DIMM-modul eller ersättningsmodulen i den tomma kortplatsen och se till att modulen är vänd åt rätt håll, med styrskåran riktad så som visas ovan.
 8. När du satt i den trycker du upp DIMM-modulen på plats. Det ska höras ett litet klick när minnet hamnar på rätt plats.
 9. Vik in plastflikarna över DIMM-modulerna och sätt tillbaka minnesluckan:
   Sätta tillbaka luckan till minnesfacket
 10. Ställ datorn rakt upp. Återanslut strömkabeln och alla övriga kablar till datorn och starta den sedan.

För dessa 20 tums- och 17-tumsmodeller

Hämta minnesspecifikationer för följande iMac-modeller och läs sedan om hur du installerar minne i dem:

 • iMac (20 tum, sent 2006)
 • iMac (17 tum, sent 2006, CD)
 • iMac (17 tum, sent 2006)
 • iMac (17 tum, mitten av 2006)
 • iMac (20 tum, tidigt 2006)
 • iMac (17 tum, tidigt 2006)

Minnesspecifikationer

Antal minnesplatser 2
Basminne 1 GB Två 512 MB DIMM, med en i varje minnesplats iMac (sent 2006)
512 MB En DDR2 SDRAM installerad i den övre platsen iMac (17 tum, sent 2006, CD)
512 MB Två 256 MB DIMM med en i varje minnesplats iMac (mitten av 2006)
512 MB En DDR2 SDRAM installerad i den övre platsen iMac (tidigt 2006)
Maximalt minne 4 GB 2 GB SO-DIMM i var och en av de två platserna* iMac (sent 2006)
2 GB 1 GB SO-DIMM i var och en av de två platserna iMac (17 tum, sent 2006, CD)
iMac (tidigt 2006)
Specifikationer för minneskort Kompatibel:
– SO-DIMM-format (Small Outline Dual Inline Memory Module)
- PC2-5300
– Utan paritet
- 200-stifts
– 667 MHz
– DDR3 SDRAM
Inte kompatibel:
– Register eller buffertar
– PLL:er
– ECC
– Paritet
– EDO RAM

Du uppnår bästa prestanda om du installerar likadana minnesmoduler i båda minneskortplatserna.

*iMac (sent 2006) använder max 3 GB RAM-minne.

Installera minne i det nedre facket

De interna komponenterna i iMac-datorn kan bli varma. Om du har använt iMac-datorn bör du vänta tio minuter efter att du stängt av den så att de interna komponenterna hinner svalna.

Efter att du har stängt av din iMac och låtit den svalna följer du dessa steg:

 1. Koppla från nätkabeln och alla övriga kablar från datorn.
 2. Placera en mjuk, ren handduk på skrivbordet eller en annan plan yta för att förhindra att bildskärmen repas.
 3. Håll bildskärmen i kanterna och lägg försiktigt ned den på handduken eller trasan med skärmen nedåt.
 4. Ta bort luckan till RAM-minnet på undersidan av iMac-datorn med hjälp av en stjärnskruvmejsel och lägg den åt sidan:
   Ta bort luckan till RAM-minnet på iMac-datorns undersida
 5. Placera DIMM-utmatningsarmarna i helt öppet läge:
   Placera DIMM-utmatningsarmarna i helt öppet läge
 6. Sätt in RAM SO-DIMM-modulen i den nedre kortplatsen och notera riktningen på SO-DIMM-modulen:
   Sätta in RAM SO-DIMM-modulen i den nedre kortplatsen
 7. När du satt i det trycker du upp DIMM-modulen på plats med tummarna. Använd inte DIMM-utmatningsarmarna när du sätter i DIMM-modulen eftersom det kan skada SDRAM DIMM-modulen. Det ska höras ett litet klick då minnet är på plats.
 8. Sätt tillbaka utmatningsarmarna:
   Sätta tillbaka utmatningsarmarna
 9. Sätt tillbaka minnesluckan:

   Sätta tillbaka luckan till minnesfacket
 10. Ställ datorn rakt upp. Återanslut strömkabeln och alla övriga kablar till datorn och starta den sedan.

Byta ut minne i det övre facket

Efter att du har stängt av din iMac och låtit den svalna följer du dessa steg:

 1. Koppla från nätkabeln och alla övriga kablar från datorn.
 2. Placera en mjuk, ren handduk på skrivbordet eller en annan plan yta för att förhindra att bildskärmen repas.
 3. Håll bildskärmen i kanterna och lägg försiktigt ned den på handduken eller trasan med skärmen nedåt.
 4. Ta bort luckan till RAM-minnet på undersidan av iMac-datorn med hjälp av en stjärnskruvmejsel och lägg den åt sidan:
   Ta bort luckan till RAM-minnet på iMac-datorns undersida
 5. Använd de båda armarna på vardera sida om minnesfacket för att mata ut den installerade minnesmodulen:
   Mata ut minnesmodulen som redan är installerad
 6. Ta bort minnesmodulen från iMac-datorn, vilket visas nedan:
   Ta bort minnesmodulen
 7. Sätt in RAM SO-DIMM-modulen i den övre kortplatsen och notera riktningen på SO-DIMM-modulen:
   Sätta in RAM SO-DIMM-modulen i den övre kortplatsen
 8. När du satt i det trycker du upp DIMM-modulen på plats med tummarna. Använd inte DIMM-utmatningsarmarna när du sätter i DIMM-modulen eftersom det kan skada SDRAM DIMM-modulen. Det ska höras ett litet klick då minnet är på plats.
 9. Sätt tillbaka utmatningsarmarna:
   Sätta tillbaka utmatningsarmarna
 10. Sätt tillbaka minnesluckan:
   Sätta tillbaka luckan till minnesfacket
 11. Ställ datorn rakt upp. Återanslut strömkabeln och alla övriga kablar till datorn och starta den sedan.

Om din iMac låter efter att du har installerat minnet

iMac-modeller som lanserats före 2017 kan avge ett varningsljud när du startar efter att ha installerat eller bytt ut minnet:

 • En ton som upprepas var femte sekund betyder att inget RAM-minne är installerat.
 • Tre toner efter varandra och sedan en paus på fem sekunder (upprepas) betyder att RAM-minnet inte har klarat dataintegritetskontrollen.

Om du hör sådana toner kontrollerar du att det minne du har installerat är kompatibelt med din iMac och att det har installerats på rätt sätt. Det gör du genom att sätta i det igen. Om du fortfarande hör tonen från Mac-datorn kontaktar du Apple-supporten.

Kontrollera att din iMac kan identifiera det nya minnet

När du har installerat minnet ska du kontrollera att din iMac kan identifiera det nya RAM-minnet genom att välja Apple-menyn () >Om den här datorn.

I fönstret som visas ser du det totala minnet, inklusive hur mycket minne som datorn hade ursprungligen plus det minne du nyss lagt till. Om allt minne i iMac-datorn har bytts ut ser du det nya totala RAM-minnet som har installerats.

Om den här datorn

Visa detaljerad information om minnet som har installerats i din iMac genom att klicka på Systemrapport. Välj sedan Minne under Maskinvara på vänster sida av Systeminformation.

Systeminformation

Om datorn inte kan identifiera minnet eller inte startar på rätt sätt kontrollerar du att RAM-minnet du installerat är kompatibelt med iMac-datorn och att det har installerats på rätt sätt. Det gör du genom att sätta i det igen. Om du fortsätter att ha problem med minnet i din iMac kontaktar du Apple-supporten.

Publiceringsdatum: