Apple Wireless Keyboard, Apple Wireless Mouse och Apple Magic Trackpad: Installera batterier

Lär dig hur du installerar batterier i Apple Wireless Keyboard, Apple Wireless Mouse och Apple Magic Trackpad.

Identifiera den trådlösa inmatningsenheten nedan och klicka därefter på länken för mer information.

Apple Magic Mouse

Obs! Den här musen behöver två (2) AA-batterier.

Så här byter du batterier i en trådlös mus från Apple:

 1. Vänd på musen och stäng av den.
 2. Ta bort luckan till batterifacket och sätt i två AA-batterier. Se till att de positiva och negativa polerna är rättvända enligt bilden nedan.
 3. Sätt tillbaka batterifackets lucka.

Mer information om batterierna finns i Apple Magic Mouse.

Tillbaka till början.

Apple Wireless Keyboard (2009)

Obs! Det här tangentbordet behöver två (2) AA-batterier.

 1. Stäng av tangentbordet.
 2. Använd ett mynt för att ta bort locket till batterifacket.
 3. Stoppa i två AA-batterier i batterifacket. Var noga med att de positiva polerna ligger åt rätt håll.
 4. Sätt tillbaka batterifackets lucka.
 5. Slå på tangentbordet.

Mer information om batterierna finns i Mac OS X 10.6: Replacing Apple wireless keyboard batteries.

Tillbaka till början.

Apple Magic Trackpad

Obs! Den här enheten behöver två (2) AA-batterier.

 1. Stäng av styrplattan.
 2. Använd ett mynt för att ta bort locket till batterifacket.
 3. Sätt i batterierna i batterifacket enligt bilden nedan.

Viktigt! Kontrollera att batteriets positiva och negativa poler ligger åt rätt håll i styrplattan enligt bilden ovan. Styrplattan startar inte om batterierna sätts i fel.

Mer information om batterierna finns i Apple Wireless Keyboard, Apple Wireless Mouse och Apple Magic Trackpad: Installera batterier.

Tillbaka till början.

Apple Wireless Mighty Mouse

 

Obs! Den här musen behöver två (2) AA-batterier.

 1. Vänd på musen och stäng av den.
 2. Ta bort batteriluckan.
 3. Sätt i batterierna i batterifacket enligt bilden ovan. Kontrollera att batteriets plus- och minuspoler är vända åt rätt håll enligt bilden. Musen startar inte om batterierna sätts i fel.
 4. Sätt tillbaka batterifackets lucka.
 5. Starta musen.

Mer information om batterierna finns i Apple Wireless Mighty Mouse.

Tillbaka till början.

Apple Wireless Keyboard (2007)

Obs! Detta tangentbord behöver tre (3) AA-batterier. 

 1. Stäng av tangentbordet.
 2. Använd ett mynt för att ta bort locket till batterifacket.

 3. Stoppa i batterierna i batterifacket. Kontrollera att batteriets plus- och minuspoler är vända åt rätt håll enligt bilden. Tangentbordet startar inte om batterierna sätts i fel.

 4. Sätt tillbaka batterifackets lucka.

Mer information om batterierna finns i Apple Wireless Keyboard (2007): Installera och byta batterier.

Tillbaka till början.

Apple Wireless Mouse

Obs! Den här musen behöver två (2) AA-batterier.

 1. Vänd på musen och stäng av den.
 2. Ta bort batteriluckan.
 3. Stoppa i batterierna i batterifacket. Kontrollera att batteriets plus- och minuspoler är vända åt rätt håll enligt bilden. Musen startar inte om batterierna sätts i fel.
 4. Sätt tillbaka batterifackets lucka.
 5. Starta musen om du ska använda den.

Mer information om batterierna finns i Apple Wireless Mouse: How to Install or Replace Batteries.

Tillbaka till början.

Vitt utökat Apple Wireless Keyboard

Obs! Det här tangentbordet behöver fyra (4) AA-batterier.

 1. Vänd på tangentbordet och stäng av det.
 2. Ta bort luckan till batterifacket och batterierna.
 3. Stoppa i batterierna i batterifacket. Kontrollera att batteriets plus- och minuspoler är vända åt rätt håll enligt bilden. Tangentbordet startar inte om batterierna sätts i fel.
 4. Sätt tillbaka batterifackets lucka.
 5. Sätt igång tangentbordet.

Mer information om batterierna finns i Apple Wireless Keyboard: How to install or replace batteries.

Tillbaka till början.

Läs mer

   

Batterityper

Din trådlösa enhet från Apple levererades med batterier installerade. Du kan byta ut dem mot alkaliska, litium eller uppladdningsbara AA-batterier.

Varning! Blanda inte olika batterityper (exempelvis alkaliska med litiumbatterier) och blanda inte heller gamla batterier med nya. Öppna inte och gör inte hål i batterierna, installera dem inte felvända och utsätt dem inte för eld, höga temperaturer eller vatten. Ladda inte icke-uppladdningsbara AA-batterier. Förvara batterier utom räckhåll för barn. Byt ut eller ladda alla batterierna samtidigt.

Viktigt! Lämna uttjänta batterier till återvinning enligt lokala miljöregler.

Batterinivåindikator

 • Kontrollera batteriets laddningsnivå genom att välja Apple () > Systeminställningar. Välj sedan enheten du ska kontrollera i menyn Innehåll (mus, tangentbord eller styrplatta).
 • Indikatorn för batterinivå är placerad längst ner till vänster.

Långtidsförvaring

Apples trådlösa enheter är gjorda för att gå till viloläge för att spara batterier när de inte används. Om du inte ska använda den trådlösa enheten under en längre period bör du slå av den. Om du inte ska använda den trådlösa enheten på mer än tre veckor ska du ta ur batterierna för långtidsförvaring.

 

Tillbaka till början.

Publiceringsdatum: