Lösningar för att ansluta till Internet, ställa in ett litet nätverk och felsökning.

Den här artikeln innehåller lösningar för att ansluta till internet, ställa in ett litet nätverk och felsökning.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Klicka på ett ämne för att gå dit och få mer information:

Internetanslutning och felsökning

Läs om vanliga sätt att ansluta till internet. Avsnittet om DNS-problem nedan gäller alla tre typerna.

Ethernet-anslutning från kabelmodem, DSL eller LAN

De här artiklarna beskriver hur du ansluter till internet eller felsöker tjänsten om du har ett kabelmodem, DSL (digital subscriber line) eller LAN (local area network). Du använder datorns Ethernet-port eller en AirPort-basstation när du ansluter till tjänsterna.

Anslutning via Wi-Fi (trådlöst)

Läs i de här artiklarna om hur du ställer in, använder och felsöker en Wi-Fi-internetanslutning:

PPPoE (PPP over Ethernet)

Använd de här artiklarna om din leverantör av kabel- eller DSL-Internettjänsten kräver att du ska ansluta till internet via PPPoE.

DNS-problem – Det gick inte att hitta servern, webbsidor laddas långsamt

DNS-relaterade varningsmeddelanden

Det går att ansluta till internet, men inte att visa webbsidor eller göra andra internetaktiviteter. Följande meddelanden kan visas:

  • Det gick inte att hitta servern.
  • Det gick inte att hitta den angivna servern.
  • Ett anslutningsfel har inträffat.
  • Anslutningsförsöket misslyckades.
  • Namnservrarna svarar inte.

Fördröjning före anslutning

I vissa fall laddas webbsidorna, men det kan ta lång tid innan de visas. Detta kan också orsakas av DNS-problem.
DNS-servern, som tillhandahålls av internetoperatören eller nätverksadministratören, omvandlar namn som www.apple.com/se till numeriska IP-adresser. Se följande artikel för mer information:

Felsöka webbläsaren

Om webbläsaren kan ansluta till internet, men har andra problem, som att den avslutas oväntat eller slutar svara, finns det andra steg som du kan prova.

Ställa in Mail

Du kan läsa allt om hur du ställer in Mail, e-postprogrammet som ingår i Mac OS X.

Skapa ett litet nätverk

Du kan skapa ett enkelt Ethernet-nätverk till hemmet eller kontoret, inklusive ett trådlöst nätverk som baseras på AirPort.

Fildelning

Läs Grundläggande om Mac: Fildelning för att få reda på mer om fildelning mellan Mac-datorer. Mac OS X har också ett antal olika sätt att dela mellan olika plattformar. Läs Mac OS X: Dela filer med andra datorer än Apple-datorer.

Använda datorn på andra platser

Om du använder datorn på olika platser, exempelvis hemma och i skolan, kan du enkelt ställa in internetanslutningarna för de olika platserna och portinställningarna.

Ställa in internetinställningar

Läs mer

   

PPP (uppringning)

PPP kallas även för uppringning eller vanlig telefonlinje. De här artiklarna gäller om du ansluter till internet med modem över en analog telefonlinje. Läs om hur du ansluter till internet eller felsöker tjänsten:

Ansluta till internet med PPP och en GPRS-mobiltelefon

Läs Macintosh: Ansluta till internet med en GPRS-mobiltelefon.


Oväntad uppringning (PPP)?

Om datorn automatiskt ansluts till internet när du inte väntar dig det eller vill det, läser du följande artiklar:

Mac OS X: Aktivera eller avaktivera automatiska modemanslutningar (PPP)
Mac OS X: Vissa tjänster aktiverar modemanslutning vid uppstart

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: